სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2608 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გოგოლაძე. გადასახადები, თეორია და პრაქტიკა . „ლამპარი“. 2012წ. .

ლ. გრიგალაშვილი. გადასახადების აღრიცხვა და ანგარიშმგებლობა (სალექციო კურსი). . 2012წ. .

რ. სვანიძე. გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან–ოპტიკური სისტემები. საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა. 2014წ. .

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე. გადაცემის ციფრული-ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემების (გცბოს) დაპროექტება. საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა. 2014წ. .

მ. ახობაძე, ნ. მჭედლიშვილი. გადაწყვეტილებათა მიღება არამკაფიო მონაცემთა საფუძველზე, Fuzzy - ტექნოლოგიები. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2017წ. ISBN 978-20-881-2.

გ. ბელთაძე, ნ. ჯიბლაძე. გადაწყვეტილებათა მიღების თეორია (I ნაწილი). თეორიის საწყისები, პრიორიტეტების და სარგებლიანობების ანალიზი. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, . 2009წ. 196 გვ. ISBN: 978-9941-14-335-9 (ყველა ნაწილი), ISBN: 978-9941-14-336-6 (პირველი ნაწილი).

გ. ბელთაძე, ნ. ჯიბლაძე. გადაწყვეტილებათა მიღების თეორია (II ნაწილი). მრავალკრიტერიუმიანი გადაწყვეტილებები, კონფლიქტები და თამაშები, კოლექტიური გადაწყვეტილებები . საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი” 379 გვ.. 2011წ. ISBN: 978-9941-14-335-9(ყველა ნაწილი), ISBN: 978-9941-14-975-7 (მეორე ნაწილი).

ჰ. მელაძე, ნ.სხირტლაძე. გადაწყვეტილებათა მიღების თეორიის საფუძვლები და მათი გამოყენება საზოგადოებრივ მეცნიერებებში. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა - 478 გვ.. 2003წ. .

მ. გრძელიშვილი, ო. გიორგობიანი. გაზით გათბობა. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2011წ. .

მ. გრძელიშვილი, ო. გიორგობიანი. გაზის ტექნიკის ძირითადი ცნებები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2010წ. .

რ. ჟვანია. გაზომვათა განუსაზღვრელობის თეორიის საფუძვლები. საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო. 2012წ. 978-9941-0-4975-0.

კ. ფხაკაძე, რ. ჰაუსერი. გამოთვლითი ენათმეცნიერების საფუძვლები – ნაწილი II: გრამატიკული თეორიები. ძირითადი და დამხმარე სახელმძღვანელოები თანამედროვე მათემატიკურ ენათმეცნიერებაში (N2), „უნივერსალი“. 2007წ. ISSN, (ქართულად), მთარგმნელ–რედაქტორი: კ.ფხაკაძე, მთარგმნელები: ლ. აბზიანიძე, ნ. ვახანია, ა. მასხარაშვილი, ნ. ფხაკაძე, ბ. ჩიქვინიძე, 1-131.

ვ. ხოჭოლავა, ს. თოფურია, გ. აბესაძე, ნ. მაჭარაშვილი. გამოთვლითი მათემატიკა. მეოთხე გადამუშავებული გამოცემა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 1999წ. 168 გვ.

ნ. მაჭარაშვილი, ს. თოფურია, ვ. ხოჭოლავა, გ. აბესაძე. გამოთვლითი მათემატიკა. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 1998წ. .

მ. მენთეშაშვილი, ჰ. მელაძე, ნ. მჭედლიშვილი, ნ. სხირტლაძე. გამოთვლითი მათემატიკის საფუძვლები. ნაწილი 1. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2003წ. .

მ. მენთეშაშვილი, ჰ. მელაძე, ნ. სხირტლაძე. გამოთვლითი მათემატიკის საფუძვლები. ნაწილი 2. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2005წ. .

ნ. მჭედლიშვილი, ნ. სხირტლაძე, ჰ. მელაძე. გამოთვლითი მათემატიკის საფუძვლები. ნაწილი 1.. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 350 გვ.. 2003წ. 99940-13-64-5.

ნ.სხირტლაძე, ჰ. მელაძე. გამოთვლითი მათემატიკის საფუძვლები. ნაწილი 2.. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 274 გვ.. 2005წ. 99940-38-09-5.