სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

რ. სამხარაძე. SQL სერვერი. „ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2008წ. 978-9941-14-190-4.

რ. სამხარაძე. Visual C#.NET . "ტექნიკური უნი-ვერსიტეტი". 2007წ. ISBN 978-99940-948-7-5.

ლ. ჩხეიძე. "შრომის დაცვა" (სასურსათო ტექნოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის). . 2011წ. CD/402.

თ. კილაძე, გ.ტყეშელაშვილი. \\\'მიკროეკონომიკა\\\" (თემა11). გამომცემლობა "ნიკე'. 2003წ. 99928-943-7-2 გვ-256.

Е. Гегешидзе, Е, И, Гегешидзе, Т,Ф Мчедлишвили, П,Г Хведелидзе. Динамический синтез и комплекс организационно-технических решений для повышения эффективности судовых автоматизированных систем. твилисию комитет ИФТОММА Грузии. 2008წ. удк 629,12,066,621,431.

ზ. გასიტაშვილი, Евгени Бараташвили Майя Чечелашвили. Иновационный менеджмент. Тбилиси-2014. Под Редакции З.Гаситашвили. Батумский Гос. университет имени Ш.Руставели, 432 ст.. 2014წ. .

ვ. ლოლაძე, Л.махвиладзе, М.Зотов. Конструктивнотехнологические особенности индустриального сейсмостойкого строительства. Министерство образования и науки Российской Федерации. Редакционно-издательский центр Ростовского государственного строительного университета.. 2009წ. .

ზ. ვარაზაშვილი, ც. მირცხულავა. Опллзни на трассе нефтепровода. გარემოს დაცვის გეოლოგიური სააგენტო. კერძო სტუქტურა. 2004წ. .

Т. Бацикадзе, ჯ. ნიჟარაძე. Основы теории упругости и пластичности (часть . “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2017წ. .

ჯ. ნიჟარაძე, თ. ბაციკაძე. Основы теории упругости и пластичности (ნაწილი პირველი). “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2016წ. .

თ. ბაციკაძე, ჯ.ნიჟარაძე. Основы теории упругости и пластичности (ნაწილი პირველი). " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. .

Дж. Уфлисашвили, З С Нацвлишвили. проектирование сферических механизмов на основе плоского моделирования. издателъство тбилиского университета. 1992წ. у 2402010000/508:06)-92.

ვ. მენთეშაშვილი, Лоладзе Т.Н., Семилетова Е.Ф. Электрофизические и электрохимические технологии изготовления деталей. . Учебник; Тбилиси, издательство «Технический университет», ISBN 99928-881-3-X, с. 180. 2001წ. .

თ. ღამბაშიძე. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი. უნივერსალი. 2009წ. 978–9941–0–1539–7.

ლ. ჩხეიძე, ლ. ჩხეიძე. ავარიები და კატასტროფები ტრანსპორტზე. ნაწ. 2. CD422. 2011წ. .

მ. ბალიაშვილი, ზ. აზმაიფარაშვილი. ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემები NI Multisim და NI Ultiboard . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. ISBN 978-9941-20-528-6.

ა. დუნდუა. ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სასადგურო და საგადასარბენო სისტემები; I ნაწილი; 291 გვ.. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-301-4.

ჯ. იოსებიძე, აფაქიძე თორნიკე. ავტომობილების ეკოლოგიურობის საფუძვლები.. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-729-6.

ჯ. იოსებიძე, აფაქიძე თორნიკე. ავტომობილების ექსპლუატაცია და ეკოლოგია.. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. http://www.gtu.ge/publishinghouse/.

ჯ. ხმიადაშვილი, ო. გელაშვილი. ავტომობილების ტექნიკური მომსახურება . თბილისი, ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2007წ. .