სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2425 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ბერიკელაშვილი, დ. ნატროშვილი, შ. ზაზაშვილი. გამოყენებითი რიცხვითი მეთოდები . (ელექტრონული სალექციო კურსი) სტუ, თბილისი,. 2014წ. .

ბ. ცხადაძე, ცხადაძე ეკა. გამოყენებითი სტილისტიკა (წიგნი პირველი). . 2010წ. 978-9941-0-2398-9.

რ. გაფრინდაშვილი, თეიმურაზ ფანჯიკიძე, სალომე ხიზანიშვილი. გამოყენებითი ფსიქოლოგია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. 978-9941-20-122-6.

რ. ანდრიაშვილი. გამოყენებითი ფსიქოლოგია (რუსულ ენაზე). თბილისი. 2014წ. .

თ. ნარეკლიშვილი, ჯორჯაძე თეიმურაზ. განათება და ფერი არქიტექტურულ დიზაინში. საქართველოს კულტურის სამინისტრო. 2017წ. 978-9941-0-954-1.

ბ. მეფარიშვილი, გ. ჯანელიძე. განაწილებული მინაცემთა ბაზების მართვის სისტემა Oracle. სტუ, საგამომცემლო სახლი. 2016წ. 978-9941-20-615-3.

ბ. მეფარიშვილი. განაწილებული მონაცემთა ბაზები. სტუ, საგამომცემლო სახლი. 2001წ. .

მ. დემეტრაძე. გარემოს დაცვა და საინჟინრო ეკოლოგია. უნარჩენო ტექნოლოგიის საფუძვლები BNWI04GA-IS. 2017წ. (ელექტრონული სახელმძღვანელო) CD377.

ნ. ჩხუბიანიშვილი. გარემოს დაცვა სამრეწველო გაჭუჭყიანებისაგან. სტუ. 2000წ. .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ო. ვეზირიშვილი, ლ. პაპავა. გარემოს დაცვითი ტექნოლოგიები ენერგეტიკაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 0წ. თბილისი, 2011 ISBN 978-9941-14-898-9 37 გვ..

პ. ლემონჯავა. გარემოს დაცვისა და ბუნების გამოყენების აქტუალური ეკონომიკური პოლიტიკა. იმიჯი. 2008წ. .

მ. გუგეშიძე, ბ.ბერიტაშვილი, დ.ერისთავი. გარემოს მონიტორინგის საფუძვლები. საგამომცებლო სახლი (ტექნიკური უნივერსიტეტი). 2013წ. ISBN 978-9941-20-271-1.

დ. ერისთავი, ბ. ბერიტაშვილი, მ. გუგეშიძე. გარემოს მონიტორინგის საფუძვლები. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი” . 2013წ. ISBN 978-9941-20-271-1.

ლ. პაპავა. გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები ენერგეტიკაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.თბილისი, 2011 წელი. 2011წ. 978-9941-14-898-9.

თ. ყანდაშვილი, ლ.კოჭლამაზაშვილი. გაყიდვების მენეჯმენტი. ელვერსია. სტუ-ს ბიბლიოთეკის კეტერი CD360. 2011წ. .

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ. ყანდაშვილი. გაყიდვების მენეჯმენტი. . ელვერსია. სტუ-ს ბიბლიოთეკის კეტერი CD360. . 2011წ. .

მ. დემეტრაშვილი, ნინო ნოზაძე. გეგმილური ხაზვა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. ISBN 978-9941-20-906-2.

ნინო ნოზაძე. გეგმილური ხაზვა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. ISSBN 978-9941-20-906-2.

ნინო ნოზაძე. გეგმილური ხაზვა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. ISBN 978-9941-20-906-2.

. გეგმილური ხაზვა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. ISBN 978-9941-20-906-2.