სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2599 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. გელაშვილი, მებურიშილი მ.. საერთაშორისო სატრანსპორტო ლოგისტიკის ეკონომიკური და საინფორმაციო უზრუნველყოფა. ``ტექნიკური უნივერსიტეტი``, თბილისი, . . 2007წ. გვ.172.

ლ. ბოცვაძე, ო.გელაშვილი, მ.მებურიშვილი. საერთაშორისო სატრანსპორტო ლოგისტიკის ეკონომიკური და საინფორმაციო უზრუნველყოფა. . სახელმძღვანელო. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 150 გვ.. 2007წ. ISBN 978–999–4–0–9, გვ. 193.

ლ. ბოცვაძე, ო. გელაშვილი, მ. მებურიშვილი. საერთაშორისო სატრანსპორტო ლოგისტიკის მართვა. სახელმძღვანელო საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2007წ. ISBN 978–999–40–0–6, 195 გვ..

ო. გელაშვილი, მებურიშვილი.მ.. საერთაშორისო სატრანსპორტო ლოგისტიკის მართვა.. ``ტექნიკური უნივერსიტეტი``, თბილისი, გვ.196. 2007წ. .

ლ. ბოცვაძე, ო.გელაშვილი, მ.მებურიშვილი. საერთაშორისო სატრანსპორტო ლოგისტიკის სამართლებრივი რეგულირება.. სახელმძღვანელო. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი. 2007წ. ISBN 978–999–40–948–2–0, 280 გვ.

ლ. ბოცვაძე, ო.გელაშვილი, მ. მებურიშვილი , ი. ჩხეტია. საერთაშორისო სატრანსპორტო საექსპედიციო მომსახურება. . სახელმძღვანელო. თბილისი. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2008წ. ISBN 978–9941–14–132–4, 519 გვ.

ო. გელაშვილი, ი. ჩხეტია, მებურიშვილი მ.. საერთაშორისო სატრანსპორტო-საექსპედიციო მომსახურება. ``ტექნიკური უნივერსიტეტი``, თბილისი,. 2008წ. გვ.520.

მ. რაზმაძე, სოფო ჩქოფოია, ნონა ლომიძე, კახა ჭყოიძე. საერთაშორისო ტერორიზმი. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2016წ. 978-9941-20-567-5.

ნ. ლომიძე, მალხაზ რაზმაძე, კახა ჭყოიძე. საერთაშორისო ტერორიზმი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. 978-9941-20-567-5.

. საერთაშორისო ტერორიზმის ისტორიულ-პოლიტიკური ასპექტები. უნივერსალი. 2017წ. 978-9941-26-051-3.

მ. გურამიშვილი. საერთაშორისო ურთიერთობების თეორია. ინოვაცია. 2009წ. ISBN-978-9941-9087-9-8.

ე. გვენეტაძე. საერთაშორისო უშიშროების ასპექტები. იურისტების სამყარო. 2017წ. .

გ. ლობჟანიძე. საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი. პოლიგრაფიული ცენტრი "ბარტონი", თბილისი 2013. 2013წ. 978-9941-9130-8-2.

მ. თალაკვაძე. სავარჯიშოებისა და ამოცანათა კრებული მასალების ჭრით დამუსავებაში, ნაწილი III რანდვა, ტეხვა, გამოწელვა. სტუ, CD. 2018წ. .

ვ. შუბითიძე. საზოგადოებასთან ურთიერთობა. გრაალი. 2011წ. .

ე. კალანდაძე. საზოგადოებრივ შენობა-ნაგებობათაარქიტექტურა. ელექტრონული ვერსია. 2011წ. .

ს. ლომინაძე. საზოგადოებრივი ურთიერთობების ძირითდი პრინციპები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. 99940-57-13-8.

ვ. ზეიკიძე, ო.გერზმავა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი. თბილისი 2012. 2012წ. ISBN 978-9941-0-4436-6.

ვ. ზეიკიძე, ო.გერზმავა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი (სახემძღვანელო) მე-9 გამოცემა. თბილისი 2016. 2016წ. ISBN 978-99-41-0-4436-6.

მ. გუდიაშვილი, ნ. სამსონია, დ. ჩომახიძე. სათბობ - ენერგეტიკული კომპლექსის საწარმოთა ეკონომიკა. (სახელმძღვანელო). გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2003წ. 99940-14-17-X.