სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2588 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ბალანჩივაძე, ლ.კახიანი, ლ.ავალიშვილი. რკინაბეტონის კონსტრუქციების დაპროექტება ევრონორმებით. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

ლ. კახიანი, ლ.ბალანჩივაძე, ლ.ავალიშვილი. რკინაბეტონის კონსტრუქციების დაპროექტება ევრონორმებით. ტექნიკური უნივერსიტეტი. . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. ISBN978-9941-14-881-1.

ი. ღარიბაშვილი, ლ. ბალანჩივაძე, თ. ნარეკლიშვილი, დოლიძე შალვა, დოლიძე გივი. რკინაბეტონის სამუშაოთა შემსრულებელი (მეყალიბე, მეარმატურე, მებეტონე). სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. 2015წ. .

თ. ჟორდანია, ნ.მსხილაძე. რკინაბეტონის სამუშაოთა წარმოების მუშა (მეარმატურე, მეყალიბე, მებეტონე). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ნ. მსხილაძე, თ. ჟორდანია. რკინაბეტონის სამუშაოთა წარმოების მუშა (მეყალიბე, მეარმატურე, მებეტონე).. .. . 2009წ. .

გ. თელია, ზ. მესხიძე ბ. დიდებაშვილი კ. შარვაშიძე. რკინიგზის გამყოფი პუნქ-ტები. გამომცემლობა „ტექნიკუ-რი უნივერსიტეტი“,. 2016წ. .

მ. მოისწრაფიშვილი, მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი. რკინიგზის ლიანდაგი (ლიანდაგის ზედა ნაშენის გაანგარიშებანი) IV ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-384-7.

ნ. რურუა, მ. მოისწრაფიშვილი. რკინიგზის ლიანდაგი (ლიანდაგის ზედა ნაშენის გაანგარიშებები) IV ნაწილი. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. ISBN 978-9941-14-381-7, 155 გვ..

ნ. რურუა, მ. მოისწრაფიშვილი. რკინიგზის ლიანდაგი (ლიანდაგის ზედა ნაშენის კონსტრუქცია) I ნაწილი. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. ISBN 978-9941-14-381-6, 114 გვ..

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, ნ. რურუა. რკინიგზის ლიანდაგი (ლიანდაგის ზედა ნაშენის კონსტრუქცია) I ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-384-7.

ნ. რურუა, მ. მოისწრაფიშვილი. რკინიგზის ლიანდაგი (სარელსო ლიანდის მოწყობა) II ნაწილი. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”,. 2009წ. ISBN 978-9941-14-381-6, 76 გვ..

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, ნ. რურუა. რკინიგზის ლიანდაგი (სარელსო ლიანდის მოწყობა) II ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-384-7.

ნ. რურუა. რკინიგზის ლიანდაგის კონსტრუქცია და ტექნიკური მომსახურება. "პოლიგრაფისტი". 2012წ. 507 გვ..

ნ. რურუა. რკინიგზის ლიანდაგის მოვლა-შენახვა. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი,ელექტრონული ვერსია. 2015წ. vet.ge//wp-content/ uploads/2015/08/studentisaxelmzgvanelo- rkinigzis-liandagis-movla-shenaxva.pdf. 284 გვ..

ა. შარვაშიძე, დ. გოგიშვილი, კ. შარვაშიძე. რკინიგზის მოძრავი შემადგენლობები (ზოგადი კურსი).. საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2013წ. ISBN 988-9941-20-252-0.

გ. შარაშენიძე. რკინიგზის სამაცივრო ტრანსპორტი.. სტუ-ს გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“,. 2011წ. ISBN №978–9941–16–015–7. თბილისი, 2011. – 182გვ..

კ. დემეტრაშვილი. როგორ ვმართოთ თანამშრომლები (მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელო) . საქართველოს პარლამენტი, გაეროს განვითარების პროგრამა, CIMS Consulting, საქართველო,. 2008წ. .

ნ. ოვსიანიკოვა, ვ.გურგენიძე(ხელმძღვანელი), მ.ასათიანი, ა.თოთაძე, მ.გოცირიძე, თ.თოფურიძე, მ.ზანგალაძე. როგორ ვმართოთ თანამშრომლები ,მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელო. სი-აი-ემ-ეს კონსალტინგი. 2008წ. 978-9941-0-0888-0/1987-6882.

კ. დემეტრაშვილი. როგორ ვმართოთ ორგანიზაცია (მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელო) . საქართველოს პარლამენტი, გაეროს განვითარების პროგრამა, CIMS Consulting, საქართველო, . 2008წ. .

ნ. მერაბიშვილი, პეტრე ნასყიდაშვილი, ვალერი სუხიშვილი, გურამ ალექსიძე, ვანო ზედგინიძე. როგორ მივიღოთ ჰიბრიდული სიმინდის მარცვლის მაღალი და ხარისხიანი მოსავალი. თბილისი. 2012წ. .