სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2608 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ჯაგოდნიშვილი, ი. ჯაგოდნიშვილი, m.vardiashvili. akademiuri cera. universali. 2008წ. 978-9941-12-287-3.

ო. ვერულავა. amomcnobi sistemebis Teoriis safuZvlebi. teqnikuri universiteti~. Tbilisi. 2002წ. .

ო. ვერულავა, რ. ხუროძე. amomcnobi sistemebis Teoriis safuZvlebi. teqnikuri universiteti~. Tbilisi. 2002წ. 200გვ.

ი. მოსაშვილი, ონიანი სალომე. Arduino პროგრამირების საფუძვლები. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2016წ. 978-9941-20-711-2.

ა. რობიტაშვილი, ვ. აბულაძე, ჯ. ხუნწარია. ATM ტექნოლოგია და მისი რეალიზაციის მათემატიკური ასპექტები. გამომცემლობა ი/მ "მომავლიდან". 2006წ. .

ნ. კარბელაშვილი, ველიჯანაშვილი ა.. AutoCAD 2006 - პრაქტიკული კურსი მეთოდური მითითებებით. უნივერსალი, თბილისი. 2007წ. .

З. Баиашвили, ი. ირემაძე, ქ. კვესელავა, ლ. ჯიქიძე, ზ. წვერაიძე. AutoDesk 3DS MAX. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ISBN 978-9941-0-5778-6.

ზ. ბაიაშვილი, ი. ირემაძე, ქ. კვესელავა, ლ. ჯიქიძე, ზ. წვერაიძე. AutoDesk 3DS MAX. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ISBN 978-9941-0-5777-9.

ნ. ჯვარელია. avariebi da katastropebi transportse CD-422. . 2011წ. .

. avtotest1. avtotest. 0წ. avtotest.

S. Nemsadze. Basic Electrical Engineering. GTU. 2013წ. CD1355.

S. Nemsadze. Basic Electrical Engineering Theory and Practice . GTU ,CD 1700 . 2014წ. .

M. Gudiashvili, L. Bochorishvili. Basics of Business Law. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. 978-9941-20-433-3.

O. Mxeidze. Basics of the finit element methods . Georgian Technical University . 2006წ. .

ქ. ყაჭიაშვილი. Business Process Modeling. electronic text-book . 2013წ. .

ი. აბულაძე, ზ. წვერაიძე. C++ დაპროგრამების ენა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. 978-9941-20-885-0.

ო. ნამიჩეიშვილი, ა. ფრანგიშვილი. C++ ყველასათვის. თბილისი: საგამომცემლო სახლი «ტექნიკური უნივერსიტეტი». 2010წ. .

V. Vacharadze. Calcul des Fondations. Universite de Constantine, Algerie, p. 448. 1989წ. .

T. Jangveladze, G. Lobjanidze, N. Mchedlishvili, N. Skhirtladze. Calculus. Tbilisi.396 p. (in Georgian). 2011წ. .

T. Jangveladze, G. Lobjanidze, N. Mchedlishvili, N. Skhirtladze. Calculus. Tbilisi, Second revised edition. 396 p. (in Georgian). 2015წ. .