სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2254 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. კოტრიკაძე, ალმასხან გუგუშვილი, თემურ იმედაძე, რამაზ ხუროძე, დევიდ გარგი, მერაბერაბ ახობაძე, დოდო კვერცხიშვილი, ოლღა ხუციშვილი, აკაკი გაბელაია ნინო მჭედლიშვილი, ირმა კუცია, ნოდარ ნარიმანაშვილი. მართვის თეორია, სინერგეტიკა, ნაწილი მესამე. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. ISBN 99928-78-03-7.

ო. კოტრიკაძე, ალმასხან გუგუშვილი, თემურ იმედაძე, რამაზ ხუროძე, დევიდ გარგი, მერაბერაბ ახობაძე, დოდო კვერცხიშვილი, ოლღა ხუციშვილი, აკაკი გაბელაია ნინო მჭედლიშვილი, ირმა კუცია, ნოდარ ნარიმანაშვილი. მართვის თეორია, წრფივი სისტემები, ნაწილი პირველი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1999წ. ISBN 99928-36-00-8.

ალმასხან გუგუშვილი, თემურ იმედაძე, რამაზ ხუროძე, დევიდ გარგი, მერაბერაბ ახობაძე, დოდო კვერცხიშვილი, ოლღა ხუციშვილი, აკაკი გაბელაია ნინო მჭედლიშვილი, ირმა კუცია, ნოდარ ნარიმანაშვილი. მართვის თეორია, წრფივი სისტემები, წიგნი პირველი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1999წ. ISBN 99928-36-00-8.

ნ. მჭედლიშვილი, ა. გუგუშვილი, თ.იმედაძე. მართვის თეორია. არაწრფივი სისტემები, წიგნი 2. სტუ. თბილისი. 1999წ. ISBN 99928-36-52-0.

ო. ხუციშვილი, გუგუშვილი ა., ხუროძე რ., იმედაძე თ., გარგი დ., მჭედლიშვილი ნ., ახობაძე მ.. მართვის თეორია. არაწრფივი სისტემები. წიგნი II.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 1999წ. ISBN 99928-36-52-0.

ნ. მჭედლიშვილი, ა. გუგუშვილი, თ. იმედაძე. მართვის თეორია. სინერგეტიკა, წიგნი 3. სტუ. თბილისი. 1999წ. ISBN 99928-78-03-07.

ო. ხუციშვილი, გუგუშვილი ა., ხუროძე რ., იმედაძე თ., გარგი დ., მჭედლიშვილი ნ., ახობაძე მ.. მართვის თეორია. სინერგეტიკა. წიგნი III.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2000წ. ISBN 99928-78-03-7.

ნ. მჭედლიშვილი, ა. გუგუშვილი, თ. იმედაძე. მართვის თეორია. წრფივი სისტემები, წიგნი 1. სტუ. თბილისი. 1999წ. ISBN 99928-36-00-8.

ო. ხუციშვილი, გუგუშვილი ა., ხუროძე რ., იმედაძე თ., გარგი დ., მჭედლიშვილი ნ., ახობაძე მ.. მართვის თეორია. წრფივი სისტემები. წიგნი I. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 1999წ. ISBN 99928-36-00-8.

ნ. მჭედლიშვილი, თ. იმედაძე. მართვის სისტემების ინჟინერია. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2009წ. .

ო. ლაბაძე. მართვის სისტემების ტექნიკური საშუალებები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. 978-9941-14-026-6.

ე. შაკიაშვილი. მართლწერისა და პუნქტუაციის საკითხები. მეორე შევსებული გამოცემა, თბილისი. 2002წ. .

ე. შაკიაშვილი. მართლწერისა და პუნქტუაციის საკითხები. თბილისი. 2000წ. .

. მართლწერისა და პუნქტუაციის საკითხები. . 2000წ. .

კ. ღურწკაია, კ.ღურწკაია. მარკეტინგი, სტუმართმოყვარეობა, ტურიზმი. . 2007წ. 978-99940-69-90-3.

კ. ღურწკაია. მარკეტინგი-სტუმართმოყვარეობა-ტურიზმი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. 978-99940-69-90-3.

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო. მარკეტინგის საფუძვლები. გამომცემლობა „სეზანი“. 2017წ. 978-9941-27-260-8.

ვ. დათაშვილი, არჩილ თეთრაული, ვანო ბაჩილავა. მარკეტინგის საფუძვლები. განათლება. 1994წ. .

ზ. მაძაღუა, დ. დანელია. მასალათა გამძლეობა. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. .

ზ. მაძაღუა, დ. დანელია. მასალათა გამძლეობა. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2004წ. .