სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2388 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. აბრალავა, კ. ი. ღურწკაია, მ. გოგოლაძე, კ. კ. ღურწკაია, თ. ღურწკაია. საერთაშორისო ბიზნესის აქტუალური საკითხები (ლექციების კურსი მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის ). გამომც. „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბ., 2017, 404 გვ.. 2017წ. .

მ. გურამიშვილი. საერთაშორისო და რეგიონალური კონფლიქტები. ინოვაცია. 2009წ. ISBN 978-9941-9029-1-7.

მ. გურამიშვილი. საერთაშორისო და რეგიონალური კონფლიქტები. ინოვაცია. 2009წ. ISBN-97-9941-9099-1-7.

შ. ვეშაპიძე, დ. სეხნიაშვილი. საერთაშორისო ეკონომიკა (ელექტრონული სახელმძღვანელო). nplg.gov.ge ციფრული ბიბლიოთეკა ივერიელი .. 2013წ. .

გ. ჯოლია. საერთაშორისო ეკონომიკური სამართალი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. ISBN 99940-40-86-3.

გ. ჯოლია. საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები. მე–4 გადამუშავებული და შევსებული გამოცემა. ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2015წ. 978–9941–14–025–9.

თ. ჩიქვანაია. საერთაშორისო კერძო სამართალი, განსაკუთრებული ნაწილი. სტუ. 2002წ. .

თ. ჩიქვანაია. საერთაშორისო კერძო სამართალი, ზოგადი ნაწილი. სტუ. 1999წ. 1999.

თ. ჩიქვანაია. საერთაშორისო კერძო სამართალი, ზოგადი ნაწილი განახლებული გამოცემა. სტუ. 2002წ. .

თ. ჩხეიძე. საერთაშორისო კონტრაქტები და გადაზიდვები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. 978-9941-20-349-7.

მ. გურამიშვილი. საერთაშორისო კონფლიქტები და მათი დარეგულირების ფორმები. ფორმა. 2017წ. ISBN 978-9941-27-216-5.

მ. გურამიშვილი. საერთაშორისო კონფლიქტები და მათი დარეგულირების ფორმები. ფორმა. 2013წ. ISBN=978-99-41-0-57-84-7.

თ. ღამბაშიძე. საერთაშორისო მენეჯმენტი. უნივერსალი. 2009წ. 978–1345–987–0–564.

თ. ღამბაშიძე. საერთაშორისო მენეჯმენტი. უნივერსალი. 2009წ. 978–9941–12–278–1.

რ. მიშველაძე. საერთაშორისო პროფესიონალიზმი, ,,ქართული წიგნი’’, 150 გვ.. გამომცემლობა „ქართული წიგნი“. 150 გვ.. 2008წ. .

ნ. შონია. საერთაშორისო სავალუტო ბაზარი - FOREX . ინოვაცია. 2010წ. 978-9941-9125-5-9.

ო. გელაშვილი, მებურიშილი მ.. საერთაშორისო სატრანსპორტო ლოგისტიკის ეკონომიკური და საინფორმაციო უზრუნველყოფა. ``ტექნიკური უნივერსიტეტი``, თბილისი, . . 2007წ. გვ.172.

ლ. ბოცვაძე, ო.გელაშვილი, მ.მებურიშვილი. საერთაშორისო სატრანსპორტო ლოგისტიკის ეკონომიკური და საინფორმაციო უზრუნველყოფა. . სახელმძღვანელო. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 150 გვ.. 2007წ. ISBN 978–999–4–0–9, გვ. 193.

ლ. ბოცვაძე, ო. გელაშვილი, მ. მებურიშვილი. საერთაშორისო სატრანსპორტო ლოგისტიკის მართვა. სახელმძღვანელო საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2007წ. ISBN 978–999–40–0–6, 195 გვ..