სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2588 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მამნიაშვილი, პ.მონიავა. საპროკურორო სამართალი. ’’იურისტების საყარო’’. 2015წ. .

ი. სარჯველაძე, კარლო-ტრიფონ ბუაჩიძე, ასმათ ბუაჩიძე. სარეველა მცენარეები (ჰერბოლოგია) პირველი ნაწილი. გამომცემლობა „მწიგნობარი“. . 2015წ. .

ნ. ხუნდაძე, ნ. ხუნდაძე. სარეწაო გეოფიზიკა. სტუ-ს გამმცემლობა ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2005წ. 99940-35-19-3.

ნ. ხუნდაძე, ნ. ხუნდაძე. სარეწაო გეოფიზიკა I ნაწილი . სტუ-ს გამომცემლობა ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2004წ. 99940-35-19-3.

ნ. რურუა. სარკინიგზო მტყუნების შესწავლა, ანალიზი და ექსპერტიზა. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, . 2016წ. ISBN 978-9941-20-658-0. 395 გვ..

ა. ბალიაშვილი, პ. კურტანიძე. სარკინიგზო ტრანსპორტი.. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2010წ. უაკ. 656.2. გვ. 108..

გ. თელია, ა. ჩხაიძე, გ. ჩხაიძე,. სარკინიგზო ტრანსპორტის მუშაობის სრულყოფისა და სადგურთა განვითარების აქტუალური პრობლემები (სახელმძღვანელო მაგისტრებისათვის).. გამომცემლობა `ბაკმი~, თბილისი, . 2003წ. ISBN 999.28-974-9-X. 2003. 432გვ..

უ. ზვიადაძე. სარწყავი მასივების მელიორაციული ჰიდროგეოლოგია. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 1998წ. 9992836-32-6.

მ. ახობაძე, გ. გოგიჩაიშვილი, ზ. ბოსიკაშვილი, გ.სურგულაძე, ლ. ჩხაიძე. სასამართლო საქმეთა წარმოების ქსელური მართვის ავტომატიზებული სისტემა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

მ. მჭედლიშვილი. სასამართლო ქიმიური ექსპერტიზის საფუძვლები.. მესამე გადამუშავებული და შევსებული გამოცემა. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი” . 2015წ. თბილისი. 409 გვ..

მ. მჭედლიშვილი. სასამართლო-ქიმიური ექსპერტიზის ლარატორიული პრაქტიკუმი. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2012წ. თბილისი. გვ.64.

მ. მჭედლიშვილი. სასამართლო-ქიმიური ექსპერტიზის საფუძვლები სახელმღვანელო; ნაწ.I. . თბილისი, სტუ-ს სტამბა. 2003წ. .

მ. მჭედლიშვილი. სასამართლო-ქიმიური ექსპერტიზის საფუძვლები. სახელმძღვანელო. ნაწ.I. თბილისი საგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-243-7.

მ. მჭედლიშვილი. სასამართლო-ქიმიური ექსპერტიზის საფუძვლები. სახელმძღვანელო; ნაწ. II.. თბილისი. გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. .

მ. მჭედლიშვილი. სასამართლო-ქიმიური ექსპერტიზის საფუძვლები.სახელმძღვანელო ნაწ.|| . თბილისი, საგამომცემლო . 2009წ. ISBN 978-9941-14-243-7.

კ. დემეტრაშვილი. სასარგებლო ინფორმაციული რესურსები საპარლამენტო დემოკრატიის შესახებ (თვითმასწავლებელი CD-გამოცემა) . საქართველოს პარლამენტი, გაეროს განვითარების პროგრამა, საქართველო, 2008. 2008წ. .

ა. გაგნიძე, გ. იაკობაშვილი. სასემდუღებლო წიდები და ფლუსები. შპს ”თობალისი”. 2006წ. 99940-36-53-X.

თ. კვარაცხელია. სასოფლო–სამეურნეო კულტურების მორწყვის რეჟიმის სტატისტიკური ანალიზი. ელექტრონული სახელმძღვანელო. სტუ–ს ცენტრალური ბიბლიოთეკა. CD 2122.. 2015წ. .

ო. მხეიძე. სასრული ელემენტების მეთოდის მოკლე კურსი . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

შ. ჩხეიძე. სასურსათო უსაფრთხოება ; სურსათის საკმარისობის, სრულფასოვნების, უვნებლობისა და ხელმისაწდომობის პრობლემები მსოფლიოში, საქარტველოში. ანალიზი, მათი დაძლევის გზები. აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის სტუდენტების, აგრალურ სეკტორში მომუშავე მეცნიერ-მუშაკების, ფერმერებისა და მოსახლეობის ფართო ფენებისათვის. 220 გვერდზე (დასრულების სტადიაშია და მიმდინარე წლის ბოლოს წარედგინება უნივერსიტეტის საბჭოს). . . 0წ. .