სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2608 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ბერიკელაშვილი, დ. ნატროშვილი, შ. ზაზაშვილი. ელემენტარული დიფერენციალური განტოლებები. (ელექტრონული სალექციო კურსი), სტუ, თბილისი. 2014წ. .

დ. ნატროშვილი, გ. ბერიკელაშვილი, შ. ზაზაშვილი. ელემენტარული დიფერენციალური განტოლებები. (ელექტრონული სალექციო კურსი). სტუ. 2014წ. .

დ. ნატროშვილი, ო.მელაძე, თ.ზანდუკელი. ელემენტარული მათემატიკა: ტეს¬ტები და მისაღები გამოცდების მასალა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2001წ. .

ჯ. დოჭვირი, ი. დოჭვირი. ელექტროამძრავების ანალოგური და ციფრული მართვა. თბ., "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. 978-99940-957-4-2.

ზ. ბოგველიშვილი, თ.გელაშვილი, დ.ძოწენიძე, ნ.ხარაზიშვილი. ელექტრობის საფუძვლები და ავტომობილების ელექტრომოწყობილობა. თბილისი, გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი, 242 გვ. 2016წ. ISBN 978-9941-465-41-3.

რ. არველაძე. ელექტროენერგეტიკის სპეც კურსი. . 2015წ. .

გ. მახარაძე. ელექტროენერგეტიკული (ელექტრული) სისტემები,. "უნივერსალი". 2011წ. ISBN 978-9941-17-452-0.

გ. მახარაძე. ელექტროენერგეტიკული (ელექტრული) სისტემები, (მეორე გადამუშავებული გამოცემა). "უნივერსალი". 2015წ. ISBN 978-9941-22-468-8.

ჯ. დოჭვირი, ი. დოჭვირი. ელექტროენერგეტიკული მანქანების კიბერნეტიკული მართვის საფუძვლები. თბ., "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. 978-9941-14-056-3.

შ. ნემსაძე. ელექტრომაგნეტიზმი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ISBN 978-9941-20-004-5.

ვ. ზურაბიშვილი. ელექტრომაგნიტური ეკოლოგია. სტუ-ს ბიბლიოთეკა-ელექტრონული. CD-3777 . 2017წ. .

ვ. ზურაბიშვილი. ელექტრომაგნიტური უსაფრთხოება - მეთოდური . სტუ-ს ბიბლიოთეკა-ელექტრონული. CD-3778. 2017წ. .

ზ. ღვინიაშვილი. ელექტრომექანიკური ამძრავები.. (ელექტრული ვერსია). 44გვ. CD922. . 2013წ. .

თ. მუსელიანი, გურგენიძე ზურაბი. ელექტრომოწყობილობათა ტექნიკური დიაგნოსტიკა, მეორე ნაწილი. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. ISBN 978-9941-20-080-9.

თ. მუსელიანი, მ. ქობალია. ელექტრომოწყობილობათა ტექნიკური დიაგნოსტიკა, პიველი ნაწილი. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 998-9941-14-573-5.

გ. შაველაშვილი. ელექტრომოწყობილობის მონტაჟი, ტექნიკური ექსპლუატაცია და რემონტი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. 978-9941-20-549-1.

დ. აბზიანიძე. ელექტრონიკის კომპიუტერული პროგრამა - კომპლექსი Eleqtronic Workbench. ელექტრონული ვერსია. 2012წ. .

გ. დგებუაძე. ელექტრონიკის საფუძვლები. საგამომცემლო სახლი \"ტექნიკური უნივერსიტეტი\". 2011წ. 978-9941-14-889-7.

ჟ. გოგიაშვილი, ოლეგ ნამიჩეიშვილი. ელექტრონულ სქემათა ტოპოლოგიის შესავალი. თბილისი, გამომცემლობა "უნივერსალი'. 2008წ. .