სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2608 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. დემეტრაშვილი. პარლამენტის წარმომადგენლობა დასავლეთ საქართველოში: 2006-2008 წლების საქმიანობის ანგარიში. ცნობარი წარმომადგენლობის შესახებ. საქართველოს პარლამენტი, გაეროს განვითარების პროგრამა, საქართველო, . 2008წ. .

ლ. ბოკუჩავა, ჯინჭარაძე დავით. პარფიუმერიისა და კოსმეტიკის საფუძვლები, სახელმძღვანელო სტუდენტებისთვის, 153 გვ.. სტუ, თბილისი. 2005წ. .

ნ. ბოკუჩავა, ლ. ბოკუჩავა, დ. ჯინჭარაძე. პარფიუმერიულ-კოსმეტიკური პროდუქციისა და ნედლეულის ანალიზი. სტუ, 2012, CD 666, 256 გვ.. 2012წ. .

ნ. ბოკუჩავა, ლ. ბოკუჩავა, დ. ჯინჭარაძე. პარფიუმერიულ-კოსმეტიკური წარმოების ნედლეული. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი, 230 გვ.. 2007წ. .

ნ. ბოკუჩავა. პარფიუმერიულ-კოსმეტიკური წარმოების ნედლეული . ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 231 გვერდი.. 2007წ. .

ზ. გასიტაშვილი, რ. სამხარაძე, ა. ფრანგიშვილი. პასკალი. ცნობარი, სტუ, 298 გვ.. 1995წ. .

ნ. ოვსიანიკოვა, ლაბაური ლ.. პერსონალის მართვა– მეთოდურ პრაქტიკული სახელმძღვანელო. საჯარო მოსამსახურის ბიბლიოთეკა,UNDP(GEO/00/005,GEO/02/007),გვ.369-389. 2003წ. .

ფ. პაატაშვილი. პერსონალურ კომპიუტერზე დაპროგრამების საფუძვლები. გამომცემლობა "იბერია". 1994წ. .

ზ. ბაიაშვილი. პერსონალური კომპიუტერების გამოყენების საფუძვლები. . სახელმძღვანელო. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 1995წ. 72 გვ..

ა. ბენაშვილი. პერსონალური კომპიუტერის არქიტექტურა. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი. 2007წ. ISBN: 9789994050079.

ა. ბენაშვილი. პერსონალური კომპიუტერის არქიტექტურა. მე-2 გამოცემა. I ნაწილი (სახელმძღვანელო). საქართველოს უნივერსიტეტი. 2011წ. ISBN: 9789994050536.

ა. ბენაშვილი, გ. ბენაშვილი. პერსონალური კომპიუტერის არქიტექტურა. მე-3 გამოცემა. I ნაწილი. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2017წ. ISBN 978-99940-50-64-2.

გ. გოგია, გ. გელენიძე, მ. გელენიძე. პლაზმური ტექნოლოგიები მრეწველობაში. . 0წ. .

გ. გრატიაშვილი. პნევმომოწყობილობის მონტაჟი, ტექნიკური ექსპლუატაცია და რემონტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. 978-9941-20-923-9.

ჯ. უფლისაშვილი, ნ.ნათბილაძე. პოლიგრაფიული მანქანების მოძრავი სივრცითი სისტემების გეომეტრიული საფუძვლები. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, . 2009წ. ISBN 978-9941-14-528-5.

რ. მიშველაძე. პოლიტიკა, კულტურა. თბილისი, გამომცემლობა „უნივერსალი“, 694 გვ.. 2010წ. 978-9941-17-013-3.

ო. ქოჩორაძე, ვლადიმერ ჭანუყვაძე, ირაკლი რეხვიაშვილი. პოლიტიკა. პოლიტიკური აზრის კვიტესენცია.. გამომცემლობა “ელფი”. თბილისი 1999. – 160 გვ.. 1999წ. ISBN 9928-61-003.

მ. გურამიშვილი. პოლიტიკის ანალიზი. ფორმა. 2017წ. ISBN 978-9941-27-213-4.

მ. გურამიშვილი. პოლიტიკური კონფლიქტები და მათი დარეგულირების გზები. ინოვაცია. 2009წ. ISBN-978-9941-9087-9-8.

მ. გურამიშვილი. პოლიტიკური კონფლიქტები და მათი კვლევა. ფორმა. 2013წ. ISBN-978-99-41-0-57.