სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2608 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ბერიკაშვილი, ვ. დათაშვილი, ა,გვარუცაძე.. სამრეწველო მარკეტინგის საფუძვლები. დამტკიცებულია სახელმძღვანელოდ ევროპული უნივერსიტეტის სამეცნიერო საბჭოს მიერ. . 2012წ. UDC (უაკ) 339.138:338.4 , დ-161, ISBN 978-9941-0-4706-0.

ა. გვარუციძე, ვ. დათაშვილი, ლ. ბერიკაშილი. სამრეწველო მარკეტინგის საფუძვლები. თბილისი, ევროპული უნივერსიტეტი, 2012 წ.. 2012წ. UDG (უაკ) 339,138338,4 დ–161 ISBN 978-9941-0-4706-0. .

ი. ბაზღაძე. სამრეწველო მიკრობიოლოგია. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”.. 2016წ. ISBN 978-9941-20-732-7.

ე. მალანია, ავტორთა კოლექტივი. სამრეწველო პროდუქციის საქონელმცოდნეობა და ექსპერტიზა. . თბილისის სხელმწიფო უნივერსიტეტი. 2006წ. .

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. ბერუაშვილი, გ. გოლეთიანი, ე. სადაღაშვილი. სამრეწველო საწარმოთა საერთო დანიშნულების მოწყობილობები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 978–9941–14–897–2.

ლ. გვერდწითელი, რ. ალასანია. სამრეწველო ტოქსიკოლოგია. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2005წ. ISBN 9940-40 - 00-6. გვ. 138.

ი. ღარიბაშვილი, ლ. ბალანჩივაძე, შ. ბაქანიძე, გ. გურეშიძე, ნ. მახვილაძე, თ. მელქაძე, ნ. მსხილაძე, ლ. სუთიძე, დ. ტაბატაძე, ნ. ფოფორაძე, ე. ქრისტესიაშვილი, ა. ჩიქოვანი, ი. ყრუაშვილი, თ. ხმელიძე, ბეროძე ამირანი, ბირკაია ნივერი, ესართია გელა, ვანიშვილი თამარი, თავაძე მერაბ, მორგოშია დავით, ქორქია ქეთევან, წერეთელი მაია, ხმელიძე კახაბერ. სამშენებლო განმარტებითი ლექსიკონი (ელექტრონული ვერსია). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. .

ლ. ქართველიშვილი, გ. სადაღაშვილი. სამშენებლო კლიმატოლოგია, ნაწილი 1-2. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 1980წ. ლექციების კურსი, 100გვ..

დ. გურგენიძე. სამშენებლო მასალათმცოდნეობა. სტუ. თბილისი. 2017წ. .

თ. ნარეკლიშვილი, მ.ტურძელაძე, ზ.ქარუმიძე. სამშენებლო მასალათმცოდნეობა . საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" თბილისი,კოსტავას 77. 2016წ. .

დ. ტაბატაძე. სამშენებლო მექანიკა . განათლება. 2009წ. .

ი. კაკუტაშვილი, დ. ტაბატაძე. სამშენებლო მექანიკა I ნაწილი,ნაშენთა სტატიკა. . 2006წ. ISBN 99940-48-13-9.

. სამშენებლო მექანიკა. I ნაწილი.. სტუ-ს გამომცემლობა. 2006წ. .

რ. ცხვედაძე, დ.ტაბატაძე, ი. კაკუტაშვილი. სამშენებლო მექანიკა. I ნაწილი.. სტუ. თბილისი. 2006წ. .

ი. კაკუტაშვილი, ლ.ქაჯაია. სამშენებლო მექანიკის ამოცანათა კრებული. . 2012წ. .

თ. ჟორდანია, ზ.ეზუგბაია. სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია. გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP.სტუ. . 2008წ. .

ზ. ეზუგბაია, თ.ჟორდანია. სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია. გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP სტუ.. 2008წ. .

ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგბაია, შ. ბაქანიძე, ი. ქვარაია, ი. ირემაშვილი. სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია IIნაწილი. . 2016წ. .

ი. ქვარაია, ზ. ეზუგბაია, შ. ბაქანიძე, ი.ირემაშვილი. სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია IIნაწილი. . 2016წ. .

ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგბაია, შ. ბაქანიძე, ი. ქვარაია, ი. ირემაშვილი. სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია I ნაწილი. . 2016წ. .