სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2608 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ლომსაძე-კუჭავა, ჯაბა დუგლაძე, გურამ ამყოლაძე. ინოვაციური პროცესები და ინოვაციური ასპექტები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. 978-9941-20-697-9.

ნ. კიკნაძე, ზ.ციხელასვილი, პ.გიორგაძე, ი.ციხელაშვილი, შ.ციხელაშვილი. ინოვაციური პროცესების მართვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN978-9941-14-592-6; gv.1-242.

რ. ღიბრაძე, ლაფერაშვილი ვასილი. ინოვაციური ტექნოლოგიები გამოყენებით სოციოლოგიაში . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. .

ლ. შატაკიშვილი, გ. ხელიძე. ინჟინერი და საზოგადოება. ტექნიკური უნივერსირტეტი. 2006წ. .

. ინჟინერი და საზოგადოება. . 0წ. .

გრიგოლ ხელიძე. ინჟინერი და საზოგადოება. ტექნიკური უნივერსირტეტი. 2006წ. .

. ინჟინერი და საზოგადოება. ტექნიკური უნივერსირტეტი. 2006წ. .

გ. ჯოლია. ინსტიტუციური ეკონომიკა (ლექციების კურსი) (ელექტრონული ვერსია). ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2014წ. .

ლ. ბოცვაძე, თ. გრიგორაშვილი, ვლ. ბოცვაძე. ინტეგრირებული ლოგისტიკისა და მიწოდებათა ჯაჭვის მენეჯმენტი. წიგნი I. ინტეგრირებული ლოგისტიკის მენეჯმენტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საგამომცემლო სახლი „უნივერსალი“. 2015წ. ISBN 978–9941–22–618–2, ISBN 978–9941–22–619–9. 712 გვ.

ლ. ბოცვაძე, თ. გრიგორაშვილი, ვლ. ბოცვაძე. ინტეგრირებული ლოგისტიკისა და მიწოდებათა ჯაჭვის მენეჯმენტი. წიგნი II. მიწოდებათა ჯაჭვის მენეჯმენტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საგამომცემლო სახლი „უნივერსალი“. 2015წ. ISBN 978–9941–22–618–2, ISBN 978–9941–22–619–9. 577 გვ.

თ. მენაბდე, ზ. აზმაიფარაშვილი. ინტელექტუალური საკუთრების ექსპერტიზა 1 ნაწილი. სტუ. 2016წ. 978-9941-20-677-1.

თ. მენაბდე, ზ. აზმაიფარაშვილი. ინტელექტუალური საკუთრების ექსპერტიზა. (II ნაწ.). სტუ. 2016წ. 978-9941-20-679-5.

ნ. ხაბეიშვილი. ინტერიერი.. ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2007წ. ISBN 978-99940-954-6-9.

ლ. ბოცვაძე, მ. მებურიშვილი, ვ. ბოცვაძე, დ. შარაბიძე. ინტერმოდალური გადაზიდვების მართვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საგამომცემლო სახლი აკ. წერეთლის „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, ქუთაისის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2015წ. ISBN 978–9941–0–7625–1, 522 გვ..

ე. თურქია, იოსებ ძმანაშვილი. ინტერნეტ-ბიზნესი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISBN 978-9941-14-164-5, ISBN 978-9941-14-163-8.

დ. სეხნიაშვილი, ბადრი გეჩბაია, ანზორ დევაძე. ინტერნეტ-ეკონომიკა. უნივერსალი. 2014წ. 978-9941-22-224-5.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ინტერნეტ-ეკონომიკა (ელვერსია) CD 453 სტუ-ს ბიბლიოთეკის კეტერი: 330(02)/2. . 2011წ. .

რ. აბულაძე, ნ. თოდუა. ინტერნეტ-მარკეტინგი. უნივერსალი. 2011წ. ISBN 978-9941-17-216-8.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ინტერნეტ-მარკეტინგი (ელექტრონული ვერსია) CD 452, სტუ-ს ბიბლიოთეკის კეტერი: 339.138(02)/16. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2011წ. ISBN 978-9941-14-941-2.

ა. ფრანგიშვილი, რ. სამხარაძე, ა. ქევხიშვილი, მ. ხომერიკი. ინტერნეტი. ინტერნეტში ჩართვა. სახელმძღვანელო, საქართველოს ტექნიკური უივერსიტეტი. 2002წ. .