სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2254 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ბოცვაძე, თ. გრიგორაშვილი, ვლ. ბოცვაძე. ინტეგრირებული ლოგისტიკისა და მიწოდებათა ჯაჭვის მენეჯმენტი. წიგნი I. ინტეგრირებული ლოგისტიკის მენეჯმენტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საგამომცემლო სახლი „უნივერსალი“. 2015წ. ISBN 978–9941–22–618–2, ISBN 978–9941–22–619–9. 712 გვ.

ლ. ბოცვაძე, თ. გრიგორაშვილი, ვლ. ბოცვაძე. ინტეგრირებული ლოგისტიკისა და მიწოდებათა ჯაჭვის მენეჯმენტი. წიგნი II. მიწოდებათა ჯაჭვის მენეჯმენტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საგამომცემლო სახლი „უნივერსალი“. 2015წ. ISBN 978–9941–22–618–2, ISBN 978–9941–22–619–9. 577 გვ.

თ. მენაბდე, ზ. აზმაიფარაშვილი. ინტელექტუალური საკუთრების ექსპერტიზა 1 ნაწილი. სტუ. 2016წ. 978-9941-20-677-1.

თ. მენაბდე, ზ. აზმაიფარაშვილი. ინტელექტუალური საკუთრების ექსპერტიზა. (II ნაწ.). სტუ. 2016წ. 978-9941-20-679-5.

ნ. ხაბეიშვილი. ინტერიერი.. ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2007წ. ISBN 978-99940-954-6-9.

ლ. ბოცვაძე, მ. მებურიშვილი, ვ. ბოცვაძე, დ. შარაბიძე. ინტერმოდალური გადაზიდვების მართვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საგამომცემლო სახლი აკ. წერეთლის „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, ქუთაისის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2015წ. ISBN 978–9941–0–7625–1, 522 გვ..

ე. თურქია, იოსებ ძმანაშვილი. ინტერნეტ-ბიზნესი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISBN 978-9941-14-164-5, ISBN 978-9941-14-163-8.

დ. სეხნიაშვილი, ბადრი გეჩბაია, ანზორ დევაძე. ინტერნეტ-ეკონომიკა. უნივერსალი. 2014წ. 978-9941-22-224-5.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ინტერნეტ-ეკონომიკა (ელვერსია) CD 453 სტუ-ს ბიბლიოთეკის კეტერი: 330(02)/2. . 2011წ. .

რ. აბულაძე, ნ. თოდუა. ინტერნეტ-მარკეტინგი. უნივერსალი. 2011წ. ISBN 978-9941-17-216-8.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ინტერნეტ-მარკეტინგი (ელექტრონული ვერსია) CD 452, სტუ-ს ბიბლიოთეკის კეტერი: 339.138(02)/16. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2011წ. ISBN 978-9941-14-941-2.

ა. ფრანგიშვილი, რ. სამხარაძე, ა. ქევხიშვილი, მ. ხომერიკი. ინტერნეტი. ინტერნეტში ჩართვა. სახელმძღვანელო, საქართველოს ტექნიკური უივერსიტეტი. 2002წ. .

მ. ახობაძე, ზ. ბოსიკაშვილი. ინფორმატიზაციის პროექტი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2000წ. .

ო. ხუციშვილი, თ. ხუციშვილი. ინფორმატიკა. ნაწილი I. ტექსტური რედაქტორი. ელექტრონული ცხრილები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. ISBN 99940-40-46-4.

ჟ. გოგიაშვილი, ო. ნამიჩეიშვილი, ბ.ბარდაველიძე. ინფორმატიკის შესავალი. თბილისი გამომცემლობა "უნივერსალი". 2008წ. .

ო. ნამიჩეიშვილი, ჟ. გოგიაშვილი, ბ. ბარდაველიძე. ინფორმატიკის შესავალი. თბილისი: გამომცემლობა «უნივერსალი». 2008წ. .

ო. ნამიჩეიშვილი, ჟ. გოგიაშვილი. ინფორმატიკის შესავალი. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2000წ. .

ო. შონია, გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი. ინფორმაციის და ქსელური რესურსების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. სტუ, სახელმძღვანელო, თბილისი გვ. 205 . 2009წ. .

კ. ოდიშარია, გოგიჩაიშვილი გიორგი, შონია ოთარი. ინფორმაციის დაცვა ავტომატიზებულ სისტემებში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი'. 2008წ. ISBN978-9941-14-207-9.

გ. გოგიჩაიშვილი. ინფორმაციის დაცვა ავტომატიზებულ სისტემებში.. თბილისი, "ტექნიკური უნივერსიტეტი"978-09941-14-207-9. 2008წ. .