სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2608 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ედიბერიძე, კ. აბულაძე. ბიზნეს კომუნიკაციები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", 180გვ.. 2017წ. .

ნ. ჩხაიძე, თ.გელაშვილი, გ.მესხი. ბიზნეს მათემატიკა. ,,ახალციხის უნივერსიტეტი". 2012წ. ISBN 978-9941-9278-3-6.

ო. ხუციშვილი, გორგიძე დ., ხუციშვილი ს., ხუციშვილი თ., დალაქიშვილი გ. . ბიზნეს-გეგმის შემუშავების პრაქტიკული საკითხები და ამოცანები. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-481-3.

ო. ხუციშვილი, ხუციშვილი ს., ჯიბლაძე ნ., ჯავახაძე გ., გორგიძე დ. . ბიზნეს-გეგმის შემუშავების საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2005წ. ISBN 99940-48-83-X.

ო. ხუციშვილი, ხუციშვილი ს., ჯიბლაძე ნ., ჯავახაძე გ., გორგიძე დ. . ბიზნეს-გეგმის შემუშავების საფუძვლები (მეორე შევსებული გამოცემა).. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ISBN 99940-48-83-X.

გ. ჯოლია. ბიზნეს-ეტიკეტი და მოლაპარაკების ხელოვნება. ”ინოვაცია”. 2006წ. ISBN 99940-58-89-4.

გ. ჩაჩანიძე. ბიზნეს-კომუნიკაცია. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-511-7.

გ. სურგულაძე, ე. თურქია. ბიზნეს-პროცესების მოდელირება პეტრის ქსელებით. საგამომც.სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2008წ. ISBN 978-9941-14-125-6.

მ. ბლიაძე. ბიზნესი და საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები. გამომცემლობა "უნივერსალი". 2017წ. ISBN 978-9941-26-038-4.

ს. ბლიაძე, რეცენზენტი ს.ბლიაძე. ბიზნესი და საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები. გამომცემლობა "უნივერსალი". 2017წ. .

ნ. ცისკარიშვილი. ბიზნესის ამოცანების გადაწყვეტა Ms Excel-ში. გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2017წ. ISBN 978-9941-20-838-6.

თ. ბერიძე, ტ. კიკვაძე. ბიზნესის ანალიზის რაოდენობრივი მეთოდები. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. ISBN 978-9941-14-519-3 .

ა. ასათიანი. ბიზნესის ეთიკა და საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობა. საგამოცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. ISBN 978-9941-20-047.

თ. ბერიძე, გ. ყურაშვილი. ბიზნესის ეთიკა და საქმიანი ეტიკეტი. გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2013წ. ISBN 978-9941-20-309-1.

რ. ქინქლაძე, თამარ ბერიძე, გუგული ყურაშვილი. ბიზნესის ეთიკა და საქმიანი ეტიკეტი. სტუ. 2013წ. .

ე. ბარათაშვილი, ლ.თაკალანძე. ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა და ადმინისტრირება. სოხუმის სახ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი. 25 ნ.თ.. 2010წ. .

თ. აბრალავა, ნ.ფარესაშვილი. ბიზნესის მართვის კლასტერული პოლიტიკა . სტუ-ს გამომცემლობა. 2012წ. ISBN978-9941-20-056-4.

გ. ჩაჩანიძე. ბიზნესის მართვის ოპტიმალური მეთოდები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-511-7.

მ. ბლიაძე, ს. ბლიაძე. ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა. გამომცემლობა უნივერსალი. 2013წ. ISSBN 978-9941-22-023-4.

ს. ბლიაძე. ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა. გამომცემლობა უნივერსალი. 2013წ. ISBN 978-9941-22-023-4.