სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

მ. ბალიაშვილი, ი. ზედგინიძე, შ. ჯაფარიძე. ხარისხის მენეჯმენტი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2002წ. ISBN 99928-18-26-3.

დ. ფოცხვერაშვილი. ხელოვნების ფსიქოლოგია - 120 გვერდი. გამომც. ”ნეკერი”. 2017წ. .

ზ. ისააკიანი, მ. კუბლაშვილი. ხელოვნური ინტელექტის და ექსპერტული სისტემების საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. ISBN 99940-56-84-0.

უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა. ჰიდრავლიკის კურსი. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2005წ. ISBN 99940-48-28-7.

ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგბაია. ჰიდრო და თბოსაიზოლაციო სამუშაოების ტექნოლოგია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-153-9.

თ. ჟორდანია, ზ.ეზუგბაია, ი.ირემაშვილი. ჰიდრო და თბოსაიზოლაციო სამუშაოების ტექნოლოგია. სტუ.. 2009წ. .

ზ. ეზუგბაია, ი.ირემაშვილი, თ.ჟორდანია. ჰიდრო და თბოსაიზოლაციო სამუშაოების ტექნოლოგია. სტუ,. 2009წ. .

. ჰიდროგეოქიმია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2001წ. .

ა. გოჩოლეიშვილი, დ. კუპატაძე. ჰორიზონტალური, დახრილი და ვერტიკალური გვირაბების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. 978-9941-14-307-6.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშილი დალი. “ ეკოლოგიის საფუძვლები”. სახელმძღვანელო არაბიოლოგიური ფაკუკულტეტების სტუუდენტებისათვის. პოლიგრაფი”, ქ. თბილისი. 2003წ. .