სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2388 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. გრიგალაშვილი, გ. სახოკია. ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმა და ბუღალტრული გატარებები (მეთოდური დანიშნულების სახელმძღვანელო). „გეორგიკა“. 2008წ. .

ს. ბლიაძე, მ. ბლიაძე. ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის როლი ეკოტურიზმის განვითარებაში. თსუ. გამომცემლობა. 2009წ. ISBN978-9941-12-737-3.

დ. ღუღუნიშვილი. ბოტანიკა. საქართველო ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი 2012. სახელმძღვანელო.. 2012წ. ISBN978-9941-20-092-2.

ე. გუგავა. ბოტანიკა მცენარეთა მორფოლოგია. შპს არდი. 2017წ. .

ე. გუგავა, ე.ვადიანი.ლ.ხატიაშვილი. ბოტანიკა მცენარეთა მორფოლოგია. თბილისი 2005. 2005წ. .

ე. გუგავა, ე.ვადიანი,ი.ყარალაშვილი. ბოტანიკა მცენარეთა სისტემატიკა. ტბილისი 2010. 2010წ. .

ი. მოდებაძე. ბოჭკოვან–ოპტიკური სისტემები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 978–9941–14–967–2.

გ. იაშვილი. ბრენდ-მენეჯმენტი. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. ISBN 978-9941-20-067-0 გვ. 402.

ს. ლომინაძე. ბრენდი და თანამედროვე ბრენდინგის ტექნოლოგიები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 978-9941-14-999-3.

ე. გუგავა, ნ.ქარქაშაძე,ჰ.გიორგაძე ლ.გეგენავა.ნ.ჩიხრაზე. ბუნებათ სარგებლობის ეკონომიკა. შპს მ. აბელაშვილი. 2003წ. .

გ. მჭედლიშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი, შ. ანდღულაძე. ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკა და პროგნოზირება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

პ. ლემონჯავა. ბუნების გამოყენების ეკონომიკა. უნივერსალი. 2011წ. .

გ. გავარდაშვილი. ბუნების გამოყენების ეკონომიკა. საქართველოს რკინიგზის ინსტიტუტი. 2003წ. .

ა. გვარუციძე, პ. ლემონჯავა. ბუნების გამოყენების ეკონომიკა, მე–3 გამოცემა, თავი მე–9. "მერიდიანი", თბ. 2014 წ.. 2014წ. უაკ (UDC) 500+330.15 (479.29) ISBN 978–441-10-852-5.

მ. მაცაბერიძე. ბუნებრივი ნივთიერებები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ახალი ბაზრების შექმნის ტექნოლოგიის კომპონენტების გამოყენებით. © საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი’’. 2009წ. ISBN 978-9941-14-211-6.

ს. ბლიაძე, რეცენზენტი სოფიო ბლიაძე, ავტორები ყარამან ნემსაძე და ნონა მარტიაშვილი. ბუღალტრული (ფინანასური) აღრიცხვის საფუძვლები (თეორია და პრაქტიკა). კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. 2015წ. ISBN 99928-0-904-3.

ყ. ნემსაძე, ირმა ნემსაძე. ბუღალტრული (ფინანსური) აღრიცხვა. საერთაშორისო სტანდარტებითა და კომენტარებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 078-9941-0-3735-1.

ლ. გრიგალაშვილი. ბუღალტრული აღრიცხვა (პრაქტიკული სახელმძღვანელო) . "ინოვაცია". 2010წ. 978-9941-0--1693-6.

გ. სულაშვილი, ნ. ფაილოძე, ალანია ჯემალ. ბუღალტრული აღრიცხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. 978-9941-20-473-9.

ყ. ნემსაძე, ნონა მარტიაშვილი. ბუღალტრული აღრიცხვის კონტროლი და აუდიტი. კსუ - CIU. 2010წ. -675-7742-75-12-1.