სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2608 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. სესაძე, მ. კიკნაძე. ,,ოპერაციული სისტემა Microsoft Windows XP". საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, . 2006წ. ISBN 99940-56-21-2. გვ. 96.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე. ,,პროგრამირება Matlab გარემოში". სტუ. თბილისი. 2008წ. ISBN 999 40-56190 გვ. 98.

შ. ბაქანიძე, რ.მახვილაძე. ,,საბათქაშე სამუშაოთა წარმოების ტექნოლოგია. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

გ. იაშვილი, ი. იაშვილი. ,,საერთაშორისო მენეჯმენტი". სტუ. ელექტრონული ვერსია. 2013წ. .

ვ. ჟვანია, ავტორთა კოლექტივი; მთავარირედაქტორი - ვასილ გონაშვილი. ,,საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციები” ტომი III. თბილისელები. 2006წ. 99940-0-624-X.

კ. აბულაძე. ,,სასტუმრო საქმის საფუძვლები". ინტერნეტ-სახელმძღვანელო. 2015წ. .

ვ. ჟვანია, ავტორთა კოლექტივი; პასუხიმგებელი რედაქტორი - ავთანდილ დემეტრაშვილი. ,,საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი. თავი მეორე. საქართველოს მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი“. ბონა კაუზა. 2015წ. .

მ. ცაცანაშვილი. ,,სახელმწიფოსა და სამართლის ზოგადი ისტორია". გამომცემლობა: მერიდიანი (მეორე გამოცემა, გადამუშავებული) თბილისი. 2013წ. ISBN 978-9941-10-767-2; გვ. 599 .

ი. ცომაია. ,,ფარმაცევტული ტექნოლოგიები. ნაწილი I. მალამოების სააფთიაქო ტექნოლოგია“.. სტუ. რეკომენდირებულია სტუ-ს სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭოს მიერ. 21. 22. 2014, ოქმი #1, . 2014წ. .

V. Tsutskiridze. ,G. Kipiani, M. Vazagashvili. A book of mathematical tasks. . The scientific methodical centre of Georgian education. Tbilisi-1999.. 1999წ. .

გ. ცაავა. - ფულის თეორიის ევოლუცია და ირვინგ ფიშერის „მიმოქცევაში ფულადი მასის გაანგარიშების ფორმულაში“ კორექტივის შეტანის შესახებ. „დანი“. 2016წ. ISBN 978-9941-0-8422-5.

ი. რამიშვილი, ა.ბუაძე,ლ. სიგუა, ლ. ხაჟალია, ს. პაპიაშვილი. . წრფივი ალგებრისა და მრავალი ცვლადის ფუნქციის დიფერენციალური აღრიცხვის ელემენტები. KMP PBЦ ЦСУ ГССР . 1977წ. .

ს. ხუციშვილი, ნ. ჯიბლაძე, გ.ჯავახაძე, დ.გორგიძე, ო.ხუციშვილი. .. . ბიზნეს–გეგმის შემუშავების საფუძვლები . ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2007წ. ISBN 99940-48-83-X...

ნ. გეგეშიძე, მ.ცინცაძე, ა.მამულაშვილი, თ.გიორგაძე, ნ.კილასონია. 1. არაორგანული ქიმია, I ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2008წ. ISBN-978-9941-14-198-0.

თ. ლომინაძე. 1. პროექტების განრიგის შექმნა, მართვა და კონტროლი MS Project Professional გარემოში . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. .

ნ. გულბიანი. 1. რელიგია როგორც ცნობიერების განსაკუთრებული ფორმა. სტატია. ჟურნალი „გზა მომავლისა“ №7. თბილისი, 2003, 4 გვ.. . 0წ. .

ი. მარგალიტაძე. 1. menejeris unar-chvevebi. "teqnikuri universiteti\\\", stu-s stamba, Tbilisi, kostavas 77. 2003წ. 99940-14-33-1.

ა. ნაცვლიშვილი, ო. მხეიძე, ი. კაკუტაშვილი. 1. საინჟინრო ნაგებობათა სეისმომედეგობის ელემენტები. . . 2006წ. .

თ. სუხიაშვილი. 10. sistemebis obieqt-orientirebuli daproeqteba. sakurso proeqtis meToduri . Tbilisi, “teqnikuri universiteti”. 2016, 98gv.. 0წ. .

ლ. გვენეტაძე. 10. კორპორაციული ფინანსები პირველი ნაწილი. თსუ., საგაგომცემლო სახლი „ინოვაცია“. 2010წ. ISBN 978-9941-9156-4-2.