სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2514 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. შარაშენიძე. ინფორმაციის დაცვა კომპიუტერულ ქსელებში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2017წ. ISBN 978-9941-20-856-0.

ნ. ამილახვარი, მამრაძე პეტრე, სალუქვაძე მანან, სიმონიშვილი გურამ, გურგენიძე ვაჟა, ნაფეტვარიძე ნოდარ, ჩაგანავა ზაზა, იმედაძე ლევან. ინფორმაციისა და მართვის სისტემის პრაქტიკული სახელმძღვანელო. საქართველოს სახელმწიფო კანცელარია და UNDP. 1999წ. .

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი, ო. შონია. ინფორმაციული და ქსელური რესურსების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. სტუ, საგამომცემლო სახლი. 2009წ. 978-9941-14-588-9.

თ. შეროზია. ინფორმაციული ტექნოლოგიები და უსაფრთხოება. სტუ.. 2008წ. ISBN 978-9941.14-206-2.

კ. ოდიშარია, ს. ხოშტარია, ც. ხოშტარია, ნ. მაღლაკელიძე.. ინფორმაციული უსაფრთხოების საფუძვლები. გამომცემლობა “გრიფონი”, თბილისი.. 2015წ. უაკ(UDC)004.7.

ნ. მაღლაკელიძე, კ.ოდიშარია, ს.ხოშტარია, ც.ხოშტარია.. ინფორმაციული უსაფრთხოების საფუძვლები. საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი. 2015წ. ISBN 978-9941-449-37-6.

დ. კაპანაძე. ინფორმაციული უსაფრთხოების საფუძვლები. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2008წ. ISBN 978-9941-14-433-2.

ო. შონია, ნ. თოფურია , გ. მაისურაძე. ინფორმაციული უსაფრთხოების სისტემის აგება კორპორაცია Microsoft ტექნოლოგიის გამოყენებით. სტუ, სახელმძღვანელო თბილისი , გვ. 120. 2009წ. .

ი. მოდებაძე, ვ. ნანობაშვილი, ჯ. ხუნწარია. ინფოტელეკომუნიკაციის ქსელების საკანალიზაციო ნაგებობები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978–9941–14–493–6.

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია. იუველირი. ელექტრონული სახელმძღვანელო; განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, პროფესიული კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა. 2016წ. .

დ. ბიბიჩაძე, ტერაშვილი ნ. ქიტიაშვილი ჯ.. იჯარის და ლიზინგის აღრიცხვა და დაბეგვრა. გამომცემლობა „უნივერსალი“. 2014წ. .

მ. ზუბიაშვილი, ა.მღვდელაძე. კადრების მენეჯმენტი ტრანსპოტზე. სტუ-ს სარედაქციო საგამომცემლო საბჭო. 2007წ. .

გ. ბერიკელაშვილი, დ. ნატროშვილი, შ. ზაზაშვილი. კალკულუსი 1. (ელექტრონული სალექციო კურსი), სტუ, თბილისი. 2014წ. .

გ. ბერიკელაშვილი, დ. ნატროშვილი, შ. ზაზაშვილი. კალკულუსი 2 . (ელექტრონული სალექციო კურსი), სტუ, თბილისი. 2014წ. .

დ. კუპატაძე, თ. შარაბიძე. კარიერების დაპროექტება. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. CD-25/539.

თ. კაჭარავა. კატაბალახას Valeriana officinalis Lკულტივირების ტენოლოგიები. თბილისი, გ. ,,ენა და კულტურა" 24 გ. 2004წ. .

ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგბაია, ნ. მსხილაძე, ი. ირემაშვილი, ა. ეზუგბაია. კედლებისა და იატაკების მოპირკეთების ტექნოლოგია ხელოვნური და ბუნებრივი ქვის მასალებით. . 2006წ. .

ი. ირემაშვილი, ნ. მსხილაძე, ა. ეზუგბაია. კედლებისა და იატაკების მოპირკეთების ტექნოლოგია ხელოვნური და ბუნებრივი ქვის მასალებით. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2006წ. 99940-57-12-X.

ზ. ეზუგბაია. კედლებისა და იატაკების მოწყობის ტექნოლოგია ხელოვნური და ბუნებრივი ქვის მასალებით. სტუ, თბილისი. 2006წ. .