სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2425 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. კამკამიძე. ,,კომპიუტერული სისტემები და ქსელები”. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი. 2005წ. .

. ,,კომპიუტერული ქსელები”. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი. 2010წ. .

გ. ჭიკაძე. ,,ლოგისტიკა". სტუ. თბილისი. 2004წ. ISBN 99940-35-00-2 gv. 217.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, ნ. სესაძე, გ. დალაქიშვილი. ,,მათემატიკური მოდელირება ეკონომიკაში". თბილისი. 2017წ. ISBN 978-9941-4816-12 გვ. 304.

ვ. სესაძე. ,,მართვის სისტემების ელემენტები და მოწყობილობები". სტუ. თბილისი, მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად.. 2009წ. ISBN 978-9941-14-280-2, გვ. 137.

ო. კეთილაძე, ლ. კალანდაძე, ნ. ღომიძე, მ. ჩიხლაძე. ,,მექანიკა". ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა . 2015წ. 978-9941-462-08--5.

მ. ჩიხლაძე, ლ. კალანდაძე, ნ. ღომიძე, ო. კეთილაძე. ,,მექანიკა“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა . 2015წ. 978–9941–462–08–5.

ვ. სესაძე. ,,მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები Microsoft ACCESS". საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2006წ. ISBN 999 40-56190, გვ. 98.

ნ. კოპალიანი, ც.ნამჩევაძე, ნ.ცუცხაშვილი. ,,მონაცემთა ბაზების ორგანიზაცია ინფორმაციულ სისტემებში“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. 978-9941-417-43-6.

ვ. სესაძე. ,,მხედველობის ტექნიკური სისტემები". საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტი თბილისი,. 2009წ. ISBN 978-9941-14- 2, გვ. 200.

ნ. კოპალიანი, ც.ნამჩევაძე, თ. ფესტვენიძე. ,,ობიექტურად-ორიენტირებული ენები web ტექნოლოგიებში“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. 978-9941-417-42-9.

ვ. სესაძე. ,,ოპერაციული სისტემა Microsoft Windows XP". საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, . 2006წ. ISBN 99940-56-21-2. გვ. 96.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე. ,,პროგრამირება Matlab გარემოში". სტუ. თბილისი. 2008წ. ISBN 999 40-56190 გვ. 98.

შ. ბაქანიძე, რ.მახვილაძე. ,,საბათქაშე სამუშაოთა წარმოების ტექნოლოგია. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

გ. იაშვილი, ი. იაშვილი. ,,საერთაშორისო მენეჯმენტი". სტუ. ელექტრონული ვერსია. 2013წ. .

კ. აბულაძე. ,,სასტუმრო საქმის საფუძვლები". ინტერნეტ-სახელმძღვანელო. 2015წ. .

მ. ცაცანაშვილი. ,,სახელმწიფოსა და სამართლის ზოგადი ისტორია". გამომცემლობა: მერიდიანი (მეორე გამოცემა, გადამუშავებული) თბილისი. 2013წ. ISBN 978-9941-10-767-2; გვ. 599 .

ი. ცომაია. ,,ფარმაცევტული ტექნოლოგიები. ნაწილი I. მალამოების სააფთიაქო ტექნოლოგია“.. სტუ. რეკომენდირებულია სტუ-ს სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭოს მიერ. 21. 22. 2014, ოქმი #1, . 2014წ. .

V. Tsutskiridze. ,G. Kipiani, M. Vazagashvili. A book of mathematical tasks. . The scientific methodical centre of Georgian education. Tbilisi-1999.. 1999წ. .

გ. ცაავა. - ფულის თეორიის ევოლუცია და ირვინგ ფიშერის „მიმოქცევაში ფულადი მასის გაანგარიშების ფორმულაში“ კორექტივის შეტანის შესახებ. „დანი“. 2016წ. ISBN 978-9941-0-8422-5.