სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

შეიყვანეთ გვარი: ან პირადი ნომერი:

მოცემულ გვერდზე წარმოდგენილია სულ: 20 ჩანაწერი.

ძებნის განულება

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

ი. ქვარაია, თ.ჟორდანია, ვ.ლოლაძე, გ.ნიჟარაძე, ზ.ეზუგბაია, ა.მონიავა, ფ.თოდუა. სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია. გამომცემლობა . 2006წ. 99940-57-51-0.

ვ. ლოლაძე, თ.ჟორდანია, შ.ბაქანიძე, ზ.ეზუგბაია, ი.ქვარაია. სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია . გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

შ. ბაქანიძე, თ.ჟორდანია. სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

ი. ქვარაია. სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების ტექნოლოგია. გამომცემლობა . 2005წ. 99940-48-41-4.

მ. წიქარიშვილი, ი.მელაშვილი, ლ.ზამბახიძე. სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზა. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" თბილისი,კოსტავას 77. 2008წ. ISBN 978-9941-14-452-3.

თ. ჟორდანია, შ.ბაქანიძე, ა.შალამბერიძე. სანიტარულ-ტექნიკური სამუშაოების წარმოება . . 2003წ. .

ზ. ბაიაშვილი. საოფისე კომპიუტერული პროგრამები. . სახელმძღვანელო. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2002წ. 160 გვ..

ნ. ხუნდაძე, ნ. ხუნდაძე. სარეწაო გეოფიზიკა. სტუ-ს გამმცემლობა ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2005წ. 99940-35-19-3.

ნ. ხუნდაძე, ნ. ხუნდაძე. სარეწაო გეოფიზიკა I ნაწილი . სტუ-ს გამომცემლობა ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2004წ. 99940-35-19-3.

ნ. რურუა. სარკინიგზო მტყუნების შესწავლა, ანალიზი და ექსპერტიზა. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, . 2016წ. ISBN 978-9941-20-658-0. 395 გვ..

გ. თელია, ა. ჩხაიძე, გ. ჩხაიძე,. სარკინიგზო ტრანსპორტის მუშაობის სრულყოფისა და სადგურთა განვითარების აქტუალური პრობლემები (სახელმძღვანელო მაგისტრებისათვის).. გამომცემლობა `ბაკმი~, თბილისი, . 2003წ. ISBN 999.28-974-9-X. 2003. 432გვ..

უ. ზვიადაძე. სარწყავი მასივების მელიორაციული ჰიდროგეოლოგია. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 1998წ. 9992836-32-6.

მ. ახობაძე, გ. გოგიჩაიშვილი, ზ. ბოსიკაშვილი, გ.სურგულაძე, ლ. ჩხაიძე. სასამართლო საქმეთა წარმოების ქსელური მართვის ავტომატიზებული სისტემა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

ზ. ეზუგბაია, თ.ჟორდანია. სასწავლო მოდულები – ზეინკალ-სანტექნიკოსი. გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP განათლების და მეცნ სამინ.. 2008წ. .

ზ. ეზუგბაია, თ. ჟორდანია. სასწავლო მოდულები – მეარმატურე. გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP განათლების და მეცნ სამინ. დასაქმების ცენტრი, . 2007წ. .

ზ. ეზუგბაია, ე. ქარუმიძე, თ. ჟორდანია. სასწავლო მოდულები – მებათქაშე. . გაეროს განვითარების პროგ-რამა UNDP განათლების და მეცნ სამინ. დასაქმების ცენტრი,. 2007წ. .

ზ. ეზუგბაია, ე. ქარუმიძე, თ. ჟორდანია. სასწავლო მოდულები – მეყალიბე . გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP განათლების და მეცნ სამინ. დასაქმების ცენტრი,. 2007წ. .

ზ. ეზუგბაია, თ. ჟორდანია. სასწავლო მოდულები – მომპირკეთებელი-მეფილე. გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP განათლების და მეცნ სამინ. დასაქმების ცენტრი, . 2007წ. .

ზ. ეზუგბაია, თ. ჟორდანია. სასწავლო მოდულები-მებეტონე . გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP განათლების და მეცნ სამინ. დასაქმების ცენტრი. 2007წ. .

ჯ. ხუნწარია, ვ. ნანობაშვილი, ვიქტ. ნანობაშვილი, ვ. აბულაძე. სატელეკომუნიკაციო არხები და ხაზები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. ISBN 978-9941-14-094-5.