სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ზ. კვეტენაძე, ზ. კვეტენაძე, ზ. კვეტენაძე. შავი ზღვის აუზში მიმდინარე ინტეგრაციული პროცესები (1991-2008). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

თ. ჟორდანია, ნ.მსხილაძე. შენობა-ნაგებობების აგება მონოლითური რკინაბეტონით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ნ. მსხილაძე, თ.ჟორდანია. შენობა-ნაგებობების აგება მონოლითური რკინაბეტონით. სტუ. 2009წ. .

თ. მაღრაძე, რ. იმედაძე, მ. წიქარიშვილი. შენობა-ნაგებობების დაზიანების მიზეზების და ავარიულობის ნიშან-თვისებები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2010წ. ISBN 978-9941-14-864-4.

. შენობა-ნაგებობების დიაგნოსტიკა, რეკონსტრუქცია,მოდერნიზაცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. 978-9941-20-341-1.

ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგბაია, ა. ეზუგბაია. შენობა-ნაგებობების თბო-, ბგერა- და ჰიდროიზოლაცია. სახელმძღვანელო. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2010წ. 978-9941-14-153-9.

ზ. ეზუგბაია, ი.ირემაშვილი, ა.ეზუგბაია. შენობა-ნაგებობების თბო-ბგერა- და ჰიდროიზოლაცია. სტუ, . 2010წ. .

შ. ბაქანიძე, რ.მახვილაძე. შენობა-ნაგებობების ტექნოლოგიური გადაწყვეტა.. სტუ. . 2009წ. .

ს. გრიგალაშვილი. შესავალი რეგიონმცოდნეობაში. . 2013წ. 978-9941-0-5798-4.

გ. სილაგაძე. შესავალი ფუნქციონალურ პროგრამირებაში.. ელექტრონული სახელმძღვანელო. 2008წ. .

მ. ჯიქია. შრომის დაცვა. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2005წ. 99940-48 57 0.

ნ. რაზმაძე, ნ. რაზმაძე. შრომის დაცვა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. .

ლ. ჩხეიძე, ნ.ჯვარელია. შრომის დაცვა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 978-9941-14-966-5.

ლ. ჩხეიძე, ა.გაგნიძე. შრომის დაცვა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. 99940-56-14-X.

ნ. მექვაბიშვილი, დ.თევზძე, ნ.რაზმაძე. შრომის დაცვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტამბა. 2006წ. .

დ. თევზაძე, ნ.მექვაბიშვილი, ნ.რაზმაძე. შრომის დაცვა. სტუ. 2006წ. .

ლ. ჩხეიძე, ა.გაგნიძე. შრომის დაცვა (პროფესიული უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. 99940-40-09-X.

ნ. ბოჭორიშვილი, ნ.შურაძე. შრომის დაცვა (ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. .

მ. ქიტოშვილი. შრომის დაცვა გეოდეზიური და საკადასტრო სამუშაოების შესრულების დროს. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2007წ. ISBN 978-99940-951-7-9.

ნ. მაჭავარიანი, თ. კუნჭულია, მ. ლურსმანაშვილი, დ. გეორხელიძე, მ. ჯიქია. შრომის დაცვა დაუსწრებელი სწავლების სტუდენტებისათვის. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2005წ. 99940-48-570.