სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2608 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე ა.მამულაშვილი ნ.გეგეშიძე ნ.კილასონია. არაორგანული ქიმია, II ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2009წ. .

ნ. გეგეშიძე, მ.ცინცაძე , ა.მამულაშვილი, თ.გიორგაძე, ნ.კილასონია. არაორგანული ქიმია, II ნაწილი. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ თბილისი. 2009წ. ISBN-978-9941-14-198-0.

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე , ა.მამულაშვილი, თ.გიორგაძე, ნ.გეგეშიძე. არაორგანული ქიმია, II ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2009წ. ISBN-978-9941-14-334-2.

გ. მანველიძე, გ. ცინცაძე, ა. მამულაშვილი. არაორგანული ქიმიის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი. S და P ელემენტები . ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2011. წ. .

ჟ. პეტრიაშვილი. არაორგანული ქიმიის სალექციო კურსი დემონსტრირებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. .

მ. გრძელიშვილი, ო. გიორგობიანი. არატრადიციულიგანახლებადი ენერგიით გათბობა. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. .

ა. ჯაფარიძე. არიან-ქართლი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. 978-9941-20-501-9.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. არითმეტიკა. . 2011წ. .

ხ. გორჯოლაძე, ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. არითმეტიკა (კრებული). უაკ (UDC) 511(075) გ-69. 2011წ. ISBN 978-9941-0-3242-4. 230 გვ., თბილისი.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. არითმეტიკა (კრებული). უაკ (UDC) 511(075) გ-69. 2011წ. ISBN 978-9941-0-3242-4. 230 გვ., თბილისი.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე, ხ. გორჯოლაძე. არითმეტიკა (კრებული). . 2011წ. ISBN 978-9941-0-3242-4, უაკ (UDC) 511(075), გ–69.

ნ.გორჯოლაძე, ი. გორჯოლაძე. არითმეტიკა (კრებული).. უაკ (UDC) 511(075) გ-69. 2011წ. ISBN 978-9941-0-3242-4 .

ნ. ფილფანი, მ. მაისურაძე, ქ. ბერეკაშვილი, რ. სახია, შ. გოგოლაძე, გ. ცხოვრებაშვილი, ვ. ალანია, ნ. ლაღიძე, ნ. ხელაშვილი, ნ. ჩაჩავა, ლ. წითაშვილი, დ. მეგრელიძე. არქიტექტორ-ტექნიკოსი. სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. 2015წ. .

ნ. თევზაძე. არქიტექტურული დაგეგმარების საფუძვლები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი" . 2005წ. ISBN 999-40-72-3.

შ. ბოსტანაშვილი. არქიტექტურული კომპოზიციისა და დაპროექტების მეთოდიკის სწავლების შესახებ. სტუ. 1993წ. .

ლ. ბერიძე. არქიტექტურული ფიზიკა. სტუ. ელექტრონული ვერსია. 2010წ. CD/324.

ლ. გვერდწითელი, თ.შარაშიძე. ატმოსფერული ჰაერის დაცვის ტექნიკა. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი” . 2017წ. ISBN 978-9941-20. გვ.192.

ლ. გვერდწითელი. ატმოსფერული ჰაერის დაცვის ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდები. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი” . 2014წ. ISBN 978-9941-20-429-6. გვ.146.

ი. შათირიშვილი, ქ.ბერიაშვილი. ატომის აღნაგობა და ქიმიური ბმა (სალექციო კურსი). გამომცემლობა ‘’უნივერსალი’’ თბილისი, 2007 . 2007წ. .

რ. ქუთათელაძე, ანა კობიაშვილი. აუდიტის საფუძვლები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი"სტუ.თბილისი. 2009წ. .