სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2599 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ქურდაძე, მ. კიკნაძე, null. კომპიუტერული ქსელები I ნაწილი ლოკალური ქსელი. სტუ." ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2005წ. 99940-40-11-1.

ნ. მაღლაკელიძე, კ.ოდიშარია, ს.ხოშტარია, ც.ხოშტარია.. კომპიუტერული ქსელები და სისტემები. საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი. 2014წ. ISBN 978-99941-0-7142-3.

ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი. კომპიუტერული ქსელების ინჟინერინგის საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, 264 გვ. 2009წ. .

ნ. არაბული. კომპიუტერული ქსლები. სტუ. 2009წ. ISBN 99940-ISBN 978-9941-14-646-6 .

ო. თავდიშვილი. კომპიუტერული ხედვა, I ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ISBN 978-9941-20-275-9.

გ. სურგულაძე, თემო დოლიძე, ლ. ყვავაძე. კომპონენტურ-ვიზუალური დაპროგრამება: ინტერფეისების აგება C# და C++ ენებზე მონაცემთა განაწილებული ბაზებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. ISBN 99940-48-99-6.

თ. ჯაგოდნიშვილი, ივ. ჯაგოდნიშვილი. კომუნიკატორის ენობრივი პიროვნება. უნივერსალი. 2017წ. .

ს. ხიზანიშვილი. კომუნიკაციის მენეჯმენტის ადგილი და როლი ბიზნეს-ინჟინერინგის განვითარებაში. სტუ-ს გამომცემლობა (გადაცემულია გამოსაცემად). 2012წ. .

გ. ამყოლაძე, მ.ლომსაძე-კუჭავა, ნ.გიორგიშვილი. კონკურენტუნარიანობა ხარისხისა და პროექტის მენეჯმენტი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. .

ნ. გიორგიშვილი, ამყოლაზე თ., ლომსაძე–კუჭავა მ. კონკურენტუნარიანობა. ხარისხისა და პროექტის მენეჯმენტი.. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი".. 2009წ. 978-9941-14-279-6.

გ. ლაღუნდარიძე. კონსტრუქციების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა. სტუ–ს გამომცემლობა . 2009წ. .

გ. მეტრეველი, წიქარიშვილი, ლაღუნდარიძე, ზამბახიძე, ჭურჭელაური. კონსტრუქციების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა. სტუ–ს გამომცემლობა . 2009წ. .

მ. წიქარიშვილი, გ.ლაღუნდარიძე, ლ.ზამბახიძე, გ.მეტრეველი, ბ.ჭურჭელაური. კონსტრუქციების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" თბილისი,კოსტავას 77. 2009წ. ISBN 978-9941-14-318-2.

მ. წიქარიშვილი. კონსტრუქციების კონტროლი ტენზომეტრებით. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" თბილისი,კოსტავას 77. 2008წ. ISBN .

მ. წიქარიშვილი. კონსტრუქციების ულტრაბგერითი კონტროლი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი" თბილისი,კოსტავას 77. 2006წ. ISBN 99940-57-58-8.

ო. შონია, თოფურია ნინო. კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვა ორგანიზაციაში. სტუ, სახელმძღვანელო. 2013წ. .

ნ. თოფურია. კონფიდენციალური ინფორმაციის კომპლექსური დაცვა ორგანიზაციაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. .

მ. გურამიშვილი. კონფლიქტები და დიპლომატია. ინოვაცია. 2009წ. ISBN-978-9941-9099-2-4.

რ. ღიბრაძე. კონფლიქტის მართვა, ლიდერობა, ეფექტური მუშაობა ჯგუფში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

მ. ცინცაძე, ვ.სკოპენკო გ.ცინცაძე ლ.სავრანსკი. კოორდინაციული ქიმია. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, თბილისი. 2011წ. .