სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

შეიყვანეთ გვარი: ან პირადი ნომერი:

მოცემულ გვერდზე წარმოდგენილია სულ: 20 ჩანაწერი.

ძებნის განულება

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

გ. ჯოლია. საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები. მე–4 გადამუშავებული და შევსებული გამოცემა. ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2015წ. 978–9941–14–025–9.

გ. იაშვილი. საერთაშორისო მენეჯმენტი. სტუ. ელექტრონული ვერსია. 2013წ. .

რ. მიშველაძე. საერთაშორისო პროფესიონალიზმი, ,,ქართული წიგნი’’, 150 გვ.. გამომცემლობა „ქართული წიგნი“. 150 გვ.. 2008წ. .

ო. გელაშვილი, მებურიშილი მ.. საერთაშორისო სატრანსპორტო ლოგისტიკის ეკონომიკური და საინფორმაციო უზრუნველყოფა. ``ტექნიკური უნივერსიტეტი``, თბილისი, . . 2007წ. გვ.172.

ო. გელაშვილი, მებურიშვილი.მ.. საერთაშორისო სატრანსპორტო ლოგისტიკის მართვა.. ``ტექნიკური უნივერსიტეტი``, თბილისი, გვ.196. 2007წ. .

ო. გელაშვილი, ი. ჩხეტია, მებურიშვილი მ.. საერთაშორისო სატრანსპორტო-საექსპედიციო მომსახურება. ``ტექნიკური უნივერსიტეტი``, თბილისი,. 2008წ. გვ.520.

ს. ჩქოფოია, ნ. ლომიძე, მალხაზ რაზმაძე, კახა ჭყოიძე. საერთაშორისო ტერორიზმი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. 978-9941-20-567-5.

ნ. ჯავახიშვილი, მ.დემეტრაშვილი. საინჟინრო გრაფიკა. . 2009წ. ISBN 978-9941-14-698-5.

მ. დემეტრაშვილი , ჯავახიშვილი ნ. საინჟინრო გრაფიკა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-698-5 გვ.185.

ნ. ნოზაძე, ა.შავგულიძე გ.ჩიტაიშვილი. საინჟინრო გრაფიკა (ორთოგონალური გეგმილები და აქსონომეტრია) I ნაწილი. საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი. 2009წ. გვ.31.

ნ. ნოზაძე, ა.შავგულიძე.გ.ჩიტაიშვილი. საინჟინრო გრაფიკა (ორთოგონალური გეგმილები და აქსონომეტრია) II ნაწილი. საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი. 2009წ. გვ.138.

ნ. ნოზაძე, ა.შავგულიძე თ.თევზაძე. საინჟინრო გრაფიკის საწყისები . “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2004წ. ISBN 99940-14-52-8 გვ.93.

ი. ბაციკაძე. საინჟინრო გრაფიკის კურსი. საქამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი" . 2009წ. 978-9941-14-344-1.

ი. ბაციკაძე. საინჟინრო გრაფიკის კურსი ( I ნაწილი) II გადამუშავებული და შესწორებული გამოცემა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-339-7.

ი. ბაციკაძე. საინჟინრო გრაფიკის კურსი ( I ნაწილი) . teqnikuri universiteti. 2006წ. 99940-56-85-9.

ზ. კვინიკაძე. საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა. მეორე ნაწილი. Auto CAD 2008. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი’’ . 2010წ. 978-9941-14-834-7.

ზ. კვინიკაძე, ა. შავგულიძე, ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი. საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა. პირველი ნაწილი. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი’’ . 2009წ. 978-9941-14-272-7.

ა. კვარაცხელია, ტ. კვიციანი, ზ. მაძაღუა. საინჟინრო მექანიკა. " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2014წ. .

ზ. მაძაღუა, ტ. კვიციანი, ა. კვარაცხელია. საინჟინრო მექანიკა. " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2014წ. .

თ. ბაციკაძე, ტ.კვიციანი, ა.კვარაცხელია, ზ. მაძაღუა. საინჟინრო მექანიკა. " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2014წ. .