სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2599 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ტაბატაძე, გ. ლომსაძე; გ. ლობჟანიძე. სამთო საწარმოს ეკონომიკა. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2012წ. .

გ. ლომსაძე, გ. ტაბატაძე, null. სამთო საწარმოს ეკონომიკა, წიგნი I, 160 გვ.,. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 160 გვ.,. 2012წ. ISBN 978-9941-20-036-6.

გ. ლობჯანიძე, გ.ლომსაძე, გ.ტაბატაძე. სამთო საწარმოს მენეჯმენტი, II ნაწილი. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი", 234 გვ.. 2013წ. ISBN 978-9941-20-035-9 (ყველა ნაწილი); ISBN 978-9941-20-412-8 (მეორე ნაწილი).

დ. ბიბიჩაძე, ტერაშვილი ნ. ქიტიაშვილი ჯ.. სამივლინებო და წარმომადგენლობოთი ნხარჯები. გამომცემლობა „უნივერსალი“. 2014წ. .

ფ. ქვაცაბაია, ტურაბელიძე ნაუმ. სამიწათმოწყობო დაპროექტება. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტამბა. 2015წ. .

თ. კაჭარავა. სამკურნალო კატაბალახას Valeriana officinalis L სამრეწველო პლანტაციების გაშენება. მეთოდური მითითება. თბილისი, გ. ,,ლეგა" 44 გ. 2004წ. .

ნ. ნეფარიძე, მ. სირაძე, ი. გოქსაძე. სამკურნალო მცენარეული ნედლეული. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. 978–9941–20–764–8.

მ. სირაძე, ი. გოქსაძე , ნ. ნეფარიძე . სამკურნალო მცენარეული ნედლეული. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. თბილისი. ISBN 978-9941-20-764-8. .

ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგბაია, ი. ირემაშვილი, ფ. თოდუა, ა. ეზუგბაია. სამონტაჟო სამუშაოების ტექნოლოგია. . 2009წ. .

ი. ირემაშვილი, ფ. თოდუა, ა. ეზუგბაია. სამონტაჟო სამუშაოების ტექნოლოგია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-685-5.

ზ. ეზუგბაია, ფ.თოდუა, ი.ირემაშვილი. სამონტაჟო სამუშაოების ტექნოლოგია. სტუ, თბილისი. 2009წ. .

კ. დემეტრაშვილი, ე. თევდორაძე, დ. ჭიჭინაძე, ვ. გურგენიძე. სამოქმედო გეგმების მომზადების, განხორციელებისა და ანგარიშგების მეთოდური მითითებები და რეკომენდაციები (მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელო). საქართველოს მთავრობა, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საქართველოს გაეროს ასოციაცია, საქართველო, . 2010წ. .

ვ. დათაშვილი, ლია ბერიკაშვილი, აკაკი გვარუციზე. სამრეწველო მარკეტინგი. ევროპული უნივერსიტეტი. 2013წ. 9789941047060.

ლ. ბერიკაშვილი, ვ. დათაშვილი, ა,გვარუცაძე.. სამრეწველო მარკეტინგის საფუძვლები. დამტკიცებულია სახელმძღვანელოდ ევროპული უნივერსიტეტის სამეცნიერო საბჭოს მიერ. . 2012წ. UDC (უაკ) 339.138:338.4 , დ-161, ISBN 978-9941-0-4706-0.

ა. გვარუციძე, ვ. დათაშვილი, ლ. ბერიკაშილი. სამრეწველო მარკეტინგის საფუძვლები. თბილისი, ევროპული უნივერსიტეტი, 2012 წ.. 2012წ. UDG (უაკ) 339,138338,4 დ–161 ISBN 978-9941-0-4706-0. .

ი. ბაზღაძე. სამრეწველო მიკრობიოლოგია. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”.. 2016წ. ISBN 978-9941-20-732-7.

ე. მალანია, ავტორთა კოლექტივი. სამრეწველო პროდუქციის საქონელმცოდნეობა და ექსპერტიზა. . თბილისის სხელმწიფო უნივერსიტეტი. 2006წ. .

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. ბერუაშვილი, გ. გოლეთიანი, ე. სადაღაშვილი. სამრეწველო საწარმოთა საერთო დანიშნულების მოწყობილობები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 978–9941–14–897–2.

ლ. გვერდწითელი, რ. ალასანია. სამრეწველო ტოქსიკოლოგია. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2005წ. ISBN 9940-40 - 00-6. გვ. 138.

ი. ღარიბაშვილი, ლ. ბალანჩივაძე, შ. ბაქანიძე, გ. გურეშიძე, ნ. მახვილაძე, თ. მელქაძე, ნ. მსხილაძე, ლ. სუთიძე, დ. ტაბატაძე, ნ. ფოფორაძე, ე. ქრისტესიაშვილი, ა. ჩიქოვანი, ი. ყრუაშვილი, თ. ხმელიძე, ბეროძე ამირანი, ბირკაია ნივერი, ესართია გელა, ვანიშვილი თამარი, თავაძე მერაბ, მორგოშია დავით, ქორქია ქეთევან, წერეთელი მაია, ხმელიძე კახაბერ. სამშენებლო განმარტებითი ლექსიკონი (ელექტრონული ვერსია). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. .