სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2608 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ხაბეიშვილი, თამაზ ბაციკაძე, ქეთევან ალავიძე. მასალათა გამძლეობა.. ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2010წ. ISBN 978-9941-14-273-4.

ჯ. ნიჟარაძე, თ.ბაციკაძე. მასალათა გამძლეობა. I ნაწილი.. “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2015წ. .

თ. ბაციკაძე, ჯ.ნიჟარაძე. მასალათა გამძლეობა. I ნაწილი.. სტუ-ს საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. . 2014წ. .

ჯ. ნიჟარაძე, თ. ბაციკაძე. მასალათა გამძლეობა. II ნაწილი.. “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2015წ. .

თ. ბაციკაძე, ჯ. ნიჟარაძე. მასალათა გამძლეობა. II ნაწილი.. “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2015წ. .

ზ. მაძაღუა, დ. დანელია. მასალათა გამძლეობის საფუძვლები. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. .

ზ. კოვზირიძე, ჯ.ანელი. მასალათა მედეგობა აგრესიული მედიების მიმართ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2008წ. ISBN 978-9941-14-043-3.

მ. ოქროსაშვილი, გ.გოგოლაძე. მასალათმცოდნეობა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-203-1.

გ.ცინცაძე, ნ.იმნაძე, ე.თოფურია, თ.ტუსიაშვილი. მასალების ანალიზის ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-471-4.

ჭელიძე ტ., ფერაძე თ., ბერიკაშვილი თ., თაქთაქიშვილი მ.. მასალების კვლევის ფიზიკური მეთოდები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი",თბილისი. 2009წ. 104 გვ..

მ. თალაკვაძე, თ.ლოლაძე, რ.თურმანიძე. მასალების ჭრით დამუშავება. სტუ CD. 2018წ. .

ვ. შილაკაძე, მ. თალაკვაძე. მასალების ჭრით დამუშავება. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. ISBN 978-99940-953-5-3.

ნ. გზირიშვილი. მასწავლებლის გზამკვლევი - ფანქრით და წყლის საღებავევით ხატვა. სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. 2016წ. ელექტრონული სახელმძღვანელო.

ა. მამუჩიშვილი, რუხაძე. მაღალი რიგის ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებები, ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებათა სისტემები. თბილისი. 1990წ. 71.

თ. კუნჭულია. მაღაროს ხანძრები. (სახელმძღვანელოს ელექტრონული ვერსია). 2012წ. CD N 766.

ზ. ჯაფარიძე, გ. გუგულაშვილი, გ. გოლეთიანი, ტეფნაძე ავთო, კვირიკაშვილი გოჩა, ომიაძე ზურაბ. მაცივარი მანქანები (დგუშიანი კომპრესორები). “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბლისი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-277-2. .

თ. ისაკაძე, თ. მეგრელიძე, გ. გუგულაშვილი. მაცივარი მანქანები მეთოდური მითითებანი პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2015წ. 978-9941-20-578-1.

გ. ბერუაშვილი, თ.მეგრელიძე, ზ.ჯაფარიძე,გ.გუგულაშვილი,გ.გოლეთიანი. მაცივარი მანქანები. ლაბორატორიული სამუშაოები. 53 გვ. . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-034-1.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი, ტეფნაძე ავთო, კვირიკაშვილი გოჩა, ომიაძე ზაზა. მაცივარი მანქანების თბოგადამცემი აპარატები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. 978–99940–957–1–1.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. ბერუაშვილი, გ. გოლეთიანი, ფოჩხიძე ივანე, კვირიკაშვილი გოჩა, ტეფნაძე ავთო. მაცივარი მანქანების თბური გაანგარიშება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. 978–99940–956–2–9.