სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2588 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. საქართველოს ისტორია, სახელმძღვანელო. საგამომცემლო სახლი "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-536-0., გვ.277. .

ნ. ჯორჯიკია. საქართველოს კულტურული ცხოვრება XIX საუკუნიდან ჩვენს დღეებამდე. "ტექნიკური უნივერსიტეტი" 2017 წ.. 0წ. ISBN 978-9941-20-930-7(PDF).

რ. პატარაია, ო. სოლომონია, ნ. ცაბაძე, მ. დადიანი. საქართველოს მდინარეების მცირე ჰიდროენერგეტიკული ტექნიკური პოტენციალის კადასტრი.. საქართველოს ენერ- გეტიკის ინსტიტუტი. თბილისი 2006 წ.. 0წ. 99940-0-733-5.

ნ. ფოფორაძე. საქართველოს მინერალები და ქანები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 978-9941-20-117-2.

თ. კაჭარავა. საქართველოს მიწათმოქმედებისა და გარემოს დაცვის თანამედროვე ტექნოლოგიები - სამკურნალო მცენარეები, მეთოდური მითითება. თბილისი, გ.,,ლეგა" 44 გ. 2004წ. .

გ. დანელია, ელვერ კუპატაძე, მიშა ბახტაძე, დავით მაღლაკელიძე, ჯაბა სამუშია, ზურაბ მჭედლიშვილი, ანდრო გოგოლაძე, ხათუნა იოსელიანი, და სხვა. საქართველოს ომებისა და სამხედრო ხელოვნების ისტორია. დავით აღმაშენებლის სახელობის თავდაცვის ეროვნული აკადემია. 2011წ. 978-9941-06109-7.

კ. დემეტრაშვილი. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ელექტრონული რესურსები (ბუკლეტი). საქართველოს პარლამენტი, გაეროს განვითარების პროგრამა, საქართველო, . 2008წ. .

კ. დემეტრაშვილი. საქართველოს რეგიონული განვითარება: დიაგნოსტიკური მოხსენება. საქართველოს მთავრობა, საქართველოს რეგიონული განვითარების კომისია, . 2010წ. .

კ. დემეტრაშვილი. საქართველოს რეგიონული განვითარების 2010-2017 წწ. სახელმწიფო სტრატეგია. საქართველოს მთავრობა, . 2010წ. .

ე. ბარათაშვილი, ჯ.ზარანდია. საქართველოს რეგიონული განვითარების ეკონომიკა. სოხუმის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი.40 ნ.თ.. 2007წ. .

კ. დემეტრაშვილი. საქართველოს რეგიონული განვითარების სტრატეგიული რეკომენდაციები 2010-2017 წლებისათვის. საქართველოს მთავრობა, საქართველოს რეგიონული განვითარების კომისია. 2010წ. .

ა. ჯაფარიძე. საქართველოს საეკლესიო კანონების კრებული, მესამე გამოცემა. საქართველოს მაცნე. 2017წ. .

მ. ბლიაძე, null. საქართველოს საკურორტო ტურისტული მეურნეობა და ეროვნული პარკის როლი ეკოტურიზმის განვიტარებაში. გამომცემლობა "უნივერსალი". 2014წ. ISBN 978-9941-22-215-3.

ს. ბლიაძე, რედაქტორი სოფიო ბლიაძე, ავტორი მურმან ბლიაძე. საქართველოს საკურორტო-ტურისტული მეურნეობა და ეროვნული პარკის როლი ეკოტურიზმის განვითარებაში. ”უნივერსალი”. 0წ. ISBN 978-9941-22-215-3.

ვ. ხრუსტალი, თენგიზ ლილუაშვილი. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის კომენტარი. გამომცემლობა "სანი,". 2004წ. 99940-18-38-8.

თენგიზ ლილუაშვილი. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის კომენტარი. გამომცემლობა "სანი,". 2004წ. 99940-18-38-8.

ვ. ხრუსტალი, თენგიზ ლილუაშვილი. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის კომენტარი, მეორე გამოცემა,. გამომცემლობა "სამართალი.". 2007წ. 978–99940–807–3–1.

თენგიზ ლილუაშვილი. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის კომენტარი, მეორე გამოცემა,. გამომცემლობა "სამართალი.". 2007წ. 978–99940–807–3–1.

ნ. ამილახვარი, ამილახვარი გიორგი. საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო დაზღვევის კომპანიის კომპიუტერულ პროგრამულ უზრუნველყოფასთან მუშაობის სახელმძღვანელო. თბილისი. 2004წ. .

კ. აბლოთია, ლადო პაპავა, პაატა ლეიაშვილი, მიხეილ თოქმაზიშვილი. საქართველოს სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკის საფუძვლების შესახებ. პარლამენტის კვლევითი სამსახურის ბიულეტენი N2; სერია ეკონომიკა N2. 1993წ. .