სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

შეიყვანეთ გვარი: ან პირადი ნომერი:

მოცემულ გვერდზე წარმოდგენილია სულ: 20 ჩანაწერი.

ძებნის განულება

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

რ. ჟვანია. გაზომვათა განუსაზღვრელობის თეორიის საფუძვლები. საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო. 2012წ. 978-9941-0-4975-0.

მ. კახიანი. გამოყენებითი მექანიკა. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-579-7 გვ.99.

მ. მესხი. გამოყენებითი გეოდეზიის კურსი. I ნაწილი. საინჟინრო-გეოდეზიური სამუშაოების ძირითადი მეთოდები და პრინციპები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ISBN 978-9941-14-891-0.

მ. მესხი. გამოყენებითი გეოდეზიის კურსი. II ნაწილი. გეოდეზიური სამუშაოები საინჟინრო ნაგებობათა მშენებლობისას. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. ISBN 978-9941-20-028-1.

ს. გრიგალაშვილი. გეოპოლიტიკა. . 2017წ. 978-9941-27-232-5.

ნ. ლომიძე. გლობალური საფრთხეები და ეროვნული უსაფრთხოების პრობლემები საქართველოში. თბილისი 2013,,საგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. 978–9941–20–262–9.

ნ. ნიკვაშვილი, შავგულიძე ანზორი. გრაფიკული დისციპლინების პლანიმეტრიული და სტერეომეტრიული ამოცანების გეომეტრიული საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. ISBN 99940-35-54-1.

გ. ელიავა, მურმან გუგეშაშვილი, დ. კობეშავიძე ი. ხინთიბიძე მ. ჯაში. გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ფუნქციონირების თავისებურებანი ანტენა-ტალურ და პოსტნატალურ ონტოგენეზში, ნაწილი III. სასწავლო სახელმძღვანელო დამოუკიდებელი მუშაო-ბისათვის. სამედიც. სპეც. სტუდ. გამომცემლობა `სა-ქართველოს ხარისხის მართ-ვის უნივერსიტეტი~, 2009. 2009წ. .

გ. ელიავა, ი.ა. ცატავა მურმან გუგეშაშვილი დ. კობეშავიძე ი. ხინთიბიძე. გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ფუნქციონირების თავისებურებანი ანტენატა-ლურ და პოსტნატალურ ონტოგენეზში. ნაწილი 1. სასწავლო სახელმძღვანელო დამოუკიდებელი მუშაობისათვის. სამედიც. სპეც. სტუდ. გამომცემლობა `საქართველოს ხარისხის მართვის უნივერსიტეტი~, 2009. 2009წ. 1-63.

გ. ელიავა, ი.ა. ცატავა მურმან გუგეშაშვილი დ. კობეშავიძე ი. ხინთიბიძე. გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ფუნქციონირების თავისებურებანი ანტენატა-ლურ და პოსტნატალურ ონტოგენეზში. ნაწილი II. სასწავლო სახელმძღვანელო დამოუკიდებელი მუშაობისათვის. სამედიც. სპეც. სტუდ. გამომცემლობა `საქართველოს ხარისხის მართვის უნივერსიტეტი~, 2009. 2009წ. 1-84.

გ. ელიავა, ი. ხარაბაძე რ. მჟავანაძე ლ. ბერულავა ი. ხინთიბიძე მ. გუგეშაშვილი ქ. გუგეშაშვილი. გული და მისი მოქმედების კანონზომიერებანი. სასწავლო სახელმძღვანელო გამომცემლობა `საქართველოს ხარისხის მართვის უნივერსიტეტი~, 2008. 2008წ. 1-232.

გ. სურგულაძე, გ. გოგიჩაიშვილი. დაპროგრამების მეთოდები: სტრუქტურული და ობიექტ-ორიენტირებულიმიდგომების საფუძვლები C და C++ ენების ბაზაზე. . 1997წ. .

ლ. გაჩეჩილაძე. დაპროგრამების საფუძვლები (ალგორითმული ენა C++). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. .

გ. სურგულაძე, გ. ჯანელიძე, ე. ხუციშვილი. დაპროგრამების საფუძვლები C ენის ბაზაზე. საგამომც.სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. ISBN 978-9941-14-375-5.

გ. ხმალაძე. დაპროექტების ფუნქციური საფუძვლები (მეთოდური მითითებები). ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2006წ. ISBN 99940-56-71-9.

ვ. აბაიშვილი. დახერხილი ხე-ტყის ტექნოლოგია. საგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-491-2 გვ.222.

დ. დანელია, რ ცხვედაძე. დრეკადობის თეორია. . 2005წ. 170B.

გ. ყიფიანი. დრეკადობის თეორიის მეთოდების გამოყენება სამშენებლო კონსტრუქციებისა და ნაგებობათა ფუძეების გაანგარიშებებში . ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, -130გვ. 2009წ. 978-9941-14416-5 .

დ. დანელია, ა.კვარაცხელია. დრეკადობის, პლასტიკურობის და ცოცვადობის თეორიის საფუძვლები. . 2005წ. 190B.

მ. ჯიქია, გიორგი ყუფარაძე. ევროკავშირის საგადასახადო სამართალი და ვიშეგრადის ქვეყნების საგადასახადო პოლიტიკა. გამომცემლობა "ვი აი პრინტი". 2014წ. ISBN 978-9941-0-6916-1.