სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2608 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ქართველიშვილი, გ. ნარეშელაშვილი. ოპერაციათა კვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. .

მ. ხარხელი. ოპერაციული მენეჯმენტი, ნაწილი I. საუნჯე. 2010წ. 978-9941-9145-1-5.

მ. ხარხელი. ოპერაციული მენეჯმენტი, ნაწილი II. საუნჯე. 2011წ. 978-9941-9145-1-5.

. ოპერაციული სისტემა Ms Windows-ის საფუძვლები. სტუ. 2001წ. 99928-78-83-5.

ნ. გაბაშვილი, თ. გაბაშვილი. ოპერაციული სისტემა WINDOWS 7. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. 978-9941-20-245-2.

ა. ბენაშვილი, გ. ბენაშვილი. ოპერაციული სისტემა Windows 7. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2012წ. ISBN 978-99940-50-94-9.

ა. ბენაშვილი. ოპერაციული სისტემა Windows XP. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-99940-50-77-2.

ჯ. ჯანაშია. ოპიუმი- კავკასიური დერეფნის გველეშაპი. . 1995წ. .

მ. სალუქვაძე, გუგუშვილი ა., მ., ჭიჭინაძე ვ.. ოპტიმალური და ადაპტური სისტემე¬ბი. წიგნი მესამე - სტოქასტიკური სისტემების ოპტიმალური მართვა და ფილტრაცია; სისტემების ადაპტური მართვა. თბილისი: გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 1997წ. .

მ. სალუქვაძე, გუგუშვილი ა. ჭიჭინაძე ვ.. ოპტიმალური და ადაპტური სისტემები. წიგნი მეორე - დინამიკური სისტემების ოპტიმალური მართვა. თბილისი: გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 1997წ. .

მ. სალუქვაძე, გუგუშვილი ა., ჭიჭინაძე ვ.. ოპტიმალური და ადაპტური სისტემები. წიგნი პირველი - სტატიკური ოპტიმიზაცია.. თბილისი: გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 1997წ. .

ნ. ჯიბლაძე, ა.გუგუშვილი, ა.თოფჩიშვილი, მ.სალუქვაძე, ვ.ჭიჭინაძე. ოპტიმიზაციის მეთოდები. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2002წ. ISBN 99928-944-8-2.

მ. სალუქვაძე, ა. გუგუშვილი, ა. თოფჩიშვილი, ვ. ჭიჭინაძე, ნ. ჯიბლაძე. . ოპტიმიზაციის მეთოდები.. თბილისი: გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2002წ. .

გ. ამყოლაძე, ი.ამყოლაძე, მ.ლომსაძე-კუჭავა. ორგანიზაციის თეორია და მენეჯმენტის საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 978-9941-0-3954-0.

ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი, მ. კიკნაძე. ორგანიზაციული ინტელექტუალური სისტემები. სტუ, 235. 2009წ. .

ლ. ქრისტესაშვილი. ორგანულ ნივთიერებათა ქიმიური ტექნოლოგია. სტუ ფუნდამენტური ბიბლიოთეკა.ელ. ვერსია.ინდექსი CP 1651. 2013წ. თბილისი. 110 გვ..

ო. მიქაძე, მ. მჭედლიშვილი. ოქროს და ვერცხლის მეტალურგია. თბილისი, გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2013წ. .

მ. მჭედლიშვილი, რ. კანაშვილი, ო. მიქაძე. ოქროს და ვერცხლის მეტალურგია. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. ISBN978-9941-20-258-2.

რ. კანაშვილი, ო. მიქაძე, მ. მჭედლიშვილი. ოქროს და ვერცხლის მეტალურგია. საგამომცებლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. ISBN 978-9941-20-258-2.

ც. ლომაია, ა.კატუკია, ი.ყორშია. ოჯახის მენეჯმენტი. . 2014წ. 978-9941-0-6374-9.