სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2388 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ქუთათელაძე, ხაზარაძე ნანა, თოდაძე ხათუნა, ჯორჯიკია ნათელა. საქართველოს ისტორია. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-536-0.

ნ. ხაზარაძე, ხ.თოდაძე, მ.ქუთათელაძე, ნ. ჯორჯიკია. საქართველოს ისტორია, სახელმძღვანელო. საგამომცემლო სახლი "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი. 2009წ. გვ. 277..

. საქართველოს ისტორია, სახელმძღვანელო. საგამომცემლო სახლი "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-536-0., გვ.277. .

ნ. ჯორჯიკია. საქართველოს კულტურული ცხოვრება XIX საუკუნიდან ჩვენს დღეებამდე. "ტექნიკური უნივერსიტეტი" 2017 წ.. 0წ. ISBN 978-9941-20-930-7(PDF).

რ. პატარაია, ო. სოლომონია, ნ. ცაბაძე, მ. დადიანი. საქართველოს მდინარეების მცირე ჰიდროენერგეტიკული ტექნიკური პოტენციალის კადასტრი.. საქართველოს ენერ- გეტიკის ინსტიტუტი. თბილისი 2006 წ.. 0წ. 99940-0-733-5.

ნ. ფოფორაძე. საქართველოს მინერალები და ქანები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 978-9941-20-117-2.

თ. კაჭარავა. საქართველოს მიწათმოქმედებისა და გარემოს დაცვის თანამედროვე ტექნოლოგიები - სამკურნალო მცენარეები, მეთოდური მითითება. თბილისი, გ.,,ლეგა" 44 გ. 2004წ. .

ე. ბარათაშვილი, ჯ.ზარანდია. საქართველოს რეგიონული განვითარების ეკონომიკა. სოხუმის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი.40 ნ.თ.. 2007წ. .

ა. ჯაფარიძე. საქართველოს საეკლესიო კანონების კრებული, მესამე გამოცემა. საქართველოს მაცნე. 2017წ. .

მ. ბლიაძე, null. საქართველოს საკურორტო ტურისტული მეურნეობა და ეროვნული პარკის როლი ეკოტურიზმის განვიტარებაში. გამომცემლობა "უნივერსალი". 2014წ. ISBN 978-9941-22-215-3.

ს. ბლიაძე, რედაქტორი სოფიო ბლიაძე, ავტორი მურმან ბლიაძე. საქართველოს საკურორტო-ტურისტული მეურნეობა და ეროვნული პარკის როლი ეკოტურიზმის განვითარებაში. ”უნივერსალი”. 0წ. ISBN 978-9941-22-215-3.

ვ. ხრუსტალი, თენგიზ ლილუაშვილი. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის კომენტარი. გამომცემლობა "სანი,". 2004წ. 99940-18-38-8.

თენგიზ ლილუაშვილი. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის კომენტარი. გამომცემლობა "სანი,". 2004წ. 99940-18-38-8.

ვ. ხრუსტალი, თენგიზ ლილუაშვილი. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის კომენტარი, მეორე გამოცემა,. გამომცემლობა "სამართალი.". 2007წ. 978–99940–807–3–1.

თენგიზ ლილუაშვილი. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის კომენტარი, მეორე გამოცემა,. გამომცემლობა "სამართალი.". 2007წ. 978–99940–807–3–1.

ნ. ამილახვარი, ამილახვარი გიორგი. საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო დაზღვევის კომპანიის კომპიუტერულ პროგრამულ უზრუნველყოფასთან მუშაობის სახელმძღვანელო. თბილისი. 2004წ. .

კ. აბლოთია, ლადო პაპავა, პაატა ლეიაშვილი, მიხეილ თოქმაზიშვილი. საქართველოს სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკის საფუძვლების შესახებ. პარლამენტის კვლევითი სამსახურის ბიულეტენი N2; სერია ეკონომიკა N2. 1993წ. .

ზ. მელქაძე, ავტორთა კოლექტივი. საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი). გამომცემლობა "იურისტების სამყარო". 2015წ. .

ზ. მელქაძე, ავტორთა კოლექტივი. საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი). გამომცემლობა "საუნჯე". 2013წ. .

ზ. მელქაძე, ავტორთა კოლექტივი. საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი) . საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" . 2012წ. .