სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2514 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ბალიაშვილი, პ. კურტანიძე. სარკინიგზო ტრანსპორტი.. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2010წ. უაკ. 656.2. გვ. 108..

გ. თელია, ა. ჩხაიძე, გ. ჩხაიძე,. სარკინიგზო ტრანსპორტის მუშაობის სრულყოფისა და სადგურთა განვითარების აქტუალური პრობლემები (სახელმძღვანელო მაგისტრებისათვის).. გამომცემლობა `ბაკმი~, თბილისი, . 2003წ. ISBN 999.28-974-9-X. 2003. 432გვ..

უ. ზვიადაძე. სარწყავი მასივების მელიორაციული ჰიდროგეოლოგია. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 1998წ. 9992836-32-6.

მ. ახობაძე, გ. გოგიჩაიშვილი, ზ. ბოსიკაშვილი, გ.სურგულაძე, ლ. ჩხაიძე. სასამართლო საქმეთა წარმოების ქსელური მართვის ავტომატიზებული სისტემა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

მ. მჭედლიშვილი. სასამართლო ქიმიური ექსპერტიზის საფუძვლები.. მესამე გადამუშავებული და შევსებული გამოცემა. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი” . 2015წ. თბილისი. 409 გვ..

მ. მჭედლიშვილი. სასამართლო-ქიმიური ექსპერტიზის ლარატორიული პრაქტიკუმი. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2012წ. თბილისი. გვ.64.

მ. მჭედლიშვილი. სასამართლო-ქიმიური ექსპერტიზის საფუძვლები სახელმღვანელო; ნაწ.I. . თბილისი, სტუ-ს სტამბა. 2003წ. .

მ. მჭედლიშვილი. სასამართლო-ქიმიური ექსპერტიზის საფუძვლები. სახელმძღვანელო. ნაწ.I. თბილისი საგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-243-7.

მ. მჭედლიშვილი. სასამართლო-ქიმიური ექსპერტიზის საფუძვლები. სახელმძღვანელო; ნაწ. II.. თბილისი. გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. .

მ. მჭედლიშვილი. სასამართლო-ქიმიური ექსპერტიზის საფუძვლები.სახელმძღვანელო ნაწ.|| . თბილისი, საგამომცემლო . 2009წ. ISBN 978-9941-14-243-7.

კ. დემეტრაშვილი. სასარგებლო ინფორმაციული რესურსები საპარლამენტო დემოკრატიის შესახებ (თვითმასწავლებელი CD-გამოცემა) . საქართველოს პარლამენტი, გაეროს განვითარების პროგრამა, საქართველო, 2008. 2008წ. .

ა. გაგნიძე, გ. იაკობაშვილი. სასემდუღებლო წიდები და ფლუსები. შპს ”თობალისი”. 2006წ. 99940-36-53-X.

თ. კვარაცხელია. სასოფლო–სამეურნეო კულტურების მორწყვის რეჟიმის სტატისტიკური ანალიზი. ელექტრონული სახელმძღვანელო. სტუ–ს ცენტრალური ბიბლიოთეკა. CD 2122.. 2015წ. .

შ. ჩხეიძე. სასურსათო უსაფრთხოება ; სურსათის საკმარისობის, სრულფასოვნების, უვნებლობისა და ხელმისაწდომობის პრობლემები მსოფლიოში, საქარტველოში. ანალიზი, მათი დაძლევის გზები. აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის სტუდენტების, აგრალურ სეკტორში მომუშავე მეცნიერ-მუშაკების, ფერმერებისა და მოსახლეობის ფართო ფენებისათვის. 220 გვერდზე (დასრულების სტადიაშია და მიმდინარე წლის ბოლოს წარედგინება უნივერსიტეტის საბჭოს). . . 0წ. .

. სასურსათო უსაფრთხოება ; სურსათის საკმარისობის, სრულფასოვნების, უვნებლობისა და ხელმისაწდომობის პრობლემები მსოფლიოში, საქარტველოში. ანალიზი, მათი დაძლევის გზები. აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის სტუდენტების, აგრალურ სეკტორში მომუშავე მეცნიერ-მუშაკების, ფერმერებისა და მოსახლეობის ფართო ფენებისათვის. 220 გვერდზე (დასრულების სტადიაშია და მიმდინარე წლის ბოლოს წარედგინება უნივერსიტეტის საბჭოს). . . 0წ. .

ზ. ეზუგბაია, თ.ჟორდანია. სასწავლო მოდულები – ზეინკალ-სანტექნიკოსი. გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP განათლების და მეცნ სამინ.. 2008წ. .

ზ. ეზუგბაია, თ. ჟორდანია. სასწავლო მოდულები – მეარმატურე. გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP განათლების და მეცნ სამინ. დასაქმების ცენტრი, . 2007წ. .

ზ. ეზუგბაია, ე. ქარუმიძე, თ. ჟორდანია. სასწავლო მოდულები – მებათქაშე. . გაეროს განვითარების პროგ-რამა UNDP განათლების და მეცნ სამინ. დასაქმების ცენტრი,. 2007წ. .

ზ. ეზუგბაია, ე. ქარუმიძე, თ. ჟორდანია. სასწავლო მოდულები – მეყალიბე . გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP განათლების და მეცნ სამინ. დასაქმების ცენტრი,. 2007წ. .

ზ. ეზუგბაია, თ. ჟორდანია. სასწავლო მოდულები – მომპირკეთებელი-მეფილე. გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP განათლების და მეცნ სამინ. დასაქმების ცენტრი, . 2007წ. .