სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2388 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. აბულაძე, ზ. წვერაიძე. C++ დაპროგრამების ენა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. 978-9941-20-885-0.

ო. ნამიჩეიშვილი, ა. ფრანგიშვილი. C++ ყველასათვის. თბილისი: საგამომცემლო სახლი «ტექნიკური უნივერსიტეტი». 2010წ. .

T. Jangveladze, G. Lobjanidze, N. Mchedlishvili, N. Skhirtladze. Calculus. Tbilisi.396 p. (in Georgian). 2011წ. .

T. Jangveladze, G. Lobjanidze, N. Mchedlishvili, N. Skhirtladze. Calculus. Tbilisi, Second revised edition. 396 p. (in Georgian). 2015წ. .

G. Arabidze, M.Arabidze, M.Gudiashvili, T.Jishkariani. Clean Development Mechanism (CDM) Projects. Tbilisi:Published by "Technical University" 2015.. 2015წ. 978-9941-20-503-3.

T. Jishkariani, M. Gudiashvili, G. Arabidze. Clean Development Mechanism (CDM) Projects. Publishing House "Technical University". 2015წ. 978-9941-20-503-3.

ლ. გიორგაშვილი, D.Natroshvili. Contact problems of mathematics. Ganatleba publishing house, Tbilisi. 1991წ. pp.1-150.

. dinamikis amocanata krebuli. teqnikuri universiteti. 2009წ. 978-9941-14-448-6.

T. Jangveladze. Domain Decomposition and Iterative Methods of Solution of Bitsadze-Samarskii Boundary Value Problem for Second Order Elliptic Equations. Manuscript. Faculty of Applied Mathematics and Cybernetics of Tbilisi State University, 25 p. (in Georgian). 1976წ. .

ნ. სიხარულიძე, ალექსანდრე ავალიანი. Educational Movie Scripts book 3 - (Advanced) . თბილისი, გამომცემლობა სვეტი. 2009წ. გვ.300.

ნ. სიხარულიძე, ალექსანდრე ავალიანი. Educational Movies, book 1 - (Intermediate). თბილისი, გამომცემლობა სვეტი. 2009წ. გვ.200.

ნ. სიხარულიძე, ალექსანდრე ავალიანი. Educational Movies, book 2 - (Upper-Intermediate) . თბილისი, გამომცემლობა სვეტი. 2009წ. გვ.250.

ნ. სიხარულიძე, ალექსანდრე ავალიანი. Educational Movies, book 4 - (Upper-Intermediate) . თბილისი, გამომცემლობა სვეტი. 2009წ. გვ.350.

M. Gudiashvili. Energy Economics. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 978-9941-20-156-1.

T. Jishkariani, M. Gudiashvili, G. Arabidze. Energy Efficiency and Environmental Protection. Publishing House "Technical University". 2015წ. 978-9941-20-502-6.

G. Arabidze, M.Gudiashvili, T.Mikiashvili, T.Jishkariani. Energy Efficiency and Environmental Proteqtion. Tbilisi:Published by "Technical University" 2015.. 2015წ. 978-9941-20-502-6.

M.Gudiashvili, T.Mikiashvili, T.Jishkariani, G.ARABIDZE. Energy Efficiency and Environmental Proteqtion. Tbilisi:Published by "Technical University" 2015.. 2015წ. 978-9941-20-502-6.

G. Arabidze, M.Gudiashvili, T.Jishkariani. Energy Safety. Tbilisi:Published by "Technical University" 2015.. 2015წ. 9789941-20-504-0.

G.Arabidze, M.Gudiashvili, T.Jishkariani. Energy Safety. Tbilisi:Published by "Technical University" 2015.. 2015წ. .

T. Jishkariani, M. Gudiashvili, G. Arabidze. Energy Safety. Publishing House "Technical University". 2015წ. 978-9941-20-504-0.