სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2514 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. ფაფიაშვილი. კრიმინალისტიკა [ზოგადი ნაწილი]. "მერიდიანი". 2013წ. გვერდი 1-605 , თბილისი.

მ. გაბუნია, ჯემალ გახოკიძე. კრიმინოლოგია (პირველი ნაწილი). იურისტების სამყარო. 2013წ. 9789941935503.

ჯ. გაბელია, თანაავტორი. კრიმინოლოგია და სამართალდამცავი სისტემა საქართველოში, . წიგნი დაბეჭდილია ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით, . 2003წ. 415 გვ, .

თ. თოდუა, ო. ვერულავა, რ. ხუროძე. კრიპტოგრაფია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. .

გ. კოტრიკაძე. კრიპტოგრაფია. ინფორმაციის გადაცემის საიმედოობა კომპიუტერულ სისტემებსა და ქსელებში. . 2012წ. .

ი. ფარადაშვილი. კრისტალთა ოპტიკის საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. 99940-48-64-3.

რ. მიშველაძე. კულტურა და თანამედროვეობა. თბილისი, გამომცემლობა „უნივერსალი“, 300 გვ.. 2012წ. უაკ 7(09)(02).

ა. ფრანგიშვილი. კულტუროლოგია. სახელმძღვანელო. საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი” თბილისი. 426წ. .

რ. მიშველაძე, გიორგი გაჩეჩილაძე, იგორ კვესელავა, გიორგი მჭედლიშვილი, ოლეგ ნამიჭეიშვილი, სოსო სიგუა, არჩილ ფრანგიშვილი, ავთანდილ ძამაშვილი. კულტუროლოგია. თბილისი, გამომცემლობა „უნივერსალი“, 426 გვ.. 2010წ. უაკ (ИДС) 008.

ო. ნამიჩეიშვილი, გ. გაჩეჩილაძე, ი. კვესელავა, რ. მიშველაძე, გ. მჭედლიშვილი, ს. სიგუა, ა. ფრანგიშვილი, ა. ძამაშვილი. კულტუროლოგია. თბილისი: საგამომცემლო სახლი «ტექნიკური უნივერსიტეტი». 2010წ. .

ი. კვესელავა, გიორგი გაჩეჩილაძე, რევაზ მიშველაძე, გიორგი მჭედლიშვილი, ოლეგ ნამიჭეიშვილი, არჩილ ფრანგიშვილი, სოსო სიგუა, ავთანდილ ძამაშვილი. კულტუროლოგია.. გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, . 2010წ. უაკ (ИДС) 008.

თ. დარსაველიძე. კულტურულ მცენარეთა მეთესლეობა. . 2018წ. .

მ. ქიტოშვილი. ლ.ჩხეიძე. ,,საგანგებო სიტუაციების საკანონმდებლო ბაზა.". ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. .

თ. ხაჩიძე, გ. გოდერძიშვილი, თ. მხეიძე, რ. ჩიქოვანი. ლაბორატირიული სამუშაოები ნახევარგამტარულ ოპტოელექტრონიკასა და ინტეგრალურ ოპტიკაში. სახელმძღვანელო, I ნაწილი, საგამომცემლო სახლი «ტექნიკური უნივერსიტეტი”, . 2009წ. ISBN 978-9941-14-323-6.

მ. წვერავა, მ. კუკულაძე. ლაბორატორიულ და ექსპერტულ სამუშაოთა ტექნიკა. სტუ. 2017წ. თბილისი .

ზ. ბარდაჩიძე. ლაბორატორიული პრაქტიკუმი ,,ქიმიური მრეწველობის პროდუქციის ექსპერტიზა”-ში. ელექტრონული ვერსია. 2003წ. .

ი. შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი. ლაბორატორიული პრაქტიკუმი ზოგად და არაორგანულ ქიმიაში. . 2012წ. .

თ. ფალავანდიშვილი, გიორგი დანელია, ნანა ბარათელი. ლაბორატორიული პრაქტიკუმი კვების პროდუქტების ეკოქიმიურ ექსპერტიზაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ISBN 978-9941-14-955-9.

გ. დანელია, თ. ფალავანდიშვილი. ლაბორატორიული პრაქტიკუმი კვების პროდუქტების ეკოქიმიურ ექსპერტიზაში (სახელმძღვანელო). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. .

ნ. ბარათელი, გ. დანელია, თ. ფალავანდიშვლი. ლაბორატორიული პრაქტიკუმი კვების პროდუქტების ეკოქიმიურ ექსპერტიზაში.. სტუ-ს საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 0წ. 174.