სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

შეიყვანეთ გვარი: ან პირადი ნომერი:

მოცემულ გვერდზე წარმოდგენილია სულ: 20 ჩანაწერი.

ძებნის განულება

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

თ. ბაციკაძე, ვ.ფაჩულია, ლ.ღოღელიანი, რ.ცხვედაძე. საინჟინრო მექანიკა. სტუ-ს საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. .

დ. ჯანყარაშვილი, ო. მხეიძე, ი. კაკუტაშვილი, ა. ნაცვლიშვილი. საინჟინრო ნაგებობათა სეისმომედეგობის ელემენტები. სტუ-ს გამომცემლობა. 2008წ. .

დ. ჯანყარაშვილი, ო. მხეიძე, ი. კაკუტაშვილი, ა. ნაცვლიშვილი. საინჟინრო ნაგებობათა სეისმომედეგობის ელემენტები. სტუ-ს გამომცემლობა. 2008წ. .

ე. მეძმარიაშვილი. საინჟინრო საბრძოლო მასალები. სამხედრო-საინჟინრო აკადემის. 2006წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი ნ. ბოჭორიშვილი, ლ. კლიმიაშვილი, ი. ბოჭორიშვილი. საინჟინრო სამუშაოების და საგანგებო სიტუაციების მართვის უსაფრთხოების წესები, ცნებები და განმარტებები ( I I ნაწილი). საგამომცებლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი", 452 გვ.. 2014წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი ნ. ბოჭორიშვილი, ლ. კლიმიაშვილი, ი. ბოჭორიშვილი. საინჟინრო სამუშაოების და საგანგებო სიტუაციების მართვის უსაფრთხოების წესები, ცნებები და განმარტებები ( I V ნაწილი). საგამომცებლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი", 337 გვ.. 2014წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი ნ. ბოჭორიშვილი, ლ. კლიმიაშვილი, ი. ბოჭორიშვილი. საინჟინრო სამუშაოების და საგანგებო სიტუაციების მართვის უსაფრთხოების წესები, ცნებები და განმარტებები ( I ნაწილი). საგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი. 331 გვ.. 2014წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი ნ. ბოჭორიშვილი, ლ. კლიმიაშვილი, ი. ბოჭორიშვილი. საინჟინრო სამუშაოების და საგანგებო სიტუაციების მართვის უსაფრთხოების წესები, ცნებები და განმარტებები (III ნაწილი). საგამომცებლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი", 313 გვ.. 2014წ. .

შ. წეროძე, მ. მოისწრაფიშვილი, ნ. ხუნდაძე, ბ. სურგულაძე, და სხვა.. საინჟინრო-სამშენებლო ხელოვნების სპეციალური ზოგადი კურსი. ელგუჯა მეძმარიაშვილის საერთო რედაქციით. 2005წ. ISBN 99940-0-903-6.

ნ. ბოჭორიშვილი, ვ.მეძმარიაშვილი. საინჟინრო-სამშენებლო ხელოვნების სპეციალური ზოგადი კურსი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. .

ლ. ჩხეიძე, ლ. ჩხეიძე, ნ.მექვაბიშვილი, თ.კუნჭულია, და სხვა. საინჟინრო-სამშენებლო ხელოვნების სპეციალური ზოგადი კურსი. საქართველოს სმხედრო საინჟინრო აკადემია. 2005წ. .

ნ. ხუნდაძე. საინჟინრო-სამშენებლო ხელოვნების სპეციალური ზოგადი კურსი. შპს ”აი-ლაინი”. 2005წ. .

გ. ჯოლია, ბულია კაშა. საინჟინრო–ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა. სოხუმის სახ. უნივერსიტეტი. 2013წ. 978–9941–0–5419–8.

ნ. ფოფორაძე. საიუველირო და სანახელავო ქვები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. 99940-48-35-X.

ს. გველესიანი, ხ. გაჩეჩილაძე , მ. დაუთაშვილი. საიუველირო საქმე. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. 99940-48-18-X.

ხ. გაჩეჩილაძე, მ. დაუთაშვილი , ს. გველესიანი. საიუველირო საქმე. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. 99940-48-18-X.

ნ. ფოფორაძე, მ. დაუთაშვილი. საიუველირო საქმე. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. 99940-48-18-X.

თ. ჟორდანია, მ.ჯავახიშვილი. საკალატოზო სამუშაოების ძირითადი საკითხები. სტუ.. 2009წ. .

ზ. ეზუგბაია, ი.ირემაშვილი. საკალატოზო სამუშაოების წარმოება . გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP USAID სტუ. 2010წ. .

ნ. რურუა. სალიანდაგო მანქანები, მექანიზმები და იარაღები. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”,. 2013წ. ISBN 978-9941-20-362-6. 148 გვ..