სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2425 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ბელთაძე, ნ. ჯიბლაძე. გადაწყვეტილებათა მიღების თეორია (II ნაწილი). მრავალკრიტერიუმიანი გადაწყვეტილებები, კონფლიქტები და თამაშები, კოლექტიური გადაწყვეტილებები . საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი” 379 გვ.. 2011წ. ISBN: 978-9941-14-335-9(ყველა ნაწილი), ISBN: 978-9941-14-975-7 (მეორე ნაწილი).

ჰ. მელაძე, ნ.სხირტლაძე. გადაწყვეტილებათა მიღების თეორიის საფუძვლები და მათი გამოყენება საზოგადოებრივ მეცნიერებებში. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა - 478 გვ.. 2003წ. .

მ. გრძელიშვილი, ო. გიორგობიანი. გაზით გათბობა. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2011წ. .

მ. გრძელიშვილი, ო. გიორგობიანი. გაზის ტექნიკის ძირითადი ცნებები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2010წ. .

რ. ჟვანია. გაზომვათა განუსაზღვრელობის თეორიის საფუძვლები. საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო. 2012წ. 978-9941-0-4975-0.

ვ. ხოჭოლავა, ს. თოფურია, გ. აბესაძე, ნ. მაჭარაშვილი. გამოთვლითი მათემატიკა. მეოთხე გადამუშავებული გამოცემა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 1999წ. 168 გვ.

ნ. მაჭარაშვილი, ს. თოფურია, ვ. ხოჭოლავა, გ. აბესაძე. გამოთვლითი მათემატიკა. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 1998წ. .

ნ. მჭედლიშვილი, ნ. სხირტლაძე, ჰ. მელაძე. გამოთვლითი მათემატიკის საფუძვლები. ნაწილი 1.. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 350 გვ.. 2003წ. 99940-13-64-5.

ნ.სხირტლაძე, ჰ. მელაძე. გამოთვლითი მათემატიკის საფუძვლები. ნაწილი 2.. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 274 გვ.. 2005წ. 99940-38-09-5.

ჰ. მელაძე, მ.მენთეშაშვილი, ნ.მჭედლიშვილი, ნ.სხირტლაძე. გამოთვლითი მათემატიკის საფუძვლები. ნაწილი I. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა - 350 გვ.. 2003წ. .

ჰ. მელაძე, მ.მენთეშაშვილი, ნ.სხირტლაძე. გამოთვლითი მათემატიკის საფუძვლები. ნაწილი II. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა - 274 გვ.. 2005წ. .

თ. სუხიაშვილი. გამოთვლითი პრაქტიკა. მუშაობა საინფორმაციო გამოთვლით ცენტრში. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. 1985წ. .

მ. კახიანი. გამოყენებითი მექანიკა. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-579-7 გვ.99.

მ. მესხი. გამოყენებითი გეოდეზიის კურსი. I ნაწილი. საინჟინრო-გეოდეზიური სამუშაოების ძირითადი მეთოდები და პრინციპები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ISBN 978-9941-14-891-0.

მ. მესხი. გამოყენებითი გეოდეზიის კურსი. II ნაწილი. გეოდეზიური სამუშაოები საინჟინრო ნაგებობათა მშენებლობისას. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. ISBN 978-9941-20-028-1.

გ. ჩიხლაძე, გ. ქევანიშვილი, ქ. კოტეტიშვილი, ი. ქევანიშვილი. გამოყენებითი ელექტროდინამიკა. გამ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2006წ. .

ქ. კოტეტიშვილი, გ.ქევანიშვილი,გ.ჩიხლაძე. გამოყენებითი ელექტროდინამიკა. საქარტველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

ჰ. მელაძე, ნუგზარ სხირტლაძე. გამოყენებითი მათემატიკის საწყისები (სახელმძღვანელო უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის). თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა – 261 გვ.. 2000წ. .