სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2599 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. კახიანი, გ.ჭელიძე. მანქანათა ნაწილების და მანქანა-დანადგარების დინამიკა. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. ISBN 978-9941-20-515-6 გვ.167.

გ.ჭელიძე. მანქანათა ნაწილების და მანქანა-დანადგარების დინამიკა. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. ISBN 978-9941-20-515-6 გვ.167.

გ. ტყეშელაშვილი, გ. დიდიშვილი, ჰ. ანთიძე. მანქანათმშენებლობის ეკონომიკა. სტუ. 1996წ. 99 გვ..

დ. ლალაშვილი, ჟ. ორაგველიძე. რ. აბურჯანიძე. მანქანათმშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია, მენეჯმენტი. ნაწ.1. სტუ. 2007წ. 979-99940-950-1-8. გვ.118.

ჟ.ორაგველიძე. რ. აბურჯანიძე. მანქანათმშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია, მენეჯმენტი. ნაწ.1. სტუ. 2007წ. 978-99940-950-1-8. გვ.117.

მ. შვანგირაძე, ვ. ბარქაია. მანქანათსაშენ საწარმოთა დაპროექტება. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". თბილისი . 2009წ. .

დ. ლალაშვილი, null, ჟ. ორაგველიძე. რ. აბურჯანიძე. მანქანათსაშენი წარმოების ორგანიზაცია, მენეჯმენტი. ნაწ.2. სტუ. 2007წ. 978-99940-957-7-3. გვ.68.

მ. შვანგირაძე, დ. ბუცხრიკიძე, დ. კასრაძე. მანქანების რემონტის ტექნოლოგიები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". თბილისი . 2012წ. .

გ. სურგულაძე, გუნტერ ბოლხი (გერმანია). მართვის ავტომატიზებული სისტემების ობიექტ-ორიენტირებული დაპროექტების და მოდელირების ინსტრუმენტები (MsVisio, WinPepsy, PetNet, CPN). საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. ISBN 99940-56-77-8.

ო. შონია, გ. ჩოგოვაძე, გ. გოგიჩაიშვილი, გ. სურგულაძე, თ. შეროზია. მართვის ავტომატიზებული სისტემების დაპროექტება და აგება. სახელმძღვანელო, გამომცემლობა «ტექნიკური უნივერსიტეტი», თბილისი, გვ. 744. 2001წ. .

გ. სურგულაძე, გ. გოგიჩაიშვილი, თ. შეროზია, ო. შონია, გოჩა ჩოგოვაძე. მართვის ავტომატიზებული სისტემების დაპროექტება და აგება (თეორიული და პრაქტიკული ინფორმატიკა). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2001წ. ISBN 99928-882-7-X.

ო. შონია, თ. შეროზია. მართვის ავტომატიზებული სისტემების დაპროექტების საფუძვლები. სტუ, თბილისი, გვ 234. 2001წ. .

მ. ახობაძე, ა. გუგუშვილი, რ. ხუროძე, თ. იმედაძე. მართვის თეორია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1999წ. .

ო. კოტრიკაძე, რ. ხუროძე, ა. გაბელაია, ნ. მჭედლიშვილი, ი. კუცია, ნ. ნარიმანაშვილი, ა.გუგუშვილი, თ.იმედაძე, დ.გარგი, დ.კვერცხიშვილი. მართვის თეორია, არაწრფივი სისტემები, ნაწილი მეორე. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1999წ. ISBN 99928-36-52-0.

ო. კოტრიკაძე, რ. ხუროძე, ა. გაბელაია, ნ. მჭედლიშვილი, ი. კუცია, ნ. ნარიმანაშვილი, ა.გუგუშვილი, თ.იმედაძე, დ.გარგი, დ.კვერცხიშვილი. მართვის თეორია, სინერგეტიკა, ნაწილი მესამე. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1999წ. ISBN 99928-78-03-7.

ო. კოტრიკაძე, რ. ხუროძე, ა. გაბელაია, ნ. მჭედლიშვილი, ი. კუცია, ნ. ნარიმანაშვილი, ა.გუგუშვილი, თ.იმედაძე, დ.გარგი, დ.კვერცხიშვილი. მართვის თეორია, წრფივი სისტემები, ნაწილი პირველი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1999წ. ISBN 99928-36-00-8.

ალმასხან გუგუშვილი, თემურ იმედაძე, რამაზ ხუროძე, დევიდ გარგი, მერაბერაბ ახობაძე, დოდო კვერცხიშვილი, ოლღა ხუციშვილი, აკაკი გაბელაია ნინო მჭედლიშვილი, ირმა კუცია, ნოდარ ნარიმანაშვილი. მართვის თეორია, წრფივი სისტემები, წიგნი პირველი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1999წ. ISBN 99928-36-00-8.

ო. ხუციშვილი, გუგუშვილი ა., ხუროძე რ., იმედაძე თ., გარგი დ., მჭედლიშვილი ნ., ახობაძე მ.. მართვის თეორია. არაწრფივი სისტემები. წიგნი II.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 1999წ. ISBN 99928-36-52-0.

ო. ხუციშვილი, გუგუშვილი ა., ხუროძე რ., იმედაძე თ., გარგი დ., მჭედლიშვილი ნ., ახობაძე მ.. მართვის თეორია. სინერგეტიკა. წიგნი III.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2000წ. ISBN 99928-78-03-7.