სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2608 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ახობაძე, ზ. ბოსიკაშვილი. ინფორმატიზაციის პროექტი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2000წ. .

ნ. ამილახვარი, ამილახვარი გიორგი. ინფორმატიკა 1. თბილისი. 2013წ. 978-9941-0-5725-0.

ნ. ამილახვარი, ამილახვარი გიორგი. ინფორმატიკა 2. თბილისი. 2013წ. 978-9941-0-5736-6.

ო. ხუციშვილი, თ. ხუციშვილი. ინფორმატიკა. ნაწილი I. ტექსტური რედაქტორი. ელექტრონული ცხრილები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. ISBN 99940-40-46-4.

ჟ. გოგიაშვილი, ო. ნამიჩეიშვილი, ბ.ბარდაველიძე. ინფორმატიკის შესავალი. თბილისი გამომცემლობა "უნივერსალი". 2008წ. .

ო. ნამიჩეიშვილი, ჟ. გოგიაშვილი, ბ. ბარდაველიძე. ინფორმატიკის შესავალი. თბილისი: გამომცემლობა «უნივერსალი». 2008წ. .

ო. ნამიჩეიშვილი, ჟ. გოგიაშვილი. ინფორმატიკის შესავალი. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2000წ. .

ო. შონია, გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი. ინფორმაციის და ქსელური რესურსების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. სტუ, სახელმძღვანელო, თბილისი გვ. 205 . 2009წ. .

კ. ოდიშარია, გოგიჩაიშვილი გიორგი, შონია ოთარი. ინფორმაციის დაცვა ავტომატიზებულ სისტემებში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი'. 2008წ. ISBN978-9941-14-207-9.

თ. შარაშენიძე. ინფორმაციის დაცვა კომპიუტერულ ქსელებში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2017წ. ISBN 978-9941-20-856-0.

ნ. ამილახვარი, მამრაძე პეტრე, სალუქვაძე მანან, სიმონიშვილი გურამ, გურგენიძე ვაჟა, ნაფეტვარიძე ნოდარ, ჩაგანავა ზაზა, იმედაძე ლევან. ინფორმაციისა და მართვის სისტემის პრაქტიკული სახელმძღვანელო. საქართველოს სახელმწიფო კანცელარია და UNDP. 1999წ. .

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი, ო. შონია. ინფორმაციული და ქსელური რესურსების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. სტუ, საგამომცემლო სახლი. 2009წ. 978-9941-14-588-9.

თ. შეროზია. ინფორმაციული ტექნოლოგიები და უსაფრთხოება. სტუ.. 2008წ. ISBN 978-9941.14-206-2.

კ. ოდიშარია, ს. ხოშტარია, ც. ხოშტარია, ნ. მაღლაკელიძე.. ინფორმაციული უსაფრთხოების საფუძვლები. გამომცემლობა “გრიფონი”, თბილისი.. 2015წ. უაკ(UDC)004.7.

ნ. მაღლაკელიძე, კ.ოდიშარია, ს.ხოშტარია, ც.ხოშტარია.. ინფორმაციული უსაფრთხოების საფუძვლები. საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი. 2015წ. ISBN 978-9941-449-37-6.

დ. კაპანაძე. ინფორმაციული უსაფრთხოების საფუძვლები. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2008წ. ISBN 978-9941-14-433-2.

ო. შონია, ნ. თოფურია , გ. მაისურაძე. ინფორმაციული უსაფრთხოების სისტემის აგება კორპორაცია Microsoft ტექნოლოგიის გამოყენებით. სტუ, სახელმძღვანელო თბილისი , გვ. 120. 2009წ. .

ი. მოდებაძე, ვ. ნანობაშვილი, ჯ. ხუნწარია. ინფოტელეკომუნიკაციის ქსელების საკანალიზაციო ნაგებობები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978–9941–14–493–6.

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია. იუველირი. ელექტრონული სახელმძღვანელო; განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, პროფესიული კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა. 2016წ. .