სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2425 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ხუნაშვილი. "საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი". . 2012წ. თბილისი.

ნ. ხუნაშვილი, შ.ქურდაძე. "საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი". მეორე გამოცემა. 2015წ. თბილისი.

ჯ. გახოკიძე. "საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი). ავტორთა კოლექტივთან ერთად, სტუ.". . 2015წ. .

მ. მამნიაშვილი, ჯ.გახოკიძე. "საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი(ზოგადი ნაწილი". ’’იურიტების სამყარო". 2015წ. .

ზ. ძლიერიშვილი. "სახელშეკრულებო სამართალი". "მერიდიანი". 2014წ. გვერდი 1-759, თბილისი.

შ. ფაფიაშვილი. "სისხლის საპროცესო სამართლის მიზნები, ამოცანები და სტადიები" სახელმძღვანელო- სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვერდი.13–16.

შ. ფაფიაშვილი. "სისხლის საპროცესო სამართლის სისტემა და ფუნქციები" სახელმძღვანელო- სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვერდი 11-13.

შ. ფაფიაშვილი. "სისხლის საპროცესო სამართლის პრინციპების ცნება, არსი და მნიშვნელობა"სახელმძღვანელო- სისხლის სამართლის პროცესი . "იურისტების სამყარო". 2012წ. სახელმძღვანელო, გვ.53–55.

ჯ. გახოკიძე. "სისხლის სამართლის პროცესი (კერძო ნაწილი). ავტორთა კოლექტივთან ერთად, სტუ.". . 2015წ. .

ჯ. გაბელია, თანაავტორი. "სისხლის სამართლის პროცესი კერძო ნაწილი - გადამუშავებული გამოცემა". . 2013წ. .

ჯ. გაბელია, ავტორთა კოლექტივი. "სისხლის სამართლის პროცესი კერძო ნაწილი". . 2012წ. .

ი. გაბისონია, მ. მამნიაშვილი, ჯ. გახოკიძე. "სისხლის სამართლის პროცესი" (ზოგადი ნაწილი). . 2013წ. .

ჯ. გაბელია, ავტორთა კოლექტივი. "სისხლის სამართლის პროცესის ზოგადი ნაწილი". . 2013წ. .

ჯ. გაბელია. "სისხლის სამართლის პროცესის ზოგადი ნაწილი,". . 2012წ. .

შ. ფაფიაშვილი. "სისხლის საპროცესო სამართლის პრინციპების ზოგადი დახასიათება" სახელმძღვანელო- სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვ.55–72.

ზ. ძლიერიშვილი. "ქონების საკუთრებაში გადაცემის ხელშეკრულებათა სამართლებრივი ბუნება". "მერიდიანი". 2010წ. გვერდი 1-542, თბილისი.

რ. მახვილაძე, შ. ბაქანიძე. "შენობა ნაგებობათა ტექნოლოგიური გადაწყვეტა" სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტთათვის. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი . 2009წ. 978–9941–14–734–0.

შ. ფაფიაშვილი. "შესავალი იურიდიულ სპეციალობაში". "მერიდიანი". 2007წ. გვერდი 1-307, თბილისი.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე. ,,იმიტაციური მოდელირება Matlab-ში, Simulink". საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, . 2006წ. ISBN 99940-56-44-1 გვ. 73.

მ. ცაცანაშვილი. ,,ინფორმაციული სამართალი". გამომცემლობა: ,,ინტელექტი" თბილისი. 2004წ. ISBN 99928-0-978-7; გვ. 532.