სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2510 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ჯიშკარიანი, მ. გუდიაშვილი, გ. არაბიძე. ენერგეტიკა და საზოგადოება. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. 978-9941-20-525-5.

დ. ჯაფარიძე. ენერგეტიკის განვითარების პროგნოზირება.. ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2006წ. 99940-56-64-6.

თ. ჯიშკარიანი, მ. გუდიაშვილი, გ. არაბიძე. ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის საერთაშორისო სამართალი. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. 978-9941-20-527-9.

თ. ჯიშკარიანი, მ. გუდიაშვილი, გ. არაბიძე. ენერგეტიკული უსაფრთხოება. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. 978-9941-20-523-3.

ლ. რობაქიძე. ენერგიის არატრადიციული და განა[ლებადი წყაროები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

ბ. ჩხაიძე. ენერგიის განახლებადი წყაროები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2011წ. ISBN 978-9941-14-919-1.

. ენერგოაუდიტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. ISBN 99940-35-35-5.

გ. არაბიძე, მ.გუდიაშვილი, ო.კიღურაძე, ი.ლომიძე, თ.ჯიშკარიანი. ენერგოაუდიტი სამრეწველო სექტორში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 978-9941-14-917-7.

მ. გუდიაშვილი, ლ. ბოჭორიშვილი. ენერგობიზნესის სამართლებრივი საფუძვლები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. 978-9941-20-432-6.

თ. ჯიშკარიანი, მ. გუდიაშვილი, გ. არაბიძე. ენერგოეფექტურობა და გარემოს დაცვა. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. 978-9941-20-552-4.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, მ. რაზმაძე. ენერგოეფექტურობის მენეჯმენტი თბოენერგეტიკაში. თბილისი. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. . 0წ. 2008 ISBN 978-9941-14-225-3 59 გვ..

ნ. სამსონია, მ.ლომსაძე-კუჭავა. ენერგოკომპანიების საწარმოო (ოპერაციული) მენეჯმენტი. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ . 2011წ. 978-994-14-964-1.

გ. კიკნაველიძე, გურამი ამყოლაძე, ნუნუ ლორთქიფანიძე. ენერგოკოპანიაების საქმიანობის ორგანიზაცია და მენეჯმენტი. სტუ-ის გამომცემლობა. 2009წ. .

. ენერგომენეჯმენტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. ISBN 99940-35-95-9.

თ. ჯიშკარიანი, მ. გუდიაშვილი, გ. არაბიძე. ენერგომენეჯმენტის პრინციპები. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი\". 2011წ. ISBN 978-9941-14-918-4.

მ. გუდიაშვილი, გ.არაბიძე, თ.ჯიშკარიანი. ენერგომენეჯმენტის პრინციპები. გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2011წ. 978-99941-14-918-4.

ა. კვალიაშვილი, ს. თოფურია, ვ. ხოჭოლავა, ნ. მაჭარაშვილი. ერთი ცვლადის ფუნქციის დიფერენციალური აღრიცხვა (სახელმძღვანელო) . განათლება, თბილისი, 480 გვ. 1989წ. .

ნ. ხუნდაძე, ნ. ხუნდაძე. ერთიანი საინჟინრო უზრუნველყოფის სამოქალაქო სამხედრო საინჟინრო სისტემები. სტუ-ს გამოცემა. 2005წ. 99940-14-27-7.

ყ. ნემსაძე. ერთიანი ფინანსური (სააღრიცხვო) სისტემა კონტროლით და აუდიტით ბასს-ის მიხედვით 2016წ.. . 0წ. .

კ. დემეტრაშვილი. ეროვნული უმცირესობების უფლებათა მარეგლამენტირებელი ნორმები საერთაშორისო სამართალში და საქართველოს ეროვნულ კანონმდებლობაში. საქართველოს მთავრობა, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საქართველოს გაეროს ასოციაცია, საქართველო,. 2010წ. .