სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2510 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. დემეტრაშვილი. 300 ხშირად დასმული შეკითხვა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ (თანდართული პასუხებით). USAID გამოცემა, საქართველო, . 2017წ. .

З. Баиашвили, ი. ირემაძე, ქ. კვესელავა, ლ. ჯიქიძე, ზ. წვერაიძე. 3DS Max Lightwave. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ISBN 978-9941-0-5780-9.

ზ. ბაიაშვილი, ი. ირემაძე, ქ. კვესელავა, ლ. ჯიქიძე, ზ. წვერაიძე. 3DS Max Lightwave. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ISBN 978-9941-0-5779-3.

ნ. გულბიანი. 4. ქრისტიანობის გავრცელება სვანეთში. სტატია. სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“ № 9. თბილისი, 2005. 9გვ. . . 0წ. .

ნ. გულბიანი. 5. მართლმადიდებლური კულტურა და საკულტო ძეგლები სვანეთში. სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“, № 2,თბილისი, 2006 წ. 11 გვ.. . 0წ. .

. 5629595. . 2016წ. .

ნ. გულბიანი. 6. სახელმწიფო სამართლისა და პოლიტიკის რელიგიისა და ეკლესიისადმი დამოკიდებულების ძირითადი პრინციპები. სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“ № 17. თბილისი, 2008. 6 გვ.. . 0წ. .

თ. სუხიაშვილი. 7. sistemebis obieqtze orientirebuli analizi. . gamomcemloba “teqnikuri universiteti”, 20013, 90 gv. . 0წ. .

ნ. გულბიანი. 7. საერთაშორისო და რეგიონალური კონფლიქტები და რელიგია. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია. „საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები“ სტუ, თბილისი 2009. 4 გვ.. . 0წ. .

თ. სუხიაშვილი. 8. 8. sistemebis obieqtze orientirebuli daproeqteba. . . gamomcemloba “teqnikuri universiteti”, 20013, 95 gv. . 0წ. .

ნ. გულბიანი. 8. თანამედროვე მორწმუნის რელიგიისადმი დამოკიდებულების თავისებურებები. შრომები 1 (13) საქართველოს განათლებისა და მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება თბ. 2009. 4 გვ.. . 0წ. .

ნ. გულბიანი. 9. მართლმადიდებლური ეკლესიის ბრძოლა წარმართული კულტების წინააღმდეგ საქართველოს მთიანეთში. ბროშურა. გამომცემლობა „სპი“. თბ. 2010. 28 გვ.. . 0წ. .

T. Jangveladze, A. Kharazishvili, T. Korshiya, T. Sasheniuk. A Collection of Problems in Elementary Mathematics. (Editor Kharazishvili A.). Tbilisi, 114 p. (in Georgian). 2000წ. .

A. Japaridze. A Concise history of the Holy Apostolic Church of Georgia. . 2014წ. .

. aaa. . 2010წ. .

ი. ჯაგოდნიშვილი, ი. ჯაგოდნიშვილი, m.vardiashvili. akademiuri cera. universali. 2008წ. 978-9941-12-287-3.

ო. ვერულავა. amomcnobi sistemebis Teoriis safuZvlebi. teqnikuri universiteti~. Tbilisi. 2002წ. .

ო. ვერულავა, რ. ხუროძე. amomcnobi sistemebis Teoriis safuZvlebi. teqnikuri universiteti~. Tbilisi. 2002წ. 200გვ.

ი. მოსაშვილი, ონიანი სალომე. Arduino პროგრამირების საფუძვლები. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2016წ. 978-9941-20-711-2.

ა. რობიტაშვილი, ვ. აბულაძე, ჯ. ხუნწარია. ATM ტექნოლოგია და მისი რეალიზაციის მათემატიკური ასპექტები. გამომცემლობა ი/მ "მომავლიდან". 2006წ. .