სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. ბოჭორიშვილი, თ.კუნჭულია, ნ.მაჭავარიანი, მ.ლურსმანაშვილი, ა.თოლომაშვილი. შრომის დაცვა კავშირგაბმულობის საწარმოებში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2001წ. .

ნ. რაზმაძე, ნ. რაზმაძე, ნ.მექვაბიშვილი. შრომის დაცვა.. სტუ, გვ. 1-105. . 2006წ. .

ლ. ჩხეიძე, თ.ჩხეიძე, ნ.ჯვარელია. შრომის დაცვა. ლითონების შედუღება და ჭრა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-306-9.

ა. ზენაიშვილი. შრომის კოდექსის კომენტარები. ფლექს მედია. 2015წ. 978-9941-0-7512-4.

ა. ზენაიშვილი. შრომის კოდექსის კომენტარები. იურისტების სამყარო. 2015წ. 978-9941-9406-7-5.

ნ. მექვაბიშვილი. შრომის უსაფრთხოება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ლ. ჩხეიძე, ნ. ჯვარელია. შრომის უსაფრთხოება (ინფორმატიკა და მართვის სისტემები). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-494-3.

ნ. რაზმაძე, ნ. რაზმაძე, ი.ბოჭორიშვილი, ა.ნევეროვი, მ.ლურსმანაშვილი. შრომის უსაფრთხოება გზების, ხიდების, აეროდრომების და სამოქალაქო მშენებლობის დროს . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ნ. რაზმაძე, ნ. რაზმაძე, ი.ბოჭორიშვილი, მ.მაჭავარიანი, ა.ნევეროვი. შრომის უსაფრთხოება გზების, ხიდების, აეროდრომების და სამოქალაქო მშენებლობის დროს . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ნ. მაჭავარიანი, ი. ბოჭორიშვილი, ნ. რაზმაძე, ა.ნევეროვი. შრომის უსაფრთხოება გზების, ხიდების, აეროდრომების და სამოქალაქო მშენებლობის დროს (მეოთხე ნაწილი). ’ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. 978-9941-14-256-7.

ნ. მაჭავარიანი, ი. ბოჭორიშვილი, ა. ნევეროვი, ნ. მაჭავარიანი. შრომის უსაფრთხოება გზების, ხიდების, აეროდრომების და სამოქალაქო მშენებლობის დროს (მეორე ნაწილი). ”ტექნიკური უნივერსიტეტი). 2009წ. 978-9941-14-254-3.

ნ. მაჭავარიანი, ი. ბოჭორიშვილი, ლ. ჩხეიძე, ა. ნევეროვი. შრომის უსაფრთხოება გზების, ხიდების, აეროდრომების და სამოქალაქო მშენებლობის დროს (მესამე ნაწილი). ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. 978-9941-14-255-0.

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი. შრომის უსაფრთხოება და უსფრთხოების ტექნიკის საფუძვლები მშენებლობაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი. შრომის უსაფრთხოება და უსფრთხოების ტექნიკის საფუძვლები მშენებლობაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. .

თ. ჟორდანია, ნ.რაზმაძე, დ.თევზაძე. შრომის უსაფრთხოება მშენებლობაში. . 2004წ. .

ნ. რაზმაძე, ნ. რაზმაძე, დ.თევზაძე. შრომის უსაფრთხოება მშენებლობაში (სახელმძღვანელო) . . 2005წ. .

თ. კუნჭულია, მ.ქიტოშვილი, მ.ლურსმანაშვილი. შრომის უსაფრთხოება სამთო საწარმოებში. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2008წ. ISBN 978-9941-14-067-9.

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, ნ.რაზმაძე, ნ.მაჭავარიანი, ა.ნევეროვი. შრომის უსფრთხოება გზების, ხიდების და აეროდრომების მშენებლობის დროს (ელექტროუსაფრთხოება, წნევის ქვეშ მომუშავე დანადგარების უსფრთხო ექსპლუატაცია). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, ნ.მაჭავარიანი, ნ.ბოჭორიშვილი, ლ.ჩხეიძე. შრომის უსფრთხოება გზების, ხიდების და აეროდრომების მშენებლობის დროს (მეტეოროლოგიური პირობები, სამრეწველო მტვერი, ვენტილაცია, განტება, ხმაური, ვიბრაცია)). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, მ.ლურსმანაშვილი, ნ.რაზმაძე, ა.ნევეროვი. შრომის უსფრთხოება გზების, ხიდების და აეროდრომების მშენებლობის დროს (საგზაო-სამშენებლო ამწემანქანებისა და მექანიზმების ექსპლუატაციის მიზეზები). სტუ-ს ``შრომები``, #4(462). 2008წ. .