სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2219 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ზერეკიძე, ა.ზამკოვი. ელექტრული მანქანები . პირველი, ნაწილი. ტრანსფორმატორები. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. .

ა. ზერეკიძე, ა. ზამკოვი. ელექტრული მანქანები. პირველი, მეორე და მეოთხე ნაწილები. . 2011წ. .

გ. შარაშენიძე. ვაგონების დინამიკური დატვირთვები და მოძრაობის უსაფრთხოება. . გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი”,. 2007წ. ISBN 978-00040-57-99-3. თბილისი, 2007, 192 გვ..

გ. სურგულაძე, ო. შონია, კ.ბოტჰე, თემო დოლიძე, გიორგი სურგულაძე. თანამედროვე პროგრამული პლატფორმები და ენები (WindowsNT, Unix, Linux, C++, Java, XML). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. ISBN 99940-14-11-0.

ნ. აბულაძე, ნ. აბულაძე, მ. რაზმაძე. კოლოიდური ქიმია (ზედაპირული მოვლენები). I ნაწილი . "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი, 94 გვ.. 2009წ. .

გ. სურგულაძე, ო. შონია, ლ. ყვავაძე. მონაცემთა განაწილებული ბაზების მართვის სისტემები (MsSQL Server, Access, InterBase, JDBC, Oracle). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. ISBN 99940-35-18-5.

რ. ჩოგოვაძე. ნეიროინფორმატიკის საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. უაკ 621.391.

გ. გურეშიძე, ა.სოხაძე ლ. კახიანი ლ. ბალანჩივაძე მ. ჭანტურია ლ. ავალიშვილი. რკინაბეტონის კონსტრუქციები (II ნაწილი) (სახელმძღვანელო). " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. .

თ. ჟორდანია. რკინაბეტონის სამუშაოთა წარმოების მუშა (მეყალიბე, მეარმატურე, მებეტონე).. .. . 2009წ. .

რ. ქინქლაძე, ნინო აბესაძე, ქეთევან ჩიტალაძე. ტურიზმის სტატისტიკა ნაწ.Г. „უნივერსალი“. 2012წ. .

ზ. ნაცვლიშვილი, ვ. ბალაბანოვი, მ. ყურაშვილი, ლ. რუხაძე. უმაღლესი მათემატიკა I. . სახელმძღვანელო. გამომცემლობა "განათლება". 1985წ. .

დ. ბიბილეიშვილი. ფიზიკური ქიმია (I ნაწილი) . „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ თბილისი, გვ. 77 . 2006წ. .

გ. ცაავა. ფინანსური მარკეტინგი. უნივერსალი. 2009წ. ISBN 978-9941-12-477-8.

გ. ცაავა. ფინანსური მენეჯმენტი. . „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2009წ. ISBN 978-9941-14-630-5.

გ. ხელიძე, ი. ლომიძე; პ.სამსონაშვილი. ჰიდროენერგეტიკული დანადგარები, ნაწილი I . ტექნიკური უნივერსირტეტი. 2011წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია, სამადაშვილი უშანგი. „თანამედროვე ეკონომიკა “- სახელმძღვანელო,320 გვ... გამ-ბა „უნივერსალი“, . 2013წ. .

შ. ფაფიაშვილი. " სისხლის საპროცესო სამართლის კავშირი მომიჯნავე იურიდიულ დისციპლინებთან" სახელმძღვანელო- სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვერდი.16–20;.

შ. ფაფიაშვილი. " სისხლის საპროცესო კანონის გამოყენების თეორია და პრაქტიკა, მოქმედება დროში,სივრცეში და პირთა წრის მიმართ" სახელმძღვანელო- სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 0წ. გვერდი.20–22.

ჯ. ჯანაშია. "ადამიანთა ვაჭრობის (ტრეფიკინგი) წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო და შიდა ეროვნულ სამართლებრივი მექანიზმები და რეგულაციები, სალექციო კურსი, ნაწილი პირველი". "შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია". 2015წ. 201 გვერდი,თბილისი.

შ. გოგოლაძე. "არქიტექტურული მორფოლოგია" ზოგადი თეორია. ნაბეწდი. 2005წ. 150 გვ..