სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2510 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. ზურაბიშვილი. ელექტრომაგნიტური უსაფრთხოება - მეთოდური . სტუ-ს ბიბლიოთეკა-ელექტრონული. CD-3778. 2017წ. .

ზ. ღვინიაშვილი. ელექტრომექანიკური ამძრავები.. (ელექტრული ვერსია). 44გვ. CD922. . 2013წ. .

თ. მუსელიანი, გურგენიძე ზურაბი. ელექტრომოწყობილობათა ტექნიკური დიაგნოსტიკა, მეორე ნაწილი. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. ISBN 978-9941-20-080-9.

თ. მუსელიანი, მ. ქობალია. ელექტრომოწყობილობათა ტექნიკური დიაგნოსტიკა, პიველი ნაწილი. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 998-9941-14-573-5.

გ. შაველაშვილი. ელექტრომოწყობილობის მონტაჟი, ტექნიკური ექსპლუატაცია და რემონტი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. 978-9941-20-549-1.

დ. აბზიანიძე. ელექტრონიკის კომპიუტერული პროგრამა - კომპლექსი Eleqtronic Workbench. ელექტრონული ვერსია. 2012წ. .

გ. დგებუაძე. ელექტრონიკის საფუძვლები. საგამომცემლო სახლი \"ტექნიკური უნივერსიტეტი\". 2011წ. 978-9941-14-889-7.

ჟ. გოგიაშვილი, ოლეგ ნამიჩეიშვილი. ელექტრონულ სქემათა ტოპოლოგიის შესავალი. თბილისი, გამომცემლობა "უნივერსალი'. 2008წ. .

ა. ედიბერიძე, დ. კაპანაძე, თ. ჟვანია. ელექტრონული ბიზნესი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", 320გვ.. 2017წ. .

დ. კაპანაძე. ელექტრონული ბიზნესის სისტემები (ნაწილი I - ელექტრონული ბიზნესის საფუძვლები) . . 2009წ. ISBN 978-9941-0-1344-7, ISBN 978-9941-0-1345-4.

ი. მოსაშვილი, ზათიაშვილი ამირან. ელექტრონული და ციფრული მოწყობილობების დიაგნოსტიკო-შემკეთებლის სახელმძღვანელო. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. 2015წ. .

ა. ბაგრატიონ-დავითაშვილი, ღოღელიანი ლალი, მაღრაძე კონსტანტინე. ელექტრონული კომერცია. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. .

კ. დემეტრაშვილი. ელექტრონული მთავრობა: საქართველოს წარმატებული რეფორმები (ინგლისურ ენაზე). საერთაშორისო კონფერენციის „სახელმწიფო მართვის თეორია და პრაქტიკა TPAP-2014” და მოლდოვის მთავრობის სახელმწიფო მართვის აკადემიის გამოცემა, მოლდოვა, . 2014წ. .

კ. დემეტრაშვილი. ელექტრონული მმართველობა და საინფორმაციო საზოგადოება საქართველოში: მიღწევები და თანამედროვე გამოწვევები. „ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება ევროპაში: თანამედროვე გამოწვევები“, საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი, საქართველო, . 2010წ. .

ჯ. შანიძე. ელექტრონული სქემების მოდელირება Electronics Workbench გარემოში. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

თ. მუსელიანი. ელექტროსამონტაჟო სამუშოთა ტექნოლოგია. შპს " საგამომცემლო–სარეკლამო კომპანია საუნჯე". 2010წ. 978–9941–9145–7–7.

რ. ჩიხლაძე, ნაცვლიშვილი კ.. ელექტროტექნიკური მასალები. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი '' . 2007წ. 978-99940-57-85-6.