სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2608 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ბერუაშვილი. კვების პროდუქტების წარმოებბის და სიცივის მიღების პროცესები და აპარატები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 978-9941-20-126-4.

ლ. ტაბატაძე. კვების პროდუქტთა ეკოლოგია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. 978-9941-20-860-7.

ლ. ტაბატაძე. კვების პროდუქტტა ქიმია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. ISBN 978-9941-20-738-9.

გ. ბერუაშვილი. კვების საწარმოების ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციის საზომ-საკონტროლო ხელსაწყოები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. 978-9941-20-550-7.

გ. ბერუაშვილი. კვების საწარმოთა ავტომატიზაცია II ნაწილი 118 გვ.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-361-8.

გ. ბერუაშვილი, თ.მეგრელიძე, ზ.ჯაფარიძე. კვების საწარმოთა მოწყობილობები და კონსტრუირება 52 გვ.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. 99940-57-11-1.

გ. გუგულაშვილი, ზ. ჯაფარიძე, თ. მეგრელიძე, გ. გოლეთიანი, გ. ბერუაშვილი. კვების საწარმოთა ნაკადური ხაზები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. 978–9941–14–022–8.

გ. ბერუაშვილი. კვების საწარმოთა სპეციალური სატრანსპორტო საშუალებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. 978-9941-20-561-3.

გ. ბერუაშვილი. კვების საწარმოთა ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაცია I ნაწ.92 გვ.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. 978-99940-995-6-8.

გ. ბერუაშვილი, ზ.ჯაფარიძე,თ.მეგრელიძე, კ.მირაზანაშვილი, გ.გუგულაშვილი, გ.გოლეთიანი. კვების ფხვიერი პროდუქტების მექანიკა 59 გვ.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-079-2.

გ. ბერუაშვილი, მ.სვანაძე. კვებისა და სამაცივრო საწარმოთა ავტომატიზაციის ხელსაწყოების მონტაჟი,ექსპლუატაცია და რემონტი 87 გვ.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-078-5.

გ. მანველიძე, ნ. ბოლქვაძე, ნ. მაისურაძე. კითხვები და პასუხები ზოგად და არაორგანულ ქიმიაში. სტუ. 2015წ. თბილისი, 150 გვ.

რ. ჩიხლაძე. კითხვები და სავარჯიშოები ელეტროტექნიკურ მასალებში. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი '' . 2013წ. 978-9941-20-221-6.

ა. ჯაფარიძე. კირიონ I. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. 978-9941-20-616-0.

ბ. ბერიტაშვილი. კლიმატი და მისი ცვლილება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 176 გვ. ISBN 978-9941-20-012-0.

. კლიმატი და მისი ცვლილება. სტუ. 2011წ. .

ნ. აბულაძე, ნ. აბულაძე, მ. რაზმაძე. კოლოიდური ქიმია (დისპერსიული სისტემები). II ნაწილი . „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 146 გვ.. 2009წ. .

ნ. აბულაძე, მ. რაზმაძე. კოლოიდური ქიმია (დისპერსიული სისტემები) 2 ნაწილი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-457-8.

ო. ნამიჩეიშვილი, ჟ. გოგიაშვილი, შ. რევიშვილი. კომბინაციური ლოგიკური სქემების დაპროექტება. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 1992წ. .

ი. ფიჩხაია. კომერციული ბანკის ოპერაციები და მომსახურება. . 2013წ. .