სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2608 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ბერეკაშვილი. "სამართლებრივი გზამკვლევი ქალებისათვის (გაეროს ქალთა ორგანიზაცია). "GIZ". 2013წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა. "სამედიცინო ტექნოლოგია". უნივერსიტეტი "გეომედი". 2009წ. უაკ62131(078.8).

ზ. ძლიერიშვილი. "სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი". "სამართალი". 2001წ. წიგნი მეოთხე, ტომი მეორე.

ზ. ძლიერიშვილი. "სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი". "სამართალი". 2001წ. წიგნი მეოთხე, ტომი პირველი.

ნ. ხუნაშვილი, შ.ქურდაძე, გ.ქურდაძე. "სამოქალაქო სააღსრულებო სამართალი ". . 2017წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. "სამოქალაქო საპროცესო სამართალი (პირველი ნაწილი)". "სამართალი". 2014წ. გვერდი 1-371, თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. "სამოქალაქო საპროცესო სამართალი (პრაქტიკული სახელმძღვანელო)". "მერიდიანი". 2012წ. გვერდი 1-342, თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. "სამოქალაქო საპროცესო სამართლის ცალკეული საკითხები, პრაქტიკული სახელმძღვანელო". "მერიდიანი". 2007წ. გვერდი 1-140, თბილისი.

ნ. ხუნაშვილი. "საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი". . 2012წ. თბილისი.

ნ. ხუნაშვილი, შ.ქურდაძე. "საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი". მეორე გამოცემა. 2015წ. თბილისი.

ჯ. გახოკიძე. "საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი). ავტორთა კოლექტივთან ერთად, სტუ.". . 2015წ. .

მ. მამნიაშვილი, ჯ.გახოკიძე. "საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი(ზოგადი ნაწილი". ’’იურიტების სამყარო". 2015წ. .

ზ. ძლიერიშვილი. "სახელშეკრულებო სამართალი". "მერიდიანი". 2014წ. გვერდი 1-759, თბილისი.

შ. ფაფიაშვილი. "სისხლის საპროცესო სამართლის მიზნები, ამოცანები და სტადიები" სახელმძღვანელო- სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვერდი.13–16.

შ. ფაფიაშვილი. "სისხლის საპროცესო სამართლის სისტემა და ფუნქციები" სახელმძღვანელო- სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვერდი 11-13.

შ. ფაფიაშვილი. "სისხლის საპროცესო სამართლის პრინციპების ცნება, არსი და მნიშვნელობა"სახელმძღვანელო- სისხლის სამართლის პროცესი . "იურისტების სამყარო". 2012წ. სახელმძღვანელო, გვ.53–55.

ჯ. გახოკიძე. "სისხლის სამართლის პროცესი (კერძო ნაწილი). ავტორთა კოლექტივთან ერთად, სტუ.". . 2015წ. .

ჯ. გაბელია, თანაავტორი. "სისხლის სამართლის პროცესი კერძო ნაწილი - გადამუშავებული გამოცემა". . 2013წ. .

ჯ. გაბელია, ავტორთა კოლექტივი. "სისხლის სამართლის პროცესი კერძო ნაწილი". . 2012წ. .

ი. გაბისონია, მ. მამნიაშვილი, ჯ. გახოკიძე. "სისხლის სამართლის პროცესი" (ზოგადი ნაწილი). . 2013წ. .