სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2388 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მაღლაკელიძე, კ.ოდიშარია, ს.ხოშტარია, ც.ხოშტარია.. ინფორმაციული უსაფრთხოების საფუძვლები. საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი. 2015წ. ISBN 978-9941-449-37-6.

დ. კაპანაძე. ინფორმაციული უსაფრთხოების საფუძვლები. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2008წ. ISBN 978-9941-14-433-2.

ო. შონია, ნ. თოფურია , გ. მაისურაძე. ინფორმაციული უსაფრთხოების სისტემის აგება კორპორაცია Microsoft ტექნოლოგიის გამოყენებით. სტუ, სახელმძღვანელო თბილისი , გვ. 120. 2009წ. .

ი. მოდებაძე, ვ. ნანობაშვილი, ჯ. ხუნწარია. ინფოტელეკომუნიკაციის ქსელების საკანალიზაციო ნაგებობები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978–9941–14–493–6.

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია. იუველირი. ელექტრონული სახელმძღვანელო; განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, პროფესიული კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა. 2016წ. .

მ. ზუბიაშვილი, ა.მღვდელაძე. კადრების მენეჯმენტი ტრანსპოტზე. სტუ-ს სარედაქციო საგამომცემლო საბჭო. 2007წ. .

გ. ბერიკელაშვილი, დ. ნატროშვილი, შ. ზაზაშვილი. კალკულუსი 1. (ელექტრონული სალექციო კურსი), სტუ, თბილისი. 2014წ. .

გ. ბერიკელაშვილი, დ. ნატროშვილი, შ. ზაზაშვილი. კალკულუსი 2 . (ელექტრონული სალექციო კურსი), სტუ, თბილისი. 2014წ. .

დ. კუპატაძე, თ. შარაბიძე. კარიერების დაპროექტება. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. CD-25/539.

თ. კაჭარავა. კატაბალახას Valeriana officinalis Lკულტივირების ტენოლოგიები. თბილისი, გ. ,,ენა და კულტურა" 24 გ. 2004წ. .

ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგბაია, ნ. მსხილაძე, ი. ირემაშვილი, ა. ეზუგბაია. კედლებისა და იატაკების მოპირკეთების ტექნოლოგია ხელოვნური და ბუნებრივი ქვის მასალებით. . 2006წ. .

ი. ირემაშვილი, ნ. მსხილაძე, ა. ეზუგბაია. კედლებისა და იატაკების მოპირკეთების ტექნოლოგია ხელოვნური და ბუნებრივი ქვის მასალებით. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2006წ. 99940-57-12-X.

ზ. ეზუგბაია. კედლებისა და იატაკების მოწყობის ტექნოლოგია ხელოვნური და ბუნებრივი ქვის მასალებით. სტუ, თბილისი. 2006წ. .

გ. დანელია, თ. ფალავანდიშვილი. კვაბის პროდუქტების სასაქონლო ექსპერტიზა და სამართლებრივი საფუძვლები. სტუ ,,ტექნიკური სახლი”. 2017წ. თბილისი,447 გვ.

გ. ბერუაშვილი, მ.სვანაძე. კვების და მაცივარ-დანადგარების რემონტი,მონტაჟი და დიაგნოსტიკა 34 გვ.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. 99940-57-07-3.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი. კვების მანქანების გაანგარიშებისა და კონსტრუირების საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 978–9941–14–907–8.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი. კვების მრეწველობის საწარმოთა დაპროექტება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. 978–99940–57–88–7.

გ. გუგულაშვილი, ზ. ჯაფარიძე, თ. მეგრელიძე, გ. გოლეთიანი, გ. ბერუაშვილი. კვების პროდუქტების დამფასოებელ–შემფუთი ავტომატები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. 978–9941–14–021–1.

რ. გაფრინდაშვილი. კვების პროდუქტების ზოგადი ტექნოლოგია. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2002წ. 99928-944-1-6.