სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2254 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. გალახვარიძე, ე.ბარათაშვილი, პ.კოღუაშვილი, გ.ჩადუნელი, ი.მახარაშვილი, თ.კვაბზირიძე. საქართველოს ეკონომიკა. მეორე გამოცემა. თბილისი 2016. 0წ. 978-9941-0-8427-0.

რ. ოთინაშვილი. საქართველოს ეკონომიკა. სახელმძღვანელო. საგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსტიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-488-2.

რ. ოთინაშვილი. საქართველოს ეკონომიკა.(მეორე შევსებული, გადამუშავებული გამოცემა) . საგამომცემლო სახლი `ტექნიკური უნივერსტიტეტი,. 2012წ. ISBN 978-9941-14-488-2.

ნ. კუციავა, ე. ჩხიკვაძე, ნ. ჭავჭანიძე, მ. გელაშვილი, კ. ვაშაკიძე. საქართველოს ინჟინერი ქალები . გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბილისი . 2008წ. 228 გვ.

ნ. ჯორჯიკია, ნ.ხაზარაძე, მ.ქუთათელაძე, მ.მესხია, ქ.ახობაძე. საქართველოს ისრორია. "ტექნიკური უნივერსიტეტი" 2017 წ.. 0წ. .

ხ. თოდაძე, ნ.ხაზარაძე, მ.ქუთათელაძე, ნ.ჯორჯიკია. საქართველოს ისტორია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-536-0.

null, ნანა ხაზარაძე, მაია ქუთათელაძე, ხათუნა თოდაძე. საქართველოს ისტორია. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-536-0.

მ. ქუთათელაძე, ხაზარაძე ნანა, თოდაძე ხათუნა, ჯორჯიკია ნათელა. საქართველოს ისტორია. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-536-0.

ნ. ხაზარაძე, ხ.თოდაძე, მ.ქუთათელაძე, ნ. ჯორჯიკია. საქართველოს ისტორია, სახელმძღვანელო. საგამომცემლო სახლი "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი. 2009წ. გვ. 277..

. საქართველოს ისტორია, სახელმძღვანელო. საგამომცემლო სახლი "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-536-0., გვ.277. .

ნ. ჯორჯიკია. საქართველოს კულტურული ცხოვრება XIX საუკუნიდან ჩვენს დღეებამდე. "ტექნიკური უნივერსიტეტი" 2017 წ.. 0წ. ISBN 978-9941-20-930-7(PDF).

რ. პატარაია, ო. სოლომონია, ნ. ცაბაძე, მ. დადიანი. საქართველოს მდინარეების მცირე ჰიდროენერგეტიკული ტექნიკური პოტენციალის კადასტრი.. საქართველოს ენერ- გეტიკის ინსტიტუტი. თბილისი 2006 წ.. 0წ. 99940-0-733-5.

ნ. ფოფორაძე. საქართველოს მინერალები და ქანები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 978-9941-20-117-2.

თ. კაჭარავა. საქართველოს მიწათმოქმედებისა და გარემოს დაცვის თანამედროვე ტექნოლოგიები - სამკურნალო მცენარეები, მეთოდური მითითება. თბილისი, გ.,,ლეგა" 44 გ. 2004წ. .

ე. ბარათაშვილი, ჯ.ზარანდია. საქართველოს რეგიონული განვითარების ეკონომიკა. სოხუმის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი.40 ნ.თ.. 2007წ. .

ა. ჯაფარიძე. საქართველოს საეკლესიო კანონების კრებული, მესამე გამოცემა. საქართველოს მაცნე. 2017წ. .

მ. ბლიაძე, null. საქართველოს საკურორტო ტურისტული მეურნეობა და ეროვნული პარკის როლი ეკოტურიზმის განვიტარებაში. გამომცემლობა "უნივერსალი". 2014წ. ISBN 978-9941-22-215-3.

ს. ბლიაძე, რედაქტორი სოფიო ბლიაძე, ავტორი მურმან ბლიაძე. საქართველოს საკურორტო-ტურისტული მეურნეობა და ეროვნული პარკის როლი ეკოტურიზმის განვითარებაში. ”უნივერსალი”. 0წ. ISBN 978-9941-22-215-3.

ვ. ხრუსტალი, თენგიზ ლილუაშვილი. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის კომენტარი. გამომცემლობა "სანი,". 2004წ. 99940-18-38-8.

თენგიზ ლილუაშვილი. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის კომენტარი. გამომცემლობა "სანი,". 2004წ. 99940-18-38-8.