სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2608 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ძლიერიშვილი. "ვალდებულებითი სამართალი, პრაქტიკული სახელმძღვანელო". "მერიდიანი". 2009წ. გვერდი 1-355, სამართალი.

ე. ხახუტაშვილი, ლ.კაპანაძე. "იმიჯოლოგია". გამომცემლობა "უნივერსალი". 2004წ. .

შ. ფაფიაშვილი. "იურიდიული მეცნიერებისა და პრაქტიკის ზოგიერთი პრობლემა". "მერიდიანი". 2008წ. გვერდი 1-47 , თბილისი.

დ. ბერეკაშვილი. "კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სამოქალაქო სამართალში". "GIZ". 2015წ. .

ზ. ძლიერიშვილი. "კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სამოქალაქო სამართალში". წიგნი გამოცემულია გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით. 2015წ. გვერდი 1-200, თბილისი.

ა. დემეტრაშვილი, ირაკლი კობახიძე. "კონსტიტუციური სამართალი ". სახელმძღვანელო ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. 2010წ. თბილისი.

ა. დემეტრაშვილი, ირაკლი კობახიძე. "კონსტიტუციური სამართალი ". სახელმძღვანელო ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. 2008წ. თბილისი.

ა. დემეტრაშვილი, გიორგი გოგიაშვილი. "კონსტიტუციური სამართალი". სახელმძღვანელო ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. 2016წ. თბილისი.

ა. დემეტრაშვილი, ირაკლი კობახიძე. "კონსტიტუციური სამართალი". სახელმძღვანელო ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. 2014წ. თბილისი.

ა. დემეტრაშვილი, ირაკლი კობახიძე. "კონსტიტუციური სამართალი". სახელმძღვანელო ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. 2011წ. თბილისი.

ა. დემეტრაშვილი. "კონსტიტუციური სამართალი". . 2007წ. თბილისი.

ლ. ზამბახიძე, მ. წიქარიშვილი, გ. ლაღუნდარიძე, გ. მეტრეველი, ბ. ჭურჭელაური. "კონსტრუქციების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა'. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-318-2.

მ. გაბუნია, ციცინო გახოკიძე. "კრიმინოოგია (მეორე ნაწილი)". "იურისტების სამყარო". 2017წ. 978-9941-9476-6-7.

ო. კოტრიკაძე, ქ. კოტრიკაძე. "ლოკალური მართვის სისტემები". "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-314-4.

შ. ფაფიაშვილი. "მტკიცების პროცესი, მტკიცების საგანი და მტკიცების ფარგალი" სახელმძღვანელო- სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვ.196-201.

შ. ფაფიაშვილი. "მტკიცებულებათა კლასიფიკაცია" სახელმძღვანელო- სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვ.175–178.

შ. ფაფიაშვილი. "მტკიცებულებათა მოპოვების პროცესუალური ხერხები და საშუალებები" სახელმძღვანელო-სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვ.190–193.

შ. ფაფიაშვილი. "მტკიცებულების ცნება, არსი და მნიშვნელობა" სახელმძღვანელო- სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვ.168–175.

შ. ფაფიაშვილი. "მხარეების მიერ მათ გამგებლობაში არსებული მტკიცებულებების შესახებ ინფორმაციების ურთიერთგაცნობის ვალდებელება" სახელმძღვანელო-სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვ.201–203.

შ. ფაფიაშვილი. "ნივთიერი მტკიცებულების შენახვისა და უკანდაბრუნების პროცესუალური რეგლამენტაცია" სახელმძღვანელო-სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვ.193–196.