სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ჯ. ხმიადაშვილი. ავტომობილების ტექნიკური მომსახურების ობიექტების ტექნოლოგიური დაპროექტება (სახელმძღვანელო). თბილისი, “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, . 2004წ. .

ვ. ჯაჯანიძე. ავტომობილის რემონტის საფუძვლები. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. .

ჯ. იოსებიძე. ავტომობილის შასის მოწყობილობა.. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. ISBN 978-9941-14-044-0.

ო. გელაშვილი, ვ. ჯაჯანიძე. ავტოსარემონტო საწარმოების ტექნოლოგიური დაპროექტება . ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი, გვ.124. 2006წ. .

ს. ხიზანიშვილი. ალბერ კამიუს შემოქმედების ფილოსოფიური ასპექტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2009წ. ISBN 978-9941-14-603-9.

გ. იაშვილი, ცინცაძე ა.. ალგორითმთა კოლექტივები მათემატიკური მოდელების ამოცანებში.. გამომცემლობა ,,გლობალ-პრინტი”. 2001წ. 99928-64-36-2 გვ.96.

გ. ბაღათურია, გ. ბაღათურია. ანალიზური მექანიკა. საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

გ. მურჯიკნელი. ანალოგური ელექტროსაზომი ხელსაწყოები. სტუ. 2008წ. 978-9941-14-093-8.

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე, ა.მამულაშვილი, თ.გიორგაძე, ნ.გეგეშიძე. არაორგანული ქიმია, I ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2008წ. ISBN-978-9941-14-199-7.

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე , ა.მამულაშვილი, თ.გიორგაძე, ნ.გეგეშიძე. არაორგანული ქიმია, II ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2009წ. ISBN-978-9941-14-334-2.

მ. გრძელიშვილი, ო. გიორგობიანი. არატრადიციულიგანახლებადი ენერგიით გათბობა. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. .

ხ. გორჯოლაძე, ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. არითმეტიკა (კრებული). უაკ (UDC) 511(075) გ-69. 2011წ. ISBN 978-9941-0-3242-4. 230 გვ., თბილისი.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე, ხ. გორჯოლაძე. არითმეტიკა (კრებული). . 2011წ. ISBN 978-9941-0-3242-4, უაკ (UDC) 511(075), გ–69.

ნ. თევზაძე. არქიტექტურული დაგეგმარების საფუძვლები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი" . 2005წ. ISBN 999-40-72-3.

რ. ქუთათელაძე, ანა კობიაშვილი. აუდიტის საფუძვლები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი"სტუ.თბილისი. 2009წ. .

ზ. გასიტაშვილი, რ.სამხარაძე, ზ.ფრანგიშვილი (ზ.გასიტაშვილის რედაქციით). ბეისიკი. ცნობარი, სტუ, 322 გვ.. 1995წ. .

ა. ნადირაძე, ტურძელაძე მალხაზ. ბეტონისა რკინაბეტონის სპეციალიზებული საწარმოების დაპროექტება. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" თბილისი,კოსტავას 77. 2009წ. ISBN 978-9941-14-411-0.

ჯ. უფლისაშვილი, მ.ყიფშიძე. ბეჭდვითი რეკლამა. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“,. 2009წ. ISBN 978-9941-14-476-9.

ა. ედიბერიძე, კ. აბულაძე. ბიზნეს კომუნიკაციები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", 180გვ.. 2017წ. .

გ. ჯოლია. ბიზნეს-ეტიკეტი და მოლაპარაკების ხელოვნება. ”ინოვაცია”. 2006წ. ISBN 99940-58-89-4.