სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2592 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ბოცვაძე, ო.გელაშვილი, მ.მებურიშვილი. საერთაშორისო სატრანსპორტო ლოგისტიკის სამართლებრივი რეგულირება.. სახელმძღვანელო. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი. 2007წ. ISBN 978–999–40–948–2–0, 280 გვ.

ლ. ბოცვაძე, ო.გელაშვილი, მ. მებურიშვილი , ი. ჩხეტია. საერთაშორისო სატრანსპორტო საექსპედიციო მომსახურება. . სახელმძღვანელო. თბილისი. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2008წ. ISBN 978–9941–14–132–4, 519 გვ.

ო. გელაშვილი, ი. ჩხეტია, მებურიშვილი მ.. საერთაშორისო სატრანსპორტო-საექსპედიციო მომსახურება. ``ტექნიკური უნივერსიტეტი``, თბილისი,. 2008წ. გვ.520.

მ. რაზმაძე, სოფო ჩქოფოია, ნონა ლომიძე, კახა ჭყოიძე. საერთაშორისო ტერორიზმი. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2016წ. 978-9941-20-567-5.

ს. ჩქოფოია, ნ. ლომიძე, მალხაზ რაზმაძე, კახა ჭყოიძე. საერთაშორისო ტერორიზმი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. 978-9941-20-567-5.

ს. ჩქოფოია. საერთაშორისო ტერორიზმის ისტორიულ-პოლიტიკური ასპექტები. უნივერსალი. 2017წ. 978-9941-26-051-3.

მ. გურამიშვილი. საერთაშორისო ურთიერთობების თეორია. ინოვაცია. 2009წ. ISBN-978-9941-9087-9-8.

ე. გვენეტაძე. საერთაშორისო უშიშროების ასპექტები. იურისტების სამყარო. 2017წ. .

გ. ლობჟანიძე. საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი. პოლიგრაფიული ცენტრი "ბარტონი", თბილისი 2013. 2013წ. 978-9941-9130-8-2.

მ. თალაკვაძე. სავარჯიშოებისა და ამოცანათა კრებული მასალების ჭრით დამუსავებაში, ნაწილი III რანდვა, ტეხვა, გამოწელვა. სტუ, CD. 2018წ. .

ვ. შუბითიძე. საზოგადოებასთან ურთიერთობა. გრაალი. 2011წ. .

ე. კალანდაძე. საზოგადოებრივ შენობა-ნაგებობათაარქიტექტურა. ელექტრონული ვერსია. 2011წ. .

ს. ლომინაძე. საზოგადოებრივი ურთიერთობების ძირითდი პრინციპები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. 99940-57-13-8.

ვ. ზეიკიძე, ო.გერზმავა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი. თბილისი 2012. 2012წ. ISBN 978-9941-0-4436-6.

ვ. ზეიკიძე, ო.გერზმავა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი (სახემძღვანელო) მე-9 გამოცემა. თბილისი 2016. 2016წ. ISBN 978-99-41-0-4436-6.

მ. გუდიაშვილი, ნ. სამსონია, დ. ჩომახიძე. სათბობ - ენერგეტიკული კომპლექსის საწარმოთა ეკონომიკა. (სახელმძღვანელო). გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2003წ. 99940-14-17-X.

ი. ქართველიშვილი, ებანოიძე ჯაბა, გვარამია ალექსანდრე, ბარათაშვილი მერაბი, თურქია სევერიანე. სათემო ორგანიზაციები და ადგილობრივი თვითმმართველობა. International Land Coalition, USAID, APLR. 2004წ. .

ო. ნამიჩეიშვილი. საიმედოობის თეორია. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 1984წ. .

გ. ყურაშვილი, ე. ბარათაშვილი რ. ქუთათელაძე ლ, გვაჯაია. საინვესტიციო მენეჯმენტი. . 2011წ. .

ლ. გვაჯაია, რ.ქუთათელაძე, გ.ყურაშვილი. საინვესტიციო მენეჯმენტი. სტუ. 2011წ. 978-9941-0-3456-5.