სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2219 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. მარგალიტაძე. 1. menejeris unar-chvevebi. "teqnikuri universiteti\\\", stu-s stamba, Tbilisi, kostavas 77. 2003წ. 99940-14-33-1.

ა. ნაცვლიშვილი, ო. მხეიძე, ი. კაკუტაშვილი. 1. საინჟინრო ნაგებობათა სეისმომედეგობის ელემენტები. . . 2006წ. .

ლ. გვენეტაძე. 10. კორპორაციული ფინანსები პირველი ნაწილი. თსუ., საგაგომცემლო სახლი „ინოვაცია“. 2010წ. ISBN 978-9941-9156-4-2.

ნ. გულბიანი. 2. რელიგიის ისტორია დამხმარე სახელმძღვანელო. გამომც. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2005, თბილისი. 224 გვ.. . 0წ. .

ე. კალატოზიშვილი. 27. დურდოს ცივი და ფერმენტული მაცერაციების ზეგავლენა წითელ ღვინოში ფენოლური ნაერთების შემცველობაზე. შრომები" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი , საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". ქ.თბილისი . 2010წ. #3(477) გვ.56-61 ISSN 1512-0996.

ნ. გულბიანი. 3. ფილოსოფია, როგორც მსოფლმხედველობა. ონტოლოგია და გნოსეოლოგია. ფილოსოფიის შესავალი სახელმძღვანელო. თბილისი, 2005. 11 გვ.. . 0წ. .

З. Баиашвили, ი. ირემაძე, ქ. კვესელავა, ლ. ჯიქიძე, ზ. წვერაიძე. 3DS Max Lightwave. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ISBN 978-9941-0-5780-9.

ზ. ბაიაშვილი, ი. ირემაძე, ქ. კვესელავა, ლ. ჯიქიძე, ზ. წვერაიძე. 3DS Max Lightwave. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ISBN 978-9941-0-5779-3.

ნ. გულბიანი. 4. ქრისტიანობის გავრცელება სვანეთში. სტატია. სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“ № 9. თბილისი, 2005. 9გვ. . . 0წ. .

ნ. გულბიანი. 5. მართლმადიდებლური კულტურა და საკულტო ძეგლები სვანეთში. სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“, № 2,თბილისი, 2006 წ. 11 გვ.. . 0წ. .

. 5629595. . 2016წ. .

ნ. გულბიანი. 6. სახელმწიფო სამართლისა და პოლიტიკის რელიგიისა და ეკლესიისადმი დამოკიდებულების ძირითადი პრინციპები. სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“ № 17. თბილისი, 2008. 6 გვ.. . 0წ. .

ნ. გულბიანი. 7. საერთაშორისო და რეგიონალური კონფლიქტები და რელიგია. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია. „საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები“ სტუ, თბილისი 2009. 4 გვ.. . 0წ. .

ნ. გულბიანი. 8. თანამედროვე მორწმუნის რელიგიისადმი დამოკიდებულების თავისებურებები. შრომები 1 (13) საქართველოს განათლებისა და მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება თბ. 2009. 4 გვ.. . 0წ. .

ნ. გულბიანი. 9. მართლმადიდებლური ეკლესიის ბრძოლა წარმართული კულტების წინააღმდეგ საქართველოს მთიანეთში. ბროშურა. გამომცემლობა „სპი“. თბ. 2010. 28 გვ.. . 0წ. .

T. Jangveladze, A. Kharazishvili, T. Korshiya, T. Sasheniuk. A Collection of Problems in Elementary Mathematics. (Editor Kharazishvili A.). Tbilisi, 114 p. (in Georgian). 2000წ. .

. aaa. . 2010წ. .

ზ. ცირამუა, Chikashua. aaaaaaaaa. . წ. .

ი. ჯაგოდნიშვილი, ი. ჯაგოდნიშვილი, m.vardiashvili. akademiuri cera. universali. 2008წ. 978-9941-12-287-3.

ო. ვერულავა. amomcnobi sistemebis Teoriis safuZvlebi. teqnikuri universiteti~. Tbilisi. 2002წ. 200გვ.