სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2608 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ც. ღუდუშაური. ანალიზის ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-291-8.

ა. დავითაძე, ა. ალბუთაშვილი ა. ლაშხი. ანალიზური გეომეტრია. ნაწ. II.. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. 1992წ. .

ა. ალბუთაშვილი ა. ლაშხი. ანალიზური გეომეტრია. ნაწ. II.. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. 1992წ. .

ა. დავითაძე, ა. ალბუთაშვილი ა. ლაშხი. ანალიზური გეომეტრია. ნაწ. I.. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი . 1991წ. .

გ. ბაღათურია, გ. ბაღათურია. ანალიზური მექანიკა. საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

დ. გორგიძე, გ. ბაღათურია. ანალიზური მექანიკა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. 978-9941-1-251-2.

ე. კაკაბაძე. ანალიზური ქიმია (იდენტიფიცირებისა და დაცილების მეთოდები). თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. . 2009წ. .

ბ.გოგიჩაიშვილი, ჯინჭარაძე დავით, რ. ქავზინაძე. ანალიზური ქიმია, 230 გვერდი. ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი, ქუთაისი. 2009წ. .

გ. მურჯიკნელი. ანალოგური ელექტროსაზომი ხელსაწყოები. სტუ. 2008წ. 978-9941-14-093-8.

ნ. ლოლაძე, მ.წეროძე, ზ.ავალიშვილი. არალითონური მასალები. CD -4630. 2018წ. .

მ. ახობაძე, ზ. თევდორაძე. არამკაფიო სიმრავლეები და მათი გამოყენების მაგალითები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2001წ. .

ზ. ბარდაჩიძე, მ. რომელაშვილი, მ. კუკულაძე. არაორგანული ნაერთების ექსპერტიზა. ლაბორატორიული პრაქტიკუმი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. თბილისი, 138 გვ.

ა. მამულაშვილი, მ. ცინცაძე, თ. გიორგაძე, ნ. გეგეშიძე, ნ. კილასონია. არაორგანული ქიმია. სახელმძღვანელო `ტექნიკური უნივერსიტეტი~, თბილისი, 2009, 197გვ.. წ. .

ა. მამულაშვილი, მ. ცინცაძე, თ. გიორგაძე, ნ. გეგეშიძე, ნ. კილასონია. არაორგანული ქიმია. სახელმძღვანელო `ტექნიკური უნივერსიტეტი~, თბილისი, 2008, 251გვ.. წ. .

მ.ცინცაძე ა.მამულაშვილი ნ.გეგეშიძე ნ.კილასონია. არაორგანული ქიმია (II ნაწილი). „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ თბილისი. 2009წ. 978-9941-14-334-2.

მ. ცინცაძე, ა.მამულაშვილი, თ.გიორგაძე, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია. არაორგანული ქიმია I ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2008წ. 258 გვ.

ა.მამულაშვილი, თ.გიორგაძე, ნ.კილასონია. არაორგანული ქიმია I ნაწილი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი Т.8 №3 с.215-216. 2008წ. 978-9941-14-198-0.

მ. ცინცაძე, ა.მამულაშვილი, თ.გიორგაძე, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია. არაორგანული ქიმია II ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 196 გვ. 2009წ. .

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე ა.მამულაშვილი ნ.გეგეშიძე ნ.კილასონია. არაორგანული ქიმია, I ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2008წ. .

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე, ა.მამულაშვილი, თ.გიორგაძე, ნ.გეგეშიძე. არაორგანული ქიმია, I ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2008წ. ISBN-978-9941-14-199-7.