სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2608 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ვარშალომიძე, თ. ტურიაშვილი. საბურღი და ნავთობსარეწაო დანადგარ–მოწყობილობები. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978–9941–14–515–5.

გ. ვარშალომიძე. საბურღი და ცემენტის ხსნარების დამუშავების ტექნოლოგიები.. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. 978–9941–20–148–6.

Г. Сулашвили, Н. Фаилодзе, З. Липартиа, О. Хуцишвили, ალანია ჯემალ. საბუღალტრო საქმე, (თეორია, ფინანსური აღრიცხვა). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. 978-9941-20-514-9.

ლ. გრიგალაშვილი. საბუღალტრო აღრიცხვა საჯარო სამართლის სუბიექტებში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2017წ. .

ლ. გრიგალაშვილი. საბუღალტრო აღრიცხვა საჯარო სამართლის სუბიექტებში (სალექციო კურსი),.. . 2017წ. .

ს. ბლიაძე, მ. ბლიაძე, ა. ზედგენიძე, ლ. ზადგენიძე. საგადასახადო და საბაჟო საქმის საფუძვლები. თსუ. გამომცემლობა. 2005წ. ISBN99940-32-10-0.

მ. ჯიქია, ა. ნევეროვი. საგანგებო სიტუაციები. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2008წ. 978-9941-14-054-9.

ა. ნევეროვი. საგანგებო სიტუაციები. სტუ-ს გამომცემლობა, 158 გვ.. 2008წ. .

ნ. მაჭავარიანი, ა. ნევეროვი, მ. ჯიქია. საგანგებო სიტუაციები. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2008წ. 978-9941-14-054-9.

თ. მელქაძე, მდივნიშვილი ოტია, ტაველიშვილი ოთარი. საგანგებო სიტუაციები და სამოქალაქო თავდაცვა. © გამომცემლობა "მერიდიანი". 2001წ. ISBN 99928-22-83-X.

ლ. ჩხეიძე. საგანგებო სიტუაციები და ტექნოსფერო. CD420. 2011წ. .

თ. შუბლაძე. საგანგებო სიტუაციების მართვა. პოლიგრაფიული ცენტრი "ბარტონი". 2009წ. ISBN 978-9941-9114-4-6.

თ. მელქაძე. საგანგებო სიტუაციების მართვა. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2017წ. ISBN 978-9941-20-749-5.

თ. კუნჭულია. საგანგებო სიტუაციების მართვა. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2010წ. ISBN 978-9941-14-808-8.

ა. ფრანგიშვილი, ო. ლანჩავა. საგანგებო სიტუაციების მართვა და სამოქალაქო თავდაცვა. სიცოცხლის უსაფრთხოება. სახელმძღვანელო. საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი” თბილისი. 2011წ. .

ლ. ჩხეიძე, ქიტოშვილი მ.. საგანგებო სიტუაციების მართვის საკანონმდებლო ბაზა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. 978-9941-20-264-3.

ზ. ბოგველიშვილი, თ.მელქაძე, გ.ბიჭიაშვილი. საგანგებო სიტუაციების მოკლე ცნობარი. თბილისი: საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტი, 44 გვ.. 1991წ. .

ლ. ჩხეიძე. საგანგებო სიტუაციების საკანონმდებლო ბაზა. CD421. 2011წ. .

თ. მელქაძე. საგანგებო სიტუაციებში კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაცვის საფუძვლები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. ISBN 978-9941-20-095-3.

თ. ჯაგოდნიშვილი, ი. ჯაგოდნიშვილი, ვ. პაპასკირი. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ლიტერატურის გამოცემების ცნობარი. ”იურისტის სამყარო”. 2017წ. .