სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2608 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. გაბელია, ავტორთა კოლექტივი. "სისხლის სამართლის პროცესის ზოგადი ნაწილი". . 2013წ. .

ჯ. გაბელია. "სისხლის სამართლის პროცესის ზოგადი ნაწილი,". . 2012წ. .

შ. ფაფიაშვილი. "სისხლის საპროცესო სამართლის პრინციპების ზოგადი დახასიათება" სახელმძღვანელო- სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვ.55–72.

ზ. ძლიერიშვილი. "ქონების საკუთრებაში გადაცემის ხელშეკრულებათა სამართლებრივი ბუნება". "მერიდიანი". 2010წ. გვერდი 1-542, თბილისი.

რ. მახვილაძე, შ. ბაქანიძე. "შენობა ნაგებობათა ტექნოლოგიური გადაწყვეტა" სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტთათვის. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი . 2009წ. 978–9941–14–734–0.

შ. ფაფიაშვილი. "შესავალი იურიდიულ სპეციალობაში". "მერიდიანი". 2007წ. გვერდი 1-307, თბილისი.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე. ,,იმიტაციური მოდელირება Matlab-ში, Simulink". საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, . 2006წ. ISBN 99940-56-44-1 გვ. 73.

მ. ცაცანაშვილი. ,,ინფორმაციული სამართალი". გამომცემლობა: ,,ინტელექტი" თბილისი. 2004წ. ISBN 99928-0-978-7; გვ. 532.

კ. კამკამიძე. ,,კომპიუტერული სისტემები და ქსელები”. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი. 2005წ. .

. ,,კომპიუტერული ქსელები”. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი. 2010წ. .

ვ. ჟვანია, ავტორთა კოლექტივი; რედაქტორი - დიმიტრი გეგენავა. ,,კონსტიტუციონალიზმი. ზოგადი შესავალი. წიგნი I “. დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2018წ. 9941-27-743-6.

გ. ჭიკაძე. ,,ლოგისტიკა". სტუ. თბილისი. 2004წ. ISBN 99940-35-00-2 gv. 217.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, ნ. სესაძე, გ. დალაქიშვილი. ,,მათემატიკური მოდელირება ეკონომიკაში". თბილისი. 2017წ. ISBN 978-9941-4816-12 გვ. 304.

ვ. სესაძე. ,,მართვის სისტემების ელემენტები და მოწყობილობები". სტუ. თბილისი, მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად.. 2009წ. ISBN 978-9941-14-280-2, გვ. 137.

ო. კეთილაძე, ლ. კალანდაძე, ნ. ღომიძე, მ. ჩიხლაძე. ,,მექანიკა". ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა . 2015წ. 978-9941-462-08--5.

მ. ჩიხლაძე, ლ. კალანდაძე, ნ. ღომიძე, ო. კეთილაძე. ,,მექანიკა“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა . 2015წ. 978–9941–462–08–5.

ვ. სესაძე, მ. კიკნაძე. ,,მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები Microsoft ACCESS". საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2006წ. ISBN 999 40-56190, გვ. 98.

ნ. კოპალიანი, ც.ნამჩევაძე, ნ.ცუცხაშვილი. ,,მონაცემთა ბაზების ორგანიზაცია ინფორმაციულ სისტემებში“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. 978-9941-417-43-6.

ვ. სესაძე. ,,მხედველობის ტექნიკური სისტემები". საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტი თბილისი,. 2009წ. ISBN 978-9941-14- 2, გვ. 200.

ნ. კოპალიანი, ც.ნამჩევაძე, თ. ფესტვენიძე. ,,ობიექტურად-ორიენტირებული ენები web ტექნოლოგიებში“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. 978-9941-417-42-9.