სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2425 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. რამიშვილი, ა.ბუაძე,ლ. სიგუა, ლ. ხაჟალია, ს. პაპიაშვილი. . წრფივი ალგებრისა და მრავალი ცვლადის ფუნქციის დიფერენციალური აღრიცხვის ელემენტები. KMP PBЦ ЦСУ ГССР . 1977წ. .

ს. ხუციშვილი, ნ. ჯიბლაძე, გ.ჯავახაძე, დ.გორგიძე, ო.ხუციშვილი. .. . ბიზნეს–გეგმის შემუშავების საფუძვლები . ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2007წ. ISBN 99940-48-83-X...

ნ. გეგეშიძე, მ.ცინცაძე, ა.მამულაშვილი, თ.გიორგაძე, ნ.კილასონია. 1. არაორგანული ქიმია, I ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2008წ. ISBN-978-9941-14-198-0.

თ. ლომინაძე. 1. პროექტების განრიგის შექმნა, მართვა და კონტროლი MS Project Professional გარემოში . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. .

ნ. გულბიანი. 1. რელიგია როგორც ცნობიერების განსაკუთრებული ფორმა. სტატია. ჟურნალი „გზა მომავლისა“ №7. თბილისი, 2003, 4 გვ.. . 0წ. .

ი. მარგალიტაძე. 1. menejeris unar-chvevebi. "teqnikuri universiteti\\\", stu-s stamba, Tbilisi, kostavas 77. 2003წ. 99940-14-33-1.

ა. ნაცვლიშვილი, ო. მხეიძე, ი. კაკუტაშვილი. 1. საინჟინრო ნაგებობათა სეისმომედეგობის ელემენტები. . . 2006წ. .

თ. სუხიაშვილი. 10. sistemebis obieqt-orientirebuli daproeqteba. sakurso proeqtis meToduri . Tbilisi, “teqnikuri universiteti”. 2016, 98gv.. 0წ. .

ლ. გვენეტაძე. 10. კორპორაციული ფინანსები პირველი ნაწილი. თსუ., საგაგომცემლო სახლი „ინოვაცია“. 2010წ. ISBN 978-9941-9156-4-2.

ნ. გულბიანი. 2. რელიგიის ისტორია დამხმარე სახელმძღვანელო. გამომც. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2005, თბილისი. 224 გვ.. . 0წ. .

ს. ხუციშვილი, 2. ს. ხუციშვილი, დ.გორგიძე, ო. ხუციშვილი, თ. ხუციშვილი.. 2.სამეწარმეო საქმიანობის ორგანიზაცია და მართვა. . “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 2017, 294 გვ. 0წ. .

ე. კალატოზიშვილი. 27. დურდოს ცივი და ფერმენტული მაცერაციების ზეგავლენა წითელ ღვინოში ფენოლური ნაერთების შემცველობაზე. შრომები" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი , საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". ქ.თბილისი . 2010წ. #3(477) გვ.56-61 ISSN 1512-0996.

ნ. გულბიანი. 3. ფილოსოფია, როგორც მსოფლმხედველობა. ონტოლოგია და გნოსეოლოგია. ფილოსოფიის შესავალი სახელმძღვანელო. თბილისი, 2005. 11 გვ.. . 0წ. .

З. Баиашвили, ი. ირემაძე, ქ. კვესელავა, ლ. ჯიქიძე, ზ. წვერაიძე. 3DS Max Lightwave. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ISBN 978-9941-0-5780-9.

ზ. ბაიაშვილი, ი. ირემაძე, ქ. კვესელავა, ლ. ჯიქიძე, ზ. წვერაიძე. 3DS Max Lightwave. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ISBN 978-9941-0-5779-3.

ნ. გულბიანი. 4. ქრისტიანობის გავრცელება სვანეთში. სტატია. სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“ № 9. თბილისი, 2005. 9გვ. . . 0წ. .

ნ. გულბიანი. 5. მართლმადიდებლური კულტურა და საკულტო ძეგლები სვანეთში. სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“, № 2,თბილისი, 2006 წ. 11 გვ.. . 0წ. .

. 5629595. . 2016წ. .

ნ. გულბიანი. 6. სახელმწიფო სამართლისა და პოლიტიკის რელიგიისა და ეკლესიისადმი დამოკიდებულების ძირითადი პრინციპები. სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“ № 17. თბილისი, 2008. 6 გვ.. . 0წ. .

თ. სუხიაშვილი. 7. sistemebis obieqtze orientirebuli analizi. . gamomcemloba “teqnikuri universiteti”, 20013, 90 gv. . 0წ. .