სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2608 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. გოგუაძე. ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილების ბურღვის ტექნიკა და ტექნოლოგია. მეორე ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. 99940-0-100-0; 99940-0-102-7.

ი. გოგუაძე. ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილების ბურღვის ტექნიკა და ტექნოლოგია. პირველი ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. 99940-0-100-0; 99940-0-101-9.

გ. ყირმელაშვილი, მასპინძელაშვილი ბ. ნამდვილი და კომპლექსური ცვლადის რაციონალური ფუნქციების უმარტივეს წილადებად დაშლის ერთი მეთოდის და მისი გამოყენების შესახებ . გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 103 გვ. 2009წ. .

ნ. ბაქრაძე, თ. გერკეული. ნამზადების დაპროექტება. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-624-4.

ნ. დოლიძე. ნანოტექნოლოგიები ბიომედიცინაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. 978-9941-20-662-7.

დ. ჯიშიაშვილი. ნანოტექნოლოგიის შესავალი. სტუ–ს გამომცემლობა. 2007წ. 978-99940-951-4-8.

ზ. ძლიერიშვილი. ნარდობის ხელშეკრულება (თეორია და პრაქტიკა) . „მერიდიანი“. 2016წ. გვერდი 1-534, თბილისი.

ბ. სეხნიაიძე, თინათინ სეხნიაიძე. ნარკვევები ნოტარიატის ისტორიიდან. იურიდიული ლიტერატურა. 2016წ. .

ჯ. ჯანაშია. ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლა. . 1996წ. .

მ. მალაღურაძე, მალაღურძე ჯუმბერ. ნაშენთა ხუროთმოძღვრული ნაწილები წიგნი მესამე დიდმალიანი საზოგადოებრივი და სამრეწველო შენობა - ნაგებობები. „განათლება“ სტუ-ს გამომცემლობა გამომცემლობა „უნივერსალი“. 2015წ. .

მ. ამირგულაშვილი. ნაციონალიზმის თეორია. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი. 2013წ. 978-9941-0-5754-0.

ა. აბშილავა. ნახშირმამდიდრებელი ფაბრიკის ტექნოლოგიური დაპროექტება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2018წ. .

რ. ხუროძე. ნეიროინფორმატიკის საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2005წ. უაკ 621.391.

ო. ნამიჩეიშვილი, ა. ფრანგიშვილი, ა. ელიზბარაშვილი. ნეორონული ქსელები. თბილისი: საგამომცემლო სახლი «ტექნიკური უნივერსიტეტი». 2007წ. .

თ. ურუშაძე, სანაძე , ქვრივიშვილი. ნიადაგის მორფოლოგია, 168 გვ.. “მწიგნობარი“. 2010წ. .

ვ. მოსიაშვილი, ჭელიძე მედეა. ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა . დანი. 2015წ. ISBN 978-9941-0-7618-3. .

მ. ჭელიძე, ვ. მოსიაშვილი. ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა. გამომცემლობა „დანი“. 2015წ. 978-9941-0-7618-3.

გ. სურგულაძე. ობიექტ-ორიენტირებული დაპროგრამების მეთოდი C++ ენის ბაზაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISBN 99940-56-18-2.

ლ. გაჩეჩილაძე. ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება C++ ენაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. 978-9941-20-862-1.

დ. კაპანაძე, ზ. ბოსიკაშვილი. ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების საფუძვლები (JAVA). ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2006წ. ISBN 99940-56-46-08.