სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2608 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. შონია, გ. სურგულაძე, ლ. ყვავაძე. მონაცემთა განაწილებული ბაზების მართვის სისტემები. სტუ, სახელმძღვანელო, თბილისი, გვ. 230. 2004წ. .

ო. შონია, გ. ჩოგოვაძე, გ. სურგულაძე. მონაცემთა და ცოდნის ბაზების აგების საფუძვლები. სახელმძღვანელო გამომცემლობა «განათლება», თბილისი, გვ. 374. 1996წ. .

გ. სურგულაძე, ო. შონია, ჩოგოვაძე გოჩა. მონაცემთა და ცოდნის ბაზების აგების საფუძვლები. ”განათლება”. 1996წ. ISBN სბ N4793.

ვ. ადამია, არაბული ნანი. მონაცემთა დაცვა კომპიუტერულ ქსელებში (პირველი ნაწილი). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2007წ. ISBN 978-99940-957-8.

ბ. მეფარიშვილი, გ. ჯანელიძე. მონაცემთა მენეჯმენტის თანამედროვე სისტემები. სტუ, საგამომცემლო სახლი. 2018წ. ISBN 978-9941-27-766-5.

დ. კაპანაძე. მონაცემთა რელაციური ბაზა Oracle9i. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2008წ. ISBN 978-9941-14-060-0.

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი. მონაცემთა საცავებში ბიზნეს ანალიზი SQL Server Analysis Services გამოყენებით თბილისი 2018. სტუ, საგამომცემლო სახლი. 2018წ. ISBN 978-9941-27-767-2.

დ. თავხელიძე, ო.თედორაძე, ვ.მირუაშვილი. მოსავლის ამღები მანქანები. მეთოდური მითითება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (გადაცემულია გამოსაქვეყნებლად). 2017წ. .

ე. შაკიაშვილი, რეხვიაშვილი მიხეილ. მოსწავლეთა წერითი და ზეპირი მეტყველების განვითარების საკითხები. თბილისი. 2005წ. .

დ. თავხელიძე, null, ზ.მჭედლიშვილი, მ.რაზმმაძე. მოძრაობის მრავალი თავისუფლების ხარისხის ბერკეტული მექანიზმის კინემატიკური და ძალოვანი ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2015წ. .

ი. მოდებაძე, კ. ხოშტარია, ჯ. ხუნწარია. მრავალარხიანი საკაბელო ტელეკომუნიკაციის საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 978-9941-20-127-1.

ლ. კახიანი, ლ.ბალანჩივაძე,მ.ჭანტურია,ა.ლებანიძე. მრავალსართულიანი რკინაბეტონის კარკასული შენობის გაანგარიშება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. ISBN978-9941-14-881-1.

ჯ.ესაიაშვილი,ლ.ბალანჩივაძე,ა.ლებანიძე, მ.ჭანტურია. მრავალსართულიანი რკინაბეტონის კარკასული შენობის გაანგარიშება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. ISBN978-9941-14-881-1.

ე. მგალობლიშვილი. მრგვალი მაგიდა - თავისუფალი საქართველო, პოლიტიკური ორგანიზაციები. წიგნი - ცნობარი, 255 გვერდი. 2009წ. .

მ. დავითაია. მსოფლიო არქიტექტურის ისტორია-ძველი სამყარო (წიგნი პირველი). საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი", გამომცემლობა "ივერიონი". 0წ. ISBN 978-9941-20-064-9.

შ. ვეშაპიძე, ლეკაშვილი ეკა, გრიშიკაშვილი ამბროსი, ასლამაზიშვილი ნანა. მსოფლიო ეკონომიკა. . 2008წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. მსოფლიო პოლიტიკა (განახლებული გამოცემა). გამომცემლობა ცოდნა. 2010წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. მსოფლიო პოლიტიკა (სახელმძღვანელო). გამომცემლობა ცოდნა. 2009წ. .

თ. გრიგოლია. მსოფლიო პოლიტიკური და ეკონომიკური რუკის რეგიონალური ასპექტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ნ. გომართელი. მსოფლიო ცივილიზაციები. . 2011წ. .