სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2425 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ცაავა. ფინანსური მარკეტინგი. უნივერსალი. 2009წ. ISBN 978-9941-12-477-8.

გ. ცაავა. ფინანსური მენეჯმენტი. . „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2009წ. ISBN 978-9941-14-630-5.

გ. ხელიძე, ი. ლომიძე; პ.სამსონაშვილი. ჰიდროენერგეტიკული დანადგარები, ნაწილი I . ტექნიკური უნივერსირტეტი. 2011წ. .

ა. ფრანგიშვილი. „C++ ყველასათვის“ . საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი” თბილისი. 2010წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია, სამადაშვილი უშანგი. „თანამედროვე ეკონომიკა “- სახელმძღვანელო,320 გვ... გამ-ბა „უნივერსალი“, . 2013წ. .

შ. ფაფიაშვილი. " სისხლის საპროცესო სამართლის კავშირი მომიჯნავე იურიდიულ დისციპლინებთან" სახელმძღვანელო- სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვერდი.16–20;.

შ. ფაფიაშვილი. " სისხლის საპროცესო კანონის გამოყენების თეორია და პრაქტიკა, მოქმედება დროში,სივრცეში და პირთა წრის მიმართ" სახელმძღვანელო- სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 0წ. გვერდი.20–22.

ჯ. ჯანაშია. "ადამიანთა ვაჭრობის (ტრეფიკინგი) წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო და შიდა ეროვნულ სამართლებრივი მექანიზმები და რეგულაციები, სალექციო კურსი, ნაწილი პირველი". "შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია". 2015წ. 201 გვერდი,თბილისი.

შ. გოგოლაძე. "არქიტექტურული მორფოლოგია" ზოგადი თეორია. ნაბეწდი. 2005წ. 150 გვ..

შ. ფაფიაშვილი. "გზა მართლისა სამართლისა". "მერიდიანი". 2016წ. გვერდი 1-392.

შ. ფაფიაშვილი. "დამამტკიცებელი საბუთებისა და დაუშვებელი მტკიცებულების ცნება" სახელმძღვანელო-სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვ.186-190.

შ. ფაფიაშვილი. "დანაშაულთა გახსნის მეთოდოლოგია და ტექნიკა". "მერიდიანი". 2010წ. გვერდი 572, თბილისი.

მ. ჯიქია. "ევროკავშირის საგადასადახო სამართალი და ვიშეგრადის ქვეყნების საგადასახადო პოლიტიკა, სახელმძღვანელო (განახლებული გამოცემა)". . 2016წ. .

ნ. ლორთქიფანიძე, გ.კიკნაველიძე, მ.ქობალია. "ენერგოკომპანიების საქმიანობის ორგანიზაცია და მენეჯმენტი". სტუ. 224 გვ.. 2009წ. 621,31(075.8).

ზ. ძლიერიშვილი. "ვალდებულებითი სამართალი, პრაქტიკული სახელმძღვანელო". "მერიდიანი". 2009წ. გვერდი 1-355, სამართალი.

ე. ხახუტაშვილი, ლ.კაპანაძე. "იმიჯოლოგია". გამომცემლობა "უნივერსალი". 2004წ. .

შ. ფაფიაშვილი. "იურიდიული მეცნიერებისა და პრაქტიკის ზოგიერთი პრობლემა". "მერიდიანი". 2008წ. გვერდი 1-47 , თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. "კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სამოქალაქო სამართალში". წიგნი გამოცემულია გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით. 2015წ. გვერდი 1-200, თბილისი.

ა. დემეტრაშვილი, ირაკლი კობახიძე. "კონსტიტუციური სამართალი ". სახელმძღვანელო ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. 2010წ. თბილისი.

ა. დემეტრაშვილი, ირაკლი კობახიძე. "კონსტიტუციური სამართალი ". სახელმძღვანელო ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. 2008წ. თბილისი.