სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2599 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჯოლია, სართანია ვახტანგ. მოლაპარაკების თეორია და პრაქტიკა. საქართველოს საპატრიარქოს გამომცემლობა. 2012წ. 978–9941–0–5147–0.

მ. გურამიშვილი. მოლაპარაკების ხელოვნება. ფორმა. 2017წ. ISBN 978-9941-27-211-9.

ნ.გორჯოლაძე, ი. გორჯოლაძე. მომავლის სახელმძღვანელო (მეთოდური ნაშრომი). დეპონირებულია საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის მიერ. 2011წ. N 4933.

ა. გვარუციძე. მომსახურების მარკეტინგი. ევროპული უნივერსიტეტი. 2013წ. UDG (უაკ) 339,138338,4 დ–161 ISBN 978-9941-0-4706-0.

. მომსახურების მარკეტინგი. ევროპული უნივერსიტეტი. 2013წ. UDG (უაკ) 339,138338,4 დ–161 ISBN 978-9941-0-4706-0.

ვ. დათაშვილი, აკაკი გვარუციძე. მომსახურების მარკეტინგი. ევროპული უნივერსიტეტი. 2013წ. 9789941056062.

მ. ვასაძე. მომსახურების ხელოვნება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-139-3.

რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე. მონაცემთა ბაზებთან მუშაობა ADO.NET ტექნოლოგიით (C# ენის ბაზაზე) (სახელმძღვანელო). სტუ-ის IT-კონსალტინგის სამეცნიერო ცენტრი. 2018წ. ISBN 978-9941-8-0628-5.

ბ. მეფარიშვილი. მონაცემთა ბაზები. სტუ, საგამომცემლო სახლი. 2005წ. .

ბ. მეფარიშვილი. მონაცემთა ბაზების ადმინისტრირება. სტუ საგამომცემლო სახლი. 2009წ. 978-9941-14-376-2.

ბ. მეფარიშვილი, ლელა წითაშვილი. მონაცემთა ბაზების დაპროექტება . გამომცემლობა "ახალციხის უნივერსიტეტი“. 2013წ. 978-9941-9278-5-0.

ბ. მეფარიშვილი. მონაცემთა ბაზების დაპროექტება . სტუ საგამომცემლო სახლი. 2011წ. 978-9941-14-983-2.

ბ. მეფარიშვილი. მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები. სტუ საგამომცემლო სახლი. 2009წ. 978-9941-14-269-7.

ე. როჭიკაშვილი, ზ. წვერაიძე, თ. ჭკუასელი. მონაცემთა ბაზის შექმნა "microsoft access"-ში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2006წ.. 0წ. .

ო. შონია, გ. სურგულაძე, ლ. ყვავაძე. მონაცემთა განაწილებული ბაზების მართვის სისტემები. სტუ, სახელმძღვანელო, თბილისი, გვ. 230. 2004წ. .

ო. შონია, გ. ჩოგოვაძე, გ. სურგულაძე. მონაცემთა და ცოდნის ბაზების აგების საფუძვლები. სახელმძღვანელო გამომცემლობა «განათლება», თბილისი, გვ. 374. 1996წ. .

გ. სურგულაძე, ო. შონია, ჩოგოვაძე გოჩა. მონაცემთა და ცოდნის ბაზების აგების საფუძვლები. ”განათლება”. 1996წ. ISBN სბ N4793.

ვ. ადამია, არაბული ნანი. მონაცემთა დაცვა კომპიუტერულ ქსელებში (პირველი ნაწილი). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2007წ. ISBN 978-99940-957-8.

ბ. მეფარიშვილი, გ. ჯანელიძე. მონაცემთა მენეჯმენტის თანამედროვე სისტემები. სტუ, საგამომცემლო სახლი. 2018წ. ISBN 978-9941-27-766-5.