სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2589 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჯოლია. ბიზნეს-ეტიკეტი და მოლაპარაკების ხელოვნება. ”ინოვაცია”. 2006წ. ISBN 99940-58-89-4.

გ. ჩაჩანიძე. ბიზნეს-კომუნიკაცია. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-511-7.

გ. სურგულაძე, ე. თურქია. ბიზნეს-პროცესების მოდელირება პეტრის ქსელებით. საგამომც.სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2008წ. ISBN 978-9941-14-125-6.

მ. ბლიაძე. ბიზნესი და საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები. გამომცემლობა "უნივერსალი". 2017წ. ISBN 978-9941-26-038-4.

ს. ბლიაძე, რეცენზენტი ს.ბლიაძე. ბიზნესი და საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები. გამომცემლობა "უნივერსალი". 2017წ. .

ნ. ცისკარიშვილი. ბიზნესის ამოცანების გადაწყვეტა Ms Excel-ში. გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2017წ. ISBN 978-9941-20-838-6.

თ. ბერიძე, ტ. კიკვაძე. ბიზნესის ანალიზის რაოდენობრივი მეთოდები. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. ISBN 978-9941-14-519-3 .

ა. ასათიანი. ბიზნესის ეთიკა და საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობა. საგამოცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. ISBN 978-9941-20-047.

თ. ბერიძე, გ. ყურაშვილი. ბიზნესის ეთიკა და საქმიანი ეტიკეტი. გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2013წ. ISBN 978-9941-20-309-1.

რ. ქინქლაძე, თამარ ბერიძე, გუგული ყურაშვილი. ბიზნესის ეთიკა და საქმიანი ეტიკეტი. სტუ. 2013წ. .

ე. ბარათაშვილი, ლ.თაკალანძე. ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა და ადმინისტრირება. სოხუმის სახ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი. 25 ნ.თ.. 2010წ. .

თ. აბრალავა, ნ.ფარესაშვილი. ბიზნესის მართვის კლასტერული პოლიტიკა . სტუ-ს გამომცემლობა. 2012წ. ISBN978-9941-20-056-4.

გ. ჩაჩანიძე. ბიზნესის მართვის ოპტიმალური მეთოდები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-511-7.

მ. ბლიაძე, ს. ბლიაძე. ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა. გამომცემლობა უნივერსალი. 2013წ. ISSBN 978-9941-22-023-4.

ს. ბლიაძე. ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა. გამომცემლობა უნივერსალი. 2013წ. ISBN 978-9941-22-023-4.

ს. ბლიაძე, რედაქტორი ს. ბლიაძე. ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა. გამომცემლობა უნივერსალი. 2013წ. ISBN 978-9941-22-023-4.

გ. მაისურაძე, ო. ბიჭიაშვილი. ბიზნესის ორგანიზაციის საფუძვლები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", . 2014წ. ISBN 978-9941-20-460-9.

ს. ბლიაძე, მ. ბლიაძე. ბიზნესის ორგანიზაციის საფუძვლები. თსუ. გამომცემლობა. 2008წ. ISBN978-9941-12-223-1.

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო. ბიზნესის საფუძვლები. . 2010წ. .

კ. ღურწკაია. ბიზნესის საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. .