სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2425 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. დემეტრაშვილი, გიორგი გოგიაშვილი. "კონსტიტუციური სამართალი". სახელმძღვანელო ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. 2016წ. თბილისი.

ა. დემეტრაშვილი, ირაკლი კობახიძე. "კონსტიტუციური სამართალი". სახელმძღვანელო ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. 2014წ. თბილისი.

ა. დემეტრაშვილი, ირაკლი კობახიძე. "კონსტიტუციური სამართალი". სახელმძღვანელო ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. 2011წ. თბილისი.

ა. დემეტრაშვილი. "კონსტიტუციური სამართალი". . 2007წ. თბილისი.

ლ. ზამბახიძე, მ. წიქარიშვილი, გ. ლაღუნდარიძე, გ. მეტრეველი, ბ. ჭურჭელაური. "კონსტრუქციების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა'. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-318-2.

მ. გაბუნია, ციცინო გახოკიძე. "კრიმინოოგია (მეორე ნაწილი)". "იურისტების სამყარო". 2017წ. 978-9941-9476-6-7.

ო. კოტრიკაძე, ქ. კოტრიკაძე. "ლოკალური მართვის სისტემები". "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-314-4.

შ. ფაფიაშვილი. "მტკიცების პროცესი, მტკიცების საგანი და მტკიცების ფარგალი" სახელმძღვანელო- სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვ.196-201.

შ. ფაფიაშვილი. "მტკიცებულებათა კლასიფიკაცია" სახელმძღვანელო- სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვ.175–178.

შ. ფაფიაშვილი. "მტკიცებულებათა მოპოვების პროცესუალური ხერხები და საშუალებები" სახელმძღვანელო-სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვ.190–193.

შ. ფაფიაშვილი. "მტკიცებულების ცნება, არსი და მნიშვნელობა" სახელმძღვანელო- სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვ.168–175.

შ. ფაფიაშვილი. "მხარეების მიერ მათ გამგებლობაში არსებული მტკიცებულებების შესახებ ინფორმაციების ურთიერთგაცნობის ვალდებელება" სახელმძღვანელო-სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვ.201–203.

შ. ფაფიაშვილი. "ნივთიერი მტკიცებულების შენახვისა და უკანდაბრუნების პროცესუალური რეგლამენტაცია" სახელმძღვანელო-სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვ.193–196.

მ. ლომსაძე-კუჭავა. "სამედიცინო ტექნოლოგია". უნივერსიტეტი "გეომედი". 2009წ. უაკ62131(078.8).

ზ. ძლიერიშვილი. "სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი". "სამართალი". 2001წ. წიგნი მეოთხე, ტომი მეორე.

ზ. ძლიერიშვილი. "სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი". "სამართალი". 2001წ. წიგნი მეოთხე, ტომი პირველი.

ნ. ხუნაშვილი, შ.ქურდაძე, გ.ქურდაძე. "სამოქალაქო სააღსრულებო სამართალი ". . 2017წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. "სამოქალაქო საპროცესო სამართალი (პირველი ნაწილი)". "სამართალი". 2014წ. გვერდი 1-371, თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. "სამოქალაქო საპროცესო სამართალი (პრაქტიკული სახელმძღვანელო)". "მერიდიანი". 2012წ. გვერდი 1-342, თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. "სამოქალაქო საპროცესო სამართლის ცალკეული საკითხები, პრაქტიკული სახელმძღვანელო". "მერიდიანი". 2007წ. გვერდი 1-140, თბილისი.