სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2608 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. შონია, ბენიძე ნანა, ბიწაძე ჯამბული. რისკები და დაზღვევა. ინოვაცია. 2010წ. .

ნ. ლაზვიაშვილი. რისკმენეჯმენტი. ''მერიდიანი". 2010წ. ISBN 978-9941-10-269-1.

ლ. კახიანი, ლ.ბალანჩივაძე, ლ.ვერულაშვილი. რკინაბეტონის კონსტრუქციები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ISBN978-9941-20-361-9.

გ. გურეშიძე, ა.სოხაძე, ლ.კახიანი, ლ.ბალანჩივაძე, ლ.ავალიშვილი. რკინაბეტონის კონსტრუქციები ( 1 ნაწილი). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ISBN 978-9941-14-963-4.

ლ. ბალანჩივაძე, ა.სოხაძე, ლ.ავალიშვილი, ლ.კახიანი, მ.ჭანტურია. რკინაბეტონის კონსტრუქციები I ნაწილი. publishinghouse. 2011წ. ISBN 978-9941-14-963-4.

null. რკინაბეტონის კონსტრუქციები II ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. ISBN 978-9941-20-025-0.

მ. ჭანტურია, ა.სოხაძე, ლ.კახიანი, ლ.ავალიშვილი, ლ.ბალანჩივაძე, გ.გურეიძე. რკინაბეტონის კონსტრუქციები II ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 978-9941-20-025-0.

ლ. ბალანჩივაძე, ა.სოხაძე, ლ.კახიანი, ლ.ავალიშვილი, მ.ჭანტურია, გ.გურეშიძე, ა.ლებანიძე. რკინაბეტონის კონსტრუქციები II ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. ISBN978-9941-20-025-0.

. რკინაბეტონის კონსტრუქციები II ნაწილი. სტუ, "ტექნიკური სახლი". 2012წ. ISBN 978-9941-20-0250-0.

ლ. კახიანი, ლ.კახიანი, ლ.ავალიშვილი, ლ.ბალანჩივაძე, მ.ჭანტურია. რკინაბეტონის კონსტრუქციები ნაწილი I. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ISBN 978-9941-14-962-7, 91გვ. .

ლ. კახიანი, ლ. კახიანი, ლ.ავალიშვილი, ლ.ბალანჩივაძე, მ.ჭანტურია. რკინაბეტონის კონსტრუქციები ნაწილი II. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2011წ. ISBN978-9941-14-963-4, გვ.91.

მ. ჭანტურია, ა,სოხაძე, ლ.კახიანი, ლ.ავალიშვილი, ლ.ბალანჩივაძე, გ.გურეშიძე. რკინაბეტონის კონსტრუქციები, I ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 978-9941-14-963-4.

ლ. ბალანჩივაძე, ლ.კახიანი, ლ.ავალიშვილი. რკინაბეტონის კონსტრუქციების დაპროექტება ევრონორმებით. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

ლ. კახიანი, ლ.ბალანჩივაძე, ლ.ავალიშვილი. რკინაბეტონის კონსტრუქციების დაპროექტება ევრონორმებით. ტექნიკური უნივერსიტეტი. . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. ISBN978-9941-14-881-1.

ი. ღარიბაშვილი, ლ. ბალანჩივაძე, თ. ნარეკლიშვილი, დოლიძე შალვა, დოლიძე გივი. რკინაბეტონის სამუშაოთა შემსრულებელი (მეყალიბე, მეარმატურე, მებეტონე). სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. 2015წ. .

თ. ჟორდანია, ნ.მსხილაძე. რკინაბეტონის სამუშაოთა წარმოების მუშა (მეარმატურე, მეყალიბე, მებეტონე). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ნ. მსხილაძე, თ. ჟორდანია. რკინაბეტონის სამუშაოთა წარმოების მუშა (მეყალიბე, მეარმატურე, მებეტონე).. .. . 2009წ. .

გ. თელია, ზ. მესხიძე ბ. დიდებაშვილი კ. შარვაშიძე. რკინიგზის გამყოფი პუნქ-ტები. გამომცემლობა „ტექნიკუ-რი უნივერსიტეტი“,. 2016წ. .

მ. მოისწრაფიშვილი, მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი. რკინიგზის ლიანდაგი (ლიანდაგის ზედა ნაშენის გაანგარიშებანი) IV ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-384-7.

ნ. რურუა, მ. მოისწრაფიშვილი. რკინიგზის ლიანდაგი (ლიანდაგის ზედა ნაშენის გაანგარიშებები) IV ნაწილი. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. ISBN 978-9941-14-381-7, 155 გვ..