სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2219 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. ფაფიაშვილი. "გზა მართლისა სამართლისა". "მერიდიანი". 2016წ. გვერდი 1-392.

შ. ფაფიაშვილი. "დამამტკიცებელი საბუთებისა და დაუშვებელი მტკიცებულების ცნება" სახელმძღვანელო-სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვ.186-190.

შ. ფაფიაშვილი. "დანაშაულთა გახსნის მეთოდოლოგია და ტექნიკა". "მერიდიანი". 2010წ. გვერდი 572, თბილისი.

მ. ჯიქია. "ევროკავშირის საგადასადახო სამართალი და ვიშეგრადის ქვეყნების საგადასახადო პოლიტიკა, სახელმძღვანელო (განახლებული გამოცემა)". . 2016წ. .

ნ. ლორთქიფანიძე, გ.კიკნაველიძე, მ.ქობალია. "ენერგოკომპანიების საქმიანობის ორგანიზაცია და მენეჯმენტი". სტუ. 224 გვ.. 2009წ. 621,31(075.8).

ზ. ძლიერიშვილი. "ვალდებულებითი სამართალი, პრაქტიკული სახელმძღვანელო". "მერიდიანი". 2009წ. გვერდი 1-355, სამართალი.

ე. ხახუტაშვილი, ლ.კაპანაძე. "იმიჯოლოგია". გამომცემლობა "უნივერსალი". 2004წ. .

შ. ფაფიაშვილი. "იურიდიული მეცნიერებისა და პრაქტიკის ზოგიერთი პრობლემა". "მერიდიანი". 2008წ. გვერდი 1-47 , თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. "კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სამოქალაქო სამართალში". წიგნი გამოცემულია გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით. 2015წ. გვერდი 1-200, თბილისი.

ა. დემეტრაშვილი, ირაკლი კობახიძე. "კონსტიტუციური სამართალი ". სახელმძღვანელო ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. 2010წ. თბილისი.

ა. დემეტრაშვილი, ირაკლი კობახიძე. "კონსტიტუციური სამართალი ". სახელმძღვანელო ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. 2008წ. თბილისი.

ა. დემეტრაშვილი, გიორგი გოგიაშვილი. "კონსტიტუციური სამართალი". სახელმძღვანელო ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. 2016წ. თბილისი.

ა. დემეტრაშვილი, ირაკლი კობახიძე. "კონსტიტუციური სამართალი". სახელმძღვანელო ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. 2014წ. თბილისი.

ა. დემეტრაშვილი, ირაკლი კობახიძე. "კონსტიტუციური სამართალი". სახელმძღვანელო ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. 2011წ. თბილისი.

ა. დემეტრაშვილი. "კონსტიტუციური სამართალი". . 2007წ. თბილისი.

ლ. ზამბახიძე, მ. წიქარიშვილი, გ. ლაღუნდარიძე, გ. მეტრეველი, ბ. ჭურჭელაური. "კონსტრუქციების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა'. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-318-2.

მ. გაბუნია, ციცინო გახოკიძე. "კრიმინოოგია (მეორე ნაწილი)". "იურისტების სამყარო". 2017წ. 978-9941-9476-6-7.

ო. კოტრიკაძე, ქ. კოტრიკაძე. "ლოკალური მართვის სისტემები". "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-314-4.

შ. ფაფიაშვილი. "მტკიცების პროცესი, მტკიცების საგანი და მტკიცების ფარგალი" სახელმძღვანელო- სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვ.196-201.

შ. ფაფიაშვილი. "მტკიცებულებათა კლასიფიკაცია" სახელმძღვანელო- სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვ.175–178.