სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2588 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. დემეტრაშვილი. ელექტრონული მთავრობა: საქართველოს წარმატებული რეფორმები (ინგლისურ ენაზე). საერთაშორისო კონფერენციის „სახელმწიფო მართვის თეორია და პრაქტიკა TPAP-2014” და მოლდოვის მთავრობის სახელმწიფო მართვის აკადემიის გამოცემა, მოლდოვა, . 2014წ. .

კ. დემეტრაშვილი. ელექტრონული მმართველობა და საინფორმაციო საზოგადოება საქართველოში: მიღწევები და თანამედროვე გამოწვევები. „ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება ევროპაში: თანამედროვე გამოწვევები“, საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი, საქართველო, . 2010წ. .

ჯ. შანიძე. ელექტრონული სქემების მოდელირება Electronics Workbench გარემოში. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

თ. მუსელიანი. ელექტროსამონტაჟო სამუშოთა ტექნოლოგია. შპს " საგამომცემლო–სარეკლამო კომპანია საუნჯე". 2010წ. 978–9941–9145–7–7.

რ. ჩიხლაძე, ნაცვლიშვილი კ.. ელექტროტექნიკური მასალები. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი '' . 2007წ. 978-99940-57-85-6.

ნ. რაზმაძე, მ.ავალიანი. ელექტროუსაფრთხოება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. .

ა. გაგნიძე, ა. ბოჭორიშვილი. ელექტროშედუღება. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. 978-9941-14-776-1.

ო. ნამიჩეიშვილი, ჟ. გოგიაშვილი, ბ. ბარდაველიძე. ელექტრულ სქემათა ტოპოლოგიის შესავალი. თბილისი: გამომცემლობა «უნივერსალი». 2008წ. .

ნ. გოზალიშვილი. ელექტრულ ქსელებში ელექტროენერგიის აღრიცხვის საფუძვლები. სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“. 2014წ. .

გ. მახარაძე. ელექტრული ენერგიის გადაცემა და განაწილება, . "უნივერსალი",. 2006წ. ISBN 99940-61-03-8.

ა. ზერეკიძე, ა. ზამკოვი. ელექტრული მანქანები, მეოთხე ნაწილი, სინქრონული მანქანები. . ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2011წ. .

ა. ზერეკიძე, ა. ზამკოვი. ელექტრული მანქანები, მეორე ნაწილი, ელექტრული მანქანების საერთო ნაწილები. . ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, . 2006წ. .

ე. გერსამია. ელექტრული მანქანების წარმოების ტექნოლოგია. ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2013წ. ISBN 978-9941-20-263-6.

ე. მიდელაშვილი, დიდებულიძე ალექსანდრე, კონჯარია მაია. ელექტრული მიკრომანქანები. თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა. 2017წ. 978-9941-0-9928-1.

ა. კოხტაშვილი. ელექტრული სადგურები და ქვესადგურები - ძალოვანი დანადგარები, აპარატები, საკომუტაციო სქემები და რეჟიმები. საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა. 2013წ. ISBN 978-9941-20-389-3.

შ. ნაჭყებია, შ. ნაჭყებია, შ. ნაჭყებია. ელექტრული სადგურების და ქვესადგურების ელექტრული ნაწილები. საგამომცემლო სახლი "ტექ. უნივერსიტეტი". 2007წ. .

ა. კოხტაშვილი. ელექტრული სადგურების და ქვესადგურების ძალოვანი დანადგარები, აპარატები, საკომუტაციო სქემები და რეჟიმები. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2013წ. ISBN: 978-9941-20-389-3.

გ. მახარაძე, მ. სულაძე. ელექტრული ქსელების დაპროექტება, . "უნივერსალი". 2007წ. ISBN 978-99940-967-2-5.

გ. არზიანი. ელექტრული ქსელების მუშაობის განსაკუთრებული რეჟიმები. უნივერსალი. 2012წ. 978-9941-17-854-2.