სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

თ. ბერიძე. ბიზნესის ანალიზის რაოდენობრივი მეთოდები. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. ISBN 978-9941-14-519-3 .

თ. ბერიძე, გ. ყურაშვილი. ბიზნესის ეთიკა და საქმიანი ეტიკეტი. გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2013წ. ISBN 978-9941-20-309-1.

რ. ქინქლაძე, თამარ ბერიძე, გუგული ყურაშვილი. ბიზნესის ეთიკა და საქმიანი ეტიკეტი. სტუ. 2013წ. .

ე. ბარათაშვილი, ლ.თაკალანძე. ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა და ადმინისტრირება. სოხუმის სახ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი. 25 ნ.თ.. 2010წ. .

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო. ბიზნესის საფუძვლები. . 2010წ. .

ა. აბრალავა, ე. ბარათაშვილი, ლ. ბერიკაშვილი, რ. ოთინაშვილი. ბიზნესის ქსელური ორგანიზაცია: კლასტერული მენეჯმენტი და უსაფრთხოება . თბილისი. 2013წ. .

გ. ტყემალაძე. ბიოქიმიის საფუძვლები. თბილისი, “მერიდიანი“, 2013. 0წ. .

გ. ტყემალაძე. ბიოქიმიისა და მოლეკულური ბიოლოგიის ენციკლოპედიური ლექსიკონი. თბილისი, “მერიდიანი“, 2013. 0წ. .

დ. ღუღუნიშვილი. ბოტანიკა. საქართველო ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი 2012. სახელმძღვანელო.. 2012წ. ISBN978-9941-20-092-2.

ი. მოდებაძე, გ. მურჯიკნელი. ბოჭკოვან–ოპტიკური სისტემები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 978–9941–14–967–2.

გ. იაშვილი, ლ. ქოქიაური. ბრენდ-მენეჯმენტი. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. ISBN 978-9941-20-067-0 გვ. 402.

გ. გავარდაშვილი. ბუნების გამოყენების ეკონომიკა. საქართველოს რკინიგზის ინსტიტუტი. 2003წ. .

მ. მაცაბერიძე. ბუნებრივი ნივთიერებები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ახალი ბაზრების შექმნის ტექნოლოგიის კომპონენტების გამოყენებით. © საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი’’. 2009წ. ISBN 978-9941-14-211-6.

მ. ძოწენიძე. ბუღალტერია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. .

ყ. ნემსაძე, ირმა ნემსაძე. ბუღალტრული (ფინანსური) აღრიცხვა. საერთაშორისო სტანდარტებითა და კომენტარებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 078-9941-0-3735-1.

ყ. ნემსაძე, ნონა მარტიაშვილი. ბუღალტრული აღრიცხვის კონტროლი და აუდიტი. კსუ - CIU. 2010წ. -675-7742-75-12-1.

მ. გრძელიშვილი, ო. გიორგობიანი. გაზით გათბობა. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2011წ. .

მ. გრძელიშვილი, ო. გიორგობიანი. გაზის ტექნიკის ძირითადი ცნებები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2010წ. .

რ. ჟვანია. გაზომვათა განუსაზღვრელობის თეორიის საფუძვლები. საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო. 2012წ. 978-9941-0-4975-0.

მ. კახიანი. გამოყენებითი მექანიკა. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-579-7 გვ.99.