სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2608 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. კოხტაშვილი. ელექტრული სადგურები და ქვესადგურები - ძალოვანი დანადგარები, აპარატები, საკომუტაციო სქემები და რეჟიმები. საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა. 2013წ. ISBN 978-9941-20-389-3.

შ. ნაჭყებია, შ. ნაჭყებია, შ. ნაჭყებია. ელექტრული სადგურების და ქვესადგურების ელექტრული ნაწილები. საგამომცემლო სახლი "ტექ. უნივერსიტეტი". 2007წ. .

ა. კოხტაშვილი. ელექტრული სადგურების და ქვესადგურების ძალოვანი დანადგარები, აპარატები, საკომუტაციო სქემები და რეჟიმები. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2013წ. ISBN: 978-9941-20-389-3.

გ. მახარაძე, მ. სულაძე. ელექტრული ქსელების დაპროექტება, . "უნივერსალი". 2007წ. ISBN 978-99940-967-2-5.

გ. არზიანი. ელექტრული ქსელების მუშაობის განსაკუთრებული რეჟიმები. უნივერსალი. 2012წ. 978-9941-17-854-2.

. ელექტრული ქსელების მუშაობის განსაკუთრებული რეჟიმები. უნივერსალი. 2012წ. 978-9941-17-854-2.

ნ. თურქია, გ. მახარაძე, არზიანი გიორგი. ელექტრული ქსელების მუშაობის განსაკუთრებული რეჟიმები. უნივერსალი. 2012წ. ISBN 978-9941-17-854-2.

ო. ლაბაძე. ელექტრული წრედები (I ნაწილი). საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-2022-3.

შ. ნემსაძე, ნაჭყებია შალვა. ელექტრული წრედების თეორია. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. ISBN 978-9941-14-196-6.

შ. ნაჭყებია, შ. ნაჭყებია. ელექტრული წრედების თეორია. საგამომცემლო სახლი "ტექ. უნივერსიტეტი". 2008წ. .

თ. ჯიშკარიანი, მ. გუდიაშვილი, გ. არაბიძე. ენერგეტიკა და კლიმატის ცვლილება. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. 978-9941-20-526-2.

თ. ჯიშკარიანი, მ. გუდიაშვილი, გ. არაბიძე. ენერგეტიკა და საზოგადოება. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. 978-9941-20-525-5.

დ. ჯაფარიძე. ენერგეტიკის განვითარების პროგნოზირება.. ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2006წ. 99940-56-64-6.

თ. ჯიშკარიანი, მ. გუდიაშვილი, გ. არაბიძე. ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის საერთაშორისო სამართალი. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. 978-9941-20-527-9.

თ. ჯიშკარიანი, მ. გუდიაშვილი, გ. არაბიძე. ენერგეტიკული უსაფრთხოება. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. 978-9941-20-523-3.

ლ. რობაქიძე. ენერგიის არატრადიციული და განა[ლებადი წყაროები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

ბ. ჩხაიძე. ენერგიის განახლებადი წყაროები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2011წ. ISBN 978-9941-14-919-1.

. ენერგოაუდიტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. ISBN 99940-35-35-5.

გ. არაბიძე, მ.გუდიაშვილი, ო.კიღურაძე, ი.ლომიძე, თ.ჯიშკარიანი. ენერგოაუდიტი სამრეწველო სექტორში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 978-9941-14-917-7.

მ. გუდიაშვილი, ლ. ბოჭორიშვილი. ენერგობიზნესის სამართლებრივი საფუძვლები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. 978-9941-20-432-6.