სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2219 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. გაბელია, თანაავტორი. "სისხლის სამართლის პროცესი კერძო ნაწილი - გადამუშავებული გამოცემა". . 2013წ. .

ჯ. გაბელია, ავტორთა კოლექტივი. "სისხლის სამართლის პროცესი კერძო ნაწილი". . 2012წ. .

ი. გაბისონია, მ. მამნიაშვილი, ჯ. გახოკიძე. "სისხლის სამართლის პროცესი" (ზოგადი ნაწილი). . 2013წ. .

ჯ. გაბელია, ავტორთა კოლექტივი. "სისხლის სამართლის პროცესის ზოგადი ნაწილი". . 2013წ. .

ჯ. გაბელია. "სისხლის სამართლის პროცესის ზოგადი ნაწილი,". . 2012წ. .

შ. ფაფიაშვილი. "სისხლის საპროცესო სამართლის პრინციპების ზოგადი დახასიათება" სახელმძღვანელო- სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვ.55–72.

ზ. ძლიერიშვილი. "ქონების საკუთრებაში გადაცემის ხელშეკრულებათა სამართლებრივი ბუნება". "მერიდიანი". 2010წ. გვერდი 1-542, თბილისი.

რ. მახვილაძე, შ. ბაქანიძე. "შენობა ნაგებობათა ტექნოლოგიური გადაწყვეტა" სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტთათვის. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი . 2009წ. 978–9941–14–734–0.

შ. ფაფიაშვილი. "შესავალი იურიდიულ სპეციალობაში". "მერიდიანი". 2007წ. გვერდი 1-307, თბილისი.

კ. კამკამიძე. ,,კომპიუტერული სისტემები და ქსელები”. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი. 2005წ. .

. ,,კომპიუტერული ქსელები”. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი. 2010წ. .

ო. კეთილაძე, ლ. კალანდაძე, ნ. ღომიძე, მ. ჩიხლაძე. ,,მექანიკა". ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა . 2015წ. 978-9941-462-08--5.

მ. ჩიხლაძე, ლ. კალანდაძე, ნ. ღომიძე, ო. კეთილაძე. ,,მექანიკა“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა . 2015წ. 978–9941–462–08–5.

შ. ბაქანიძე, რ.მახვილაძე. ,,საბათქაშე სამუშაოთა წარმოების ტექნოლოგია. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

ი. ცომაია. ,,ფარმაცევტული ტექნოლოგიები. ნაწილი I. მალამოების სააფთიაქო ტექნოლოგია“.. სტუ. რეკომენდირებულია სტუ-ს სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭოს მიერ. 21. 22. 2014, ოქმი #1, . 2014წ. .

V. Tsutskiridze. ,G. Kipiani, M. Vazagashvili. A book of mathematical tasks. . The scientific methodical centre of Georgian education. Tbilisi-1999.. 1999წ. .

გ. ცაავა. - ფულის თეორიის ევოლუცია და ირვინგ ფიშერის „მიმოქცევაში ფულადი მასის გაანგარიშების ფორმულაში“ კორექტივის შეტანის შესახებ. „დანი“. 2016წ. ISBN 978-9941-0-8422-5.

ი. რამიშვილი, ა.ბუაძე,ლ. სიგუა, ლ. ხაჟალია, ს. პაპიაშვილი. . წრფივი ალგებრისა და მრავალი ცვლადის ფუნქციის დიფერენციალური აღრიცხვის ელემენტები. KMP PBЦ ЦСУ ГССР . 1977წ. .

ს. ხუციშვილი, ნ. ჯიბლაძე, გ.ჯავახაძე, დ.გორგიძე, ო.ხუციშვილი. .. . ბიზნეს–გეგმის შემუშავების საფუძვლები . ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2007წ. ISBN 99940-48-83-X...

ნ. გეგეშიძე, მ.ცინცაძე, ა.მამულაშვილი, თ.გიორგაძე, ნ.კილასონია. 1. არაორგანული ქიმია, I ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2008წ. ISBN-978-9941-14-198-0.