სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2608 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ჯიშკარიანი, მ. გუდიაშვილი, გ. არაბიძე. ენერგოეფექტურობა და გარემოს დაცვა. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. 978-9941-20-552-4.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, მ. რაზმაძე. ენერგოეფექტურობის მენეჯმენტი თბოენერგეტიკაში. თბილისი. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. . 0წ. 2008 ISBN 978-9941-14-225-3 59 გვ..

ნ. სამსონია, მ.ლომსაძე-კუჭავა. ენერგოკომპანიების საწარმოო (ოპერაციული) მენეჯმენტი. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ . 2011წ. 978-994-14-964-1.

გ. კიკნაველიძე, გურამი ამყოლაძე, ნუნუ ლორთქიფანიძე. ენერგოკოპანიაების საქმიანობის ორგანიზაცია და მენეჯმენტი. სტუ-ის გამომცემლობა. 2009წ. .

. ენერგომენეჯმენტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. ISBN 99940-35-95-9.

თ. ჯიშკარიანი, მ. გუდიაშვილი, გ. არაბიძე. ენერგომენეჯმენტის პრინციპები. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი\". 2011წ. ISBN 978-9941-14-918-4.

მ. გუდიაშვილი, გ.არაბიძე, თ.ჯიშკარიანი. ენერგომენეჯმენტის პრინციპები. გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2011წ. 978-99941-14-918-4.

ა. კვალიაშვილი, ს. თოფურია, ვ. ხოჭოლავა, ნ. მაჭარაშვილი. ერთი ცვლადის ფუნქციის დიფერენციალური აღრიცხვა (სახელმძღვანელო) . განათლება, თბილისი, 480 გვ. 1989წ. .

ნ. ხუნდაძე, ნ. ხუნდაძე. ერთიანი საინჟინრო უზრუნველყოფის სამოქალაქო სამხედრო საინჟინრო სისტემები. სტუ-ს გამოცემა. 2005წ. 99940-14-27-7.

ყ. ნემსაძე. ერთიანი ფინანსური (სააღრიცხვო) სისტემა კონტროლით და აუდიტით ბასს-ის მიხედვით 2016წ.. . 0წ. .

კ. დემეტრაშვილი. ეროვნული უმცირესობების უფლებათა მარეგლამენტირებელი ნორმები საერთაშორისო სამართალში და საქართველოს ეროვნულ კანონმდებლობაში. საქართველოს მთავრობა, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საქართველოს გაეროს ასოციაცია, საქართველო,. 2010წ. .

ჯ. გახოკიძე. ეროვნული უსაფრთხოების ძირითადი პრობლემები (სახელმძღვანელო). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. ეროვნული უშიშროების სისტემური ინფორმაციული უზრუნველყოფა. საგამომც. სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2012წ. ISBN 978-9941-20-073-1.

გ. ჯოლია, დანელიშვილი ლია, თორია მამუკა, შტააძე ხათუნა, დოლიკაშვილი ლ. ეტიკეტი და კორესპონდენცია. ”უნივერსალი”. 2008წ. ISBN 978-9941-12-093-0.

ზ. მიქაძე, ლ. შატაკიშვილი, ბ. ბესტავაშვილი. ეფექტური ბიზნეს-კომუნიკაცია. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. 978-9941-14-005-1.

ი. გოგუაძე. ექსპერიმენტული დაგეგმვა და მათემატიკური მოდელირება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. 99928-0-57-7.

თ. თოდუა. ექსპერტული სისტემები (ნაწილი 1 – ცოდნის ინჟინერია). . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ლ. ჩხეიძე. ექსტრემალური საწარმოო პირობები და პირველადი დახმარება. . 2011წ. CD/403.

ლ. ჩხეიძე. ექსტრემალური საწარმოო პირობები და პირველადი დახმარება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. 978-9941-20-364-0.

თ. სტურუა, თ. თოდუა, ბ. ტაბატაძე. ვებდაპროგრამების ტექნოლოგია - PHP. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. 978-9941-20-743-3.