სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2599 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მჭედლიშვილი. სასამართლო-ქიმიური ექსპერტიზის საფუძვლები.სახელმძღვანელო ნაწ.|| . თბილისი, საგამომცემლო . 2009წ. ISBN 978-9941-14-243-7.

კ. დემეტრაშვილი. სასარგებლო ინფორმაციული რესურსები საპარლამენტო დემოკრატიის შესახებ (თვითმასწავლებელი CD-გამოცემა) . საქართველოს პარლამენტი, გაეროს განვითარების პროგრამა, საქართველო, 2008. 2008წ. .

ა. გაგნიძე, გ. იაკობაშვილი. სასემდუღებლო წიდები და ფლუსები. შპს ”თობალისი”. 2006წ. 99940-36-53-X.

თ. კვარაცხელია. სასოფლო–სამეურნეო კულტურების მორწყვის რეჟიმის სტატისტიკური ანალიზი. ელექტრონული სახელმძღვანელო. სტუ–ს ცენტრალური ბიბლიოთეკა. CD 2122.. 2015წ. .

ო. მხეიძე. სასრული ელემენტების მეთოდის მოკლე კურსი . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

შ. ჩხეიძე. სასურსათო უსაფრთხოება ; სურსათის საკმარისობის, სრულფასოვნების, უვნებლობისა და ხელმისაწდომობის პრობლემები მსოფლიოში, საქარტველოში. ანალიზი, მათი დაძლევის გზები. აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის სტუდენტების, აგრალურ სეკტორში მომუშავე მეცნიერ-მუშაკების, ფერმერებისა და მოსახლეობის ფართო ფენებისათვის. 220 გვერდზე (დასრულების სტადიაშია და მიმდინარე წლის ბოლოს წარედგინება უნივერსიტეტის საბჭოს). . . 0წ. .

. სასურსათო უსაფრთხოება ; სურსათის საკმარისობის, სრულფასოვნების, უვნებლობისა და ხელმისაწდომობის პრობლემები მსოფლიოში, საქარტველოში. ანალიზი, მათი დაძლევის გზები. აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის სტუდენტების, აგრალურ სეკტორში მომუშავე მეცნიერ-მუშაკების, ფერმერებისა და მოსახლეობის ფართო ფენებისათვის. 220 გვერდზე (დასრულების სტადიაშია და მიმდინარე წლის ბოლოს წარედგინება უნივერსიტეტის საბჭოს). . . 0წ. .

ზ. ეზუგბაია, თ.ჟორდანია. სასწავლო მოდულები – ზეინკალ-სანტექნიკოსი. გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP განათლების და მეცნ სამინ.. 2008წ. .

ზ. ეზუგბაია, თ. ჟორდანია. სასწავლო მოდულები – მეარმატურე. გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP განათლების და მეცნ სამინ. დასაქმების ცენტრი, . 2007წ. .

ზ. ეზუგბაია, ე. ქარუმიძე, თ. ჟორდანია. სასწავლო მოდულები – მებათქაშე. . გაეროს განვითარების პროგ-რამა UNDP განათლების და მეცნ სამინ. დასაქმების ცენტრი,. 2007წ. .

ზ. ეზუგბაია, ე. ქარუმიძე, თ. ჟორდანია. სასწავლო მოდულები – მეყალიბე . გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP განათლების და მეცნ სამინ. დასაქმების ცენტრი,. 2007წ. .

ზ. ეზუგბაია, თ. ჟორდანია. სასწავლო მოდულები – მომპირკეთებელი-მეფილე. გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP განათლების და მეცნ სამინ. დასაქმების ცენტრი, . 2007წ. .

ზ. ეზუგბაია, თ. ჟორდანია. სასწავლო მოდულები-მებეტონე . გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP განათლების და მეცნ სამინ. დასაქმების ცენტრი. 2007წ. .

ჯ. ხუნწარია, ვ. ნანობაშვილი, ვიქტ. ნანობაშვილი, ვ. აბულაძე. სატელეკომუნიკაციო არხები და ხაზები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. ISBN 978-9941-14-094-5.

რ. სვანიძე. სატელეკომუნიკაციო ლექსიკონი. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, www.gncc.ge. 2011წ. .

ვ. ქართველიშვილი, ნ. ნავაძე. სატვირთო საავტომობილო გადაზიდვები. შპს ”პოლიგრაფ-თბილისი”. 2009წ. .

ვ. ხარიტონაშვილი. სატრანსპორტო ლოგისტიკა. ტბილისი, უნივერსალი,. 2010წ. .

ლ. ბოცვაძე, ო.გელაშვილი , მ.მებურიშვილი. სატრანსპორტო ლოგისტიკის სამართლებლივი რეგულირება. სახელმძღვანელო. საგამოცდო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ თბილისი. 250 გვ.. 2007წ. .

ო. გელაშვილი, მებურიშვილი.მ.. სატრანსპორტო ლოგისტიკის სამართლებრივი რეგულირება. ``ტექნიკური უნივერსიტეტი``, თბილისი, გვ.250. 2007წ. .

ლ. ბოცვაძე, ო.გელაშვილი, მ.მებურიშვილი. სატრანსპორტო ლოგისტიკის საფუძვლები. სახელმძღვანელო. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2007წ. 978–958-1-6.