სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2584 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გუგულაშვილი, ზ. ჯაფარიძე, თ. მეგრელიძე, გ. გოლეთიანი, გ. ბერუაშვილი. კვების საწარმოთა ნაკადური ხაზები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. 978–9941–14–022–8.

გ. ბერუაშვილი. კვების საწარმოთა სპეციალური სატრანსპორტო საშუალებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. 978-9941-20-561-3.

გ. ბერუაშვილი. კვების საწარმოთა ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაცია I ნაწ.92 გვ.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. 978-99940-995-6-8.

გ. ბერუაშვილი, ზ.ჯაფარიძე,თ.მეგრელიძე, კ.მირაზანაშვილი, გ.გუგულაშვილი, გ.გოლეთიანი. კვების ფხვიერი პროდუქტების მექანიკა 59 გვ.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-079-2.

გ. ბერუაშვილი, მ.სვანაძე. კვებისა და სამაცივრო საწარმოთა ავტომატიზაციის ხელსაწყოების მონტაჟი,ექსპლუატაცია და რემონტი 87 გვ.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-078-5.

გ. მანველიძე, ნ. ბოლქვაძე, ნ. მაისურაძე. კითხვები და პასუხები ზოგად და არაორგანულ ქიმიაში. სტუ. 2015წ. თბილისი, 150 გვ.

რ. ჩიხლაძე. კითხვები და სავარჯიშოები ელეტროტექნიკურ მასალებში. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი '' . 2013წ. 978-9941-20-221-6.

ა. ჯაფარიძე. კირიონ I. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. 978-9941-20-616-0.

ბ. ბერიტაშვილი. კლიმატი და მისი ცვლილება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 176 გვ. ISBN 978-9941-20-012-0.

. კლიმატი და მისი ცვლილება. სტუ. 2011წ. .

ნ. აბულაძე, ნ. აბულაძე, მ. რაზმაძე. კოლოიდური ქიმია (დისპერსიული სისტემები). II ნაწილი . „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 146 გვ.. 2009წ. .

ნ. აბულაძე, მ. რაზმაძე. კოლოიდური ქიმია (დისპერსიული სისტემები) 2 ნაწილი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-457-8.

ო. ნამიჩეიშვილი, ჟ. გოგიაშვილი, შ. რევიშვილი. კომბინაციური ლოგიკური სქემების დაპროექტება. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 1992წ. .

ი. ფიჩხაია. კომერციული ბანკის ოპერაციები და მომსახურება. . 2013წ. .

ნ. კიკნაძე, მ.ზუბიაშვილი, ბ.სოსელია. კომერციული საქმიანობის მენეჯმენტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ISBN978-9941-20-003-8; gv.1-206.

მ. ზუბიაშვილი, ნ. კიკნაძე. ბ. სოსელია. კომერციული საქმიანობის მენეჯმენტი. სტუ. 2011წ. 978-9941-20-003-8. გვ.206.

ბ.სოსელია, ნ.კიკნაძე. კომერციული საქმიანობის მენეჯმენტი. სტუ. 2011წ. 978-9941-20-003-8. გვ..

მ. მაცაბერიძე. კომპიუტერების გამოყენება ქიმიასა და ქიმიურ ტექნოლოგიაში. . სალექციო კურსის სტუ-ის ბიბლიოთეკის კოდი CD 342. (საგნის სილაბუსი) . 2011წ. .

ფ. პაატაშვილი. კომპიუტერზე მუშაობის საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. .

ო. ქართველიშვილი, გიორგი ბენაშვილი, ალექსანდრე ბენაშვილი. კომპიუტერის არქიტექტურისა და ორგანიზაციის საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ISBN 978-9941-20-189-9.