სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2608 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ჯანყარაშვილი, დ. ჯანყარაშვილი, ა. ბერაია. თაღების გაანგარიშება ეკგმ და ეგმ (მიკროელექტრონული და ელექტრონულ-გამომთვლელი მანქანების) გამოყენებით. . საქართველოს რესპუბლიკის ბეჭვდითი სიტყვის სახელმწიფო დეპარტამენტის თბილისის ი. ჭავჭავაძის სახ. წიგნის ფაბრიკა. გრ. რობაქიძის გამზ. 7.. 1992წ. .

ი. შეყრილაძე, ჯ. რუსიშვილი, თ. მაგრაქველიძე. თბოგადაცემის ინტენსიფიკაცია, მეთოდები და მოწყობილობები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2011წ. ISBN 978-9941-14-958-0.

თ. მაგრაქველიძე. თბოგადაცემის ინტენსიფიკაცია. მეთოდები და მოწყობილობები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 978-9941-14-958-0.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, null, ო. ვეზირიშვილი, ლ. პაპავა. თბომასაგადამცემი დანადგა-რები და თბოფიკაცია. საქ. ტექნ. უნივერსიტეტი, თბილისი, . 0წ. 2009 ISBN 978-9941-14-506-3 85 გვ..

ლ. პაპავა. თბომასაგადამცემი დანადგარები და თბოფიკაცია. დამხმარე სახელმძღვანელო სტუ.თბილისი 2009 წელი. 2009წ. 978-9941-14-506-3.

ლ. პაპავა. თბომასაგადამცემი დანადგარები და თბოფიკაცია. მეთოდური მითითებები ლაბ.სამუშაოების შესასრულებლად.თბოგადამცემი დანადგარები და თბოფიკაცია.სტუ–ს სარედაქციო–საგამომცემლო საბჭო.2009 წელი.თბილისი. 2009წ. 978-9941-14-276-5.

გ. არაბიძე, გ.გიგიბერია. თბომომარაგების ეკოლოგიურად სუფთა და ეფექტური მეთოდების განსაზღვრა საქართველოსათვის. ენერგია. 2003წ. .

ო. კიღურაძე, null. თბოტექნიკური გაზომვები და ხელსაწყოები. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ . 2013წ. .

თ. ძიგრაშვილი. თეორიული კრისტალოგრაფიის შესავალი. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. 978-9941-20-038-0.

ვ. ფაჩულია, ტ. კვიციანი, თამაზ გარდაფხაძე. თეორიული მექანიკა. . 2008წ. 978-9941-0-1475-8 ISBN.

ვ. ფაჩულია, თ.გარდაფხაძე. თეორიული მექანიკა (სახელმძღვანელო ტექნიკური სპეციალობის პროფესიული სწავლების სტუდენტებისათვის `). თსუ-ს გამომცემლობა . 2008წ. 978-9941-0-1475-8.

ტ. კვიციანი, ფაჩულია ვ, გარდაფხაძე თ. თეორიული მექანიკა – დინამიკა. . გამომც. "ტექნიკური უნივერსიტეტი".. 2006წ. 99940-0-838-2.

ვ. ფაჩულია, თ.გარდაფხაძე. თეორიული მექანიკა – სტატიკა. . გამომც. . 2006წ. .

ტ. კვიციანი, გეგელაშვილი თ. . თეორიული მექანიკა – სტატისტიკა, კინემატიკა. . გამომც. "ტექნიკური უნივერსიტეტი".. 2005წ. 9940-40-84-8.

გ. ბაღათურია, გორჯოლაძე ი., გორგიძე დ., ჯიქიძე ლ.. თეორიული მექანიკის კურსი. ელექტრონული ვერსია. 2014წ. .

ტ. კვიციანი. თეორიული მექანიკის კურსი. გამომც. . 2011წ. 978-9941-14-950-4.

გ. ყიფიანი, ამირან ბუქსიანიძე. თეორიული მექანიკის კურსი (დინამიკა). ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, -542გვ. 2008წ. 978-9941-14-208-6.

ი. გორჯოლაძე, გ. ყიფიანი, ა. ბუქსიანიძე. თეორიული მექანიკის კურსი (დინსმიკა). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. .

გ. ყიფიანი. თეორიული მექანიკის კურსი (სტატიკა და კინემატიკა). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

გ. ყიფიანი. თეორიული მექანიკის კურსი (სტატიკა და კინემატიკა). ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, -388 გვ. 2006წ. 99940-48-61-9 .