სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2254 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ნამიჩეიშვილი, ა. ფრანგიშვილი, ა. ელიზბარაშვილი. ნეორონული ქსელები. თბილისი: საგამომცემლო სახლი «ტექნიკური უნივერსიტეტი». 2007წ. .

თ. ურუშაძე, სანაძე , ქვრივიშვილი. ნიადაგის მორფოლოგია, 168 გვ.. “მწიგნობარი“. 2010წ. .

ვ. მოსიაშვილი, ჭელიძე მედეა. ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა . დანი. 2015წ. ISBN 978-9941-0-7618-3. .

მ. ჭელიძე, ვ. მოსიაშვილი. ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა. გამომცემლობა „დანი“. 2015წ. 978-9941-0-7618-3.

გ. სურგულაძე. ობიექტ-ორიენტირებული დაპროგრამების მეთოდი C++ ენის ბაზაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISBN 99940-56-18-2.

ლ. გაჩეჩილაძე. ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება C++ ენაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. 978-9941-20-862-1.

დ. კაპანაძე. ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების საფუძვლები (JAVA). ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2006წ. ISBN 99940-56-46-08.

ი. ქართველიშვილი. ოპერაციათა კვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. .

მ. ხარხელი. ოპერაციული მენეჯმენტი, ნაწილი I. საუნჯე. 2010წ. 978-9941-9145-1-5.

მ. ხარხელი. ოპერაციული მენეჯმენტი, ნაწილი II. საუნჯე. 2011წ. 978-9941-9145-1-5.

. ოპერაციული სისტემა Ms Windows-ის საფუძვლები. სტუ. 2001წ. 99928-78-83-5.

ჯ. ჯანაშია. ოპიუმი- კავკასიური დერეფნის გველეშაპი. . 1995წ. .

მ. სალუქვაძე, გუგუშვილი ა., მ., ჭიჭინაძე ვ.. ოპტიმალური და ადაპტური სისტემე¬ბი. წიგნი მესამე - სტოქასტიკური სისტემების ოპტიმალური მართვა და ფილტრაცია; სისტემების ადაპტური მართვა. თბილისი: გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 1997წ. .

მ. სალუქვაძე, გუგუშვილი ა. ჭიჭინაძე ვ.. ოპტიმალური და ადაპტური სისტემები. წიგნი მეორე - დინამიკური სისტემების ოპტიმალური მართვა. თბილისი: გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 1997წ. .

მ. სალუქვაძე, გუგუშვილი ა., ჭიჭინაძე ვ.. ოპტიმალური და ადაპტური სისტემები. წიგნი პირველი - სტატიკური ოპტიმიზაცია.. თბილისი: გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 1997წ. .

ნ. ჯიბლაძე, ა.გუგუშვილი, ა.თოფჩიშვილი, მ.სალუქვაძე, ვ.ჭიჭინაძე. ოპტიმიზაციის მეთოდები. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2002წ. ISBN 99928-944-8-2.

მ. სალუქვაძე, ა. გუგუშვილი, ა. თოფჩიშვილი, ვ. ჭიჭინაძე, ნ. ჯიბლაძე. . ოპტიმიზაციის მეთოდები.. თბილისი: გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2002წ. .

გ. ამყოლაძე, ი.ამყოლაძე, მ.ლომსაძე-კუჭავა. ორგანიზაციის თეორია და მენეჯმენტის საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 978-9941-0-3954-0.

ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი. ორგანიზაციული ინტელექტუალური სისტემები. სტუ, 235. 2009წ. .

ლ. ქრისტესაშვილი. ორგანულ ნივთიერებათა ქიმიური ტექნოლოგია. სტუ ფუნდამენტური ბიბლიოთეკა.ელ. ვერსია.ინდექსი CP 1651. 2013წ. თბილისი. 110 გვ..