სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

თ. ჟორდანია, ზ.ეზუგბაია, შ.ბაქანიძე. ტექნიკური ზედამხედველობა და შრომის უსაფრთხოება მშენებლობაზე. გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP.სტუ. . 2009წ. .

ზ. ეზუგბაია, შ.ბაქანიძე, თ.ჟორდანია. ტექნიკური ზედამხედველობა და შრომის უსაფრთხოება მშენებლობაზე. გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP სტუ. 2009წ. .

შ. ბაქანიძე, თ.ჟორდანია, ზ. ეზუგბაია. ტექნიკური ზედამხედველობა და შრომის უსაფრთხოება მშენებლობაზე. . სტუ-ს . 2009წ. .

რ. მახვილაძე. ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. სტუ–ს გამომცემლობა . 2006წ. 99940–56–36–0.

თ. მენაბდე. ტექნიკური რეგულირების საფუძვლები ხარისხიდან სრულყოფისკენ. სტუ. 2013წ. 978-9941-0-4153.

გ. მურჯიკნელი, ო. ტომარაძე. ტექნიკური სისტემების დიაგნოსტიკა (პრაქტიკული სამუშაოები) . სტუ. 2005წ. 978-9941-20-581-1.

ნ. ნოზაძე, ა.შავგულიძე თ.თევზაძე. ტექნიკური ხაზვის ზოგადი კურსი. გამომცემლობა “განათლება”. 1999წ. ISBN 99928-24-96-4 გვ.87.

ლ. ჩხეიძე. ტექნოსფერო და მიწისზედა ეკოსისტემების დეგრადაცია. CD419. 2011წ. .

ნ. გელოვანი, რ. სხილაძე , ხ. წიქარიშვილი. ტოქსიკოლოგიური ქიმია . საგამომცემლო სარეკლამო კომპანია “საუნჯე”, თბილისი 0177, ქუთათელაძის 18, ტელ/ფაქსი (9532)395587, 453736. 2009წ. .

ხ. წიქარიშვილი, ნ. გელოვანი, რ. სხილაძე. ტოქსიკოლოგიური ქიმია. საგამომცემლო სარეკლამო კომპანია ,,საუნჯე“. 2009წ. 978-9941-14-167-6.

გ. ტყეშელაშვილი, მ. ზუბიაშვილი, ა.მარუაშვილი, ა.მღვდელაძე. ტრანსპორტის მენეჯმენტი. სტუ. 2007წ. 978-99940-953-8-4. 165 გვ..

გ. გოგია. ტრანსპორტის სპეციალური სახეობები. საქართველოს სამხედრო-საინჟინრო აკადემია. 2005წ. .

თ. კუპატაძე, მ. კოპლატაძე. ტრაფიკის ანალიზი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. .

მ. შილაკაძე, დ.თავხელიძე. ტრიბოტექნიკა. -180 გვ.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. 99940-40-25-1.

გ. ჯოლია, დოლიკაშვილი ლარისა, ჩეკურიშვილი ნინო, შუბლაძე გ. ტურიზმის მენეჯმენტი. ”უნივერსალი”. 2008წ. ISBN 978-9941-12-151-7.

მ. კუბლაშვილი, მარიამ ავალიშვილი. უმაღლესი მათემატიკის საფუძვლები. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2008წ. .

ნ. მაჭავარიანი, მ. ჯიქია, ა.ნევეროვი. უსაფრთხოების ტექნიკის საკითხები მანქანათმშენებლობაში. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2006წ. 99940-57-00-6.

ა. სიჭინავა. უძრავი ქონების ეკონომიკა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. 978-9941-20-267-4.

გ. ხოფერია. უძრავი ქონების შეფასება . საქართველოს განათლების სამინისტრო. 2016წ. .

ჯ. ჩოგოვაძე, ი.გოგოლაძე, გ.ლაღუნდარიძე, რ.მახვილაძე. უძრავი ქონების შეფასება და აუდიტი I ნაწილი უძრავი ქონების შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2005წ. 0წ. .