სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2254 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი. კვების მრეწველობის საწარმოთა დაპროექტება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. 978–99940–57–88–7.

გ. გუგულაშვილი, ზ. ჯაფარიძე, თ. მეგრელიძე, გ. გოლეთიანი, გ. ბერუაშვილი. კვების პროდუქტების დამფასოებელ–შემფუთი ავტომატები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. 978–9941–14–021–1.

რ. გაფრინდაშვილი. კვების პროდუქტების ზოგადი ტექნოლოგია. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2002წ. 99928-944-1-6.

გ. დანელია, თამარ ფალავანდიშვილი. კვების პროდუქტების სასაქონლო ექსპერტიზა და სამართლებრივი საფუძვლები. სტუ. 2017წ. გვ.1-447.

ვ. ფადიურაშვილი, ნ. ერემეიშვილი, ი. გარსევანიშვილი. კვების პროდუქტების ტექნოლოგიისა და ექსპერტიზის მეთოდები და საშუალოებები. სტუ. 2013წ. .

გ. ბერუაშვილი. კვების პროდუქტების წარმოებბის და სიცივის მიღების პროცესები და აპარატები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 978-9941-20-126-4.

გ. ბერუაშვილი. კვების საწარმოების ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციის საზომ-საკონტროლო ხელსაწყოები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. 978-9941-20-550-7.

გ. ბერუაშვილი. კვების საწარმოთა ავტომატიზაცია II ნაწილი 118 გვ.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-361-8.

გ. ბერუაშვილი, თ.მეგრელიძე, ზ.ჯაფარიძე. კვების საწარმოთა მოწყობილობები და კონსტრუირება 52 გვ.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. 99940-57-11-1.

გ. გუგულაშვილი, ზ. ჯაფარიძე, თ. მეგრელიძე, გ. გოლეთიანი, გ. ბერუაშვილი. კვების საწარმოთა ნაკადური ხაზები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. 978–9941–14–022–8.

გ. ბერუაშვილი. კვების საწარმოთა სპეციალური სატრანსპორტო საშუალებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. 978-9941-20-561-3.

გ. ბერუაშვილი. კვების საწარმოთა ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაცია I ნაწ.92 გვ.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. 978-99940-995-6-8.

გ. ბერუაშვილი, ზ.ჯაფარიძე,თ.მეგრელიძე, კ.მირაზანაშვილი, გ.გუგულაშვილი, გ.გოლეთიანი. კვების ფხვიერი პროდუქტების მექანიკა 59 გვ.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-079-2.

გ. ბერუაშვილი, მ.სვანაძე. კვებისა და სამაცივრო საწარმოთა ავტომატიზაციის ხელსაწყოების მონტაჟი,ექსპლუატაცია და რემონტი 87 გვ.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-078-5.

გ. მანველიძე, ნ. ბოლქვაძე, ნ. მაისურაძე. კითხვები და პასუხები ზოგად და არაორგანულ ქიმიაში. სტუ. 2015წ. თბილისი, 150 გვ.

რ. ჩიხლაძე. კითხვები და სავარჯიშოები ელეტროტექნიკურ მასალებში. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი '' . 2013წ. 978-9941-20-221-6.

ა. ჯაფარიძე. კირიონ I. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. 978-9941-20-616-0.

. კლიმატი და მისი ცვლილება. სტუ. 2011წ. .

ნ. აბულაძე, ნ. აბულაძე, მ. რაზმაძე. კოლოიდური ქიმია (დისპერსიული სისტემები). II ნაწილი . „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 146 გვ.. 2009წ. .

ნ. აბულაძე, მ. რაზმაძე. კოლოიდური ქიმია (დისპერსიული სისტემები) 2 ნაწილი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-457-8.