სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2608 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ელიავა, ი.ა. ცატავა მურმან გუგეშაშვილი დ. კობეშავიძე ი. ხინთიბიძე. გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ფუნქციონირების თავისებურებანი ანტენატა-ლურ და პოსტნატალურ ონტოგენეზში. ნაწილი II. სასწავლო სახელმძღვანელო დამოუკიდებელი მუშაობისათვის. სამედიც. სპეც. სტუდ. გამომცემლობა `საქართველოს ხარისხის მართვის უნივერსიტეტი~, 2009. 2009წ. 1-84.

გ. ელიავა, ი. ხარაბაძე რ. მჟავანაძე ლ. ბერულავა ი. ხინთიბიძე მ. გუგეშაშვილი ქ. გუგეშაშვილი. გული და მისი მოქმედების კანონზომიერებანი. სასწავლო სახელმძღვანელო გამომცემლობა `საქართველოს ხარისხის მართვის უნივერსიტეტი~, 2008. 2008წ. 1-232.

გ. ჯანელიძე. დაპროგრამება "Delphi”-ში. სტუ, საგამომცემლო სახლი. 2005წ. ISBN 99940-40-76-6.

რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე. დაპროგრამება C++ ენაზე. სტუ-ს "IT-კონსალტინგის სამეცნიერო ცენტრი". 2018წ. ISBN 978-9941-27-493-0.

ა. ფრანგიშვილი. დაპროგრამება Haskell ენაზე (მულტიმედიური პრეზენტაცია). ელექტრონული სახელმძღვანელო http://gtu.ge/learningStu/elBooks.php, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი. 2012წ. .

ა. ფრანგიშვილი, ზ. წვერაიძე. დაპროგრამება Haskell ენაზე (მულტიმედიური პრეზენტაცია). ელექტრონული სახელმძღვანელო. სტუ, http://gtu.ge/learningStu/elBooks.php. 2010წ. .

ო. ნამიჩეიშვილი, ა. ფრანგიშვილი, ზ. წვერაიძე. დაპროგრამება Haskell ენაზე (მულტიმედიური პრეზენტაცია), 278 სლაიდი. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ელექტრონული სახელმძღვანელოები. 2012წ. .

ი. აბულაძე. დაპროგრამება VBA ენაზე. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 978-9941-20-082-3.

ა. ფრანგიშვილი, ზ. წვერაიძე. დაპროგრამება ჰასკელზე. სახელმძღვანელო. საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი” თბილისი. 2012წ. .

ო. ნამიჩეიშვილი, ა. ფრანგიშვილი, ზ. წვერაიძე. დაპროგრამება ჰასკელზე. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2012წ. .

ი. აბულაძე. დაპროგრამების ენა Turbo Pascal. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ISBN 978-99940-952-8-5.

ო. შონია, გ. გოგიჩაიშვილი, გ. სურგულაძე. დაპროგრამების მეთოდები (სტრუქტურული და ობიექტ-ორიენტირებული მიდგომის საფუძვლები C და C++ ენების ბაზაზე). სახელმძღვანელო გამომცემლობა «ტექნიკური უნივერსიტეტი», გვ. 275. 1997წ. .

გ. სურგულაძე, გ. გოგიჩაიშვილი, ო. შონია. დაპროგრამების მეთოდები: სტრუქტურული და ობიექტ-ორიენტირებულიმიდგომების საფუძვლები C და C++ ენების ბაზაზე. . 1997წ. .

გ. ჯანელიძე. დაპროგრამების საფუძვლები (Turbo Pascal, Object Pascal). სტუ, საგამომცემლო სახლი. 2002წ. 99928-943-2-6.

ლ. გაჩეჩილაძე. დაპროგრამების საფუძვლები (ალგორითმული ენა C++). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. .

გ. სურგულაძე, გ. ჯანელიძე, ე. ხუციშვილი. დაპროგრამების საფუძვლები C ენის ბაზაზე. საგამომც.სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. ISBN 978-9941-14-375-5.

გ. ხმალაძე. დაპროექტების ფუნქციური საფუძვლები (მეთოდური მითითებები). ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2006წ. ISBN 99940-56-71-9.

ლ. ქისიშვილი, ბ. ბოქოლიშვილი. დარგობრივ სამრეწველო ნაწარმთა კონსტრუირების მეთოდოლოგია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

გ. მაისურაძე, ო. ბიჭიაშვილი. დარგობრივი ბიზნესის საფუძვლები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", 2016. 2016წ. ISBN 978-9941-20-702-0.

ყ. ნემსაძე. დარგობრივი საბაზრო ეკონომიკის საფუძვლები 2004წ.. . 0წ. .