სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2219 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჯანელიძე. დაპროგრამება "Delphi”-ში. სტუ, საგამომცემლო სახლი. 2005წ. ISBN 99940-40-76-6.

რ. სამხარაძე. დაპროგრამება C++ ენაზე. სტუ-ს "IT-კონსალტინგის სამეცნიერო ცენტრი". 2018წ. ISBN 978-9941-27-493-0.

ო. ნამიჩეიშვილი, ა. ფრანგიშვილი, ზ. წვერაიძე. დაპროგრამება Haskell ენაზე (მულტიმედიური პრეზენტაცია), 278 სლაიდი. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ელექტრონული სახელმძღვანელოები. 2012წ. .

ო. ნამიჩეიშვილი, ა. ფრანგიშვილი, ზ. წვერაიძე. დაპროგრამება ჰასკელზე. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2012წ. .

ი. აბულაძე. დაპროგრამების ენა Turbo Pascal. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ISBN 978-99940-952-8-5.

ო. შონია, გ. გოგიჩაიშვილი, გ. სურგულაძე. დაპროგრამების მეთოდები (სტრუქტურული და ობიექტ-ორიენტირებული მიდგომის საფუძვლები C და C++ ენების ბაზაზე). სახელმძღვანელო გამომცემლობა «ტექნიკური უნივერსიტეტი», გვ. 275. 1997წ. .

გ. სურგულაძე, გ. გოგიჩაიშვილი. დაპროგრამების მეთოდები: სტრუქტურული და ობიექტ-ორიენტირებულიმიდგომების საფუძვლები C და C++ ენების ბაზაზე. . 1997წ. .

გ. ჯანელიძე. დაპროგრამების საფუძვლები (Turbo Pascal, Object Pascal). სტუ, საგამომცემლო სახლი. 2002წ. 99928-943-2-6.

ლ. გაჩეჩილაძე. დაპროგრამების საფუძვლები (ალგორითმული ენა C++). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. .

გ. სურგულაძე, გ. ჯანელიძე, ე. ხუციშვილი. დაპროგრამების საფუძვლები C ენის ბაზაზე. საგამომც.სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. ISBN 978-9941-14-375-5.

გ. ხმალაძე. დაპროექტების ფუნქციური საფუძვლები (მეთოდური მითითებები). ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2006წ. ISBN 99940-56-71-9.

ლ. ქისიშვილი. დარგობრივ სამრეწველო ნაწარმთა კონსტრუირების მეთოდოლოგია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

გ. მაისურაძე, ო. ბიჭიაშვილი. დარგობრივი ბიზნესის საფუძვლები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", 2016. 2016წ. ISBN 978-9941-20-702-0.

ყ. ნემსაძე. დარგობრივი საბაზრო ეკონომიკის საფუძვლები 2004წ.. . 0წ. .

ნ. გომართელი. დასავლეთ ევროპის შუა საუკუნეების ისტორია. . 2013წ. .

ნ. გომართელი. დასავლეთ ევროპის შუა საუკუნეების ისტორია. სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2002წ. .

ვ. ქართველიშვილი, მ. ბარბაქაძე, გ. არჩვაძე. დატვირთვა-განტვირთვის მექანიზაცია საზღვაო ტრანსპორტზე. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. ISBN 978-9941-20-520-6.

მ. ბარბაქაძე, გ. არჩვაძე, ვ.ქართველიშვილი. დატვირთვა-განტვირთვის მექანიზაცია საზღვაო ტრანსპორტზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. 978-9941-20-521-7.

ვ. აბაიშვილი. დახერხილი ხე-ტყის ტექნოლოგია. საგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-491-2 გვ.222.

მ. ჩხეიძე. დემოკრატიის შესახებ . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .