სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2608 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. დემეტრაშვილი. საქართველოს რეგიონული განვითარების 2010-2017 წწ. სახელმწიფო სტრატეგია. საქართველოს მთავრობა, . 2010წ. .

ე. ბარათაშვილი, ჯ.ზარანდია. საქართველოს რეგიონული განვითარების ეკონომიკა. სოხუმის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი.40 ნ.თ.. 2007წ. .

კ. დემეტრაშვილი. საქართველოს რეგიონული განვითარების სტრატეგიული რეკომენდაციები 2010-2017 წლებისათვის. საქართველოს მთავრობა, საქართველოს რეგიონული განვითარების კომისია. 2010წ. .

ა. ჯაფარიძე. საქართველოს საეკლესიო კანონების კრებული, მესამე გამოცემა. საქართველოს მაცნე. 2017წ. .

მ. ბლიაძე, null. საქართველოს საკურორტო ტურისტული მეურნეობა და ეროვნული პარკის როლი ეკოტურიზმის განვიტარებაში. გამომცემლობა "უნივერსალი". 2014წ. ISBN 978-9941-22-215-3.

ს. ბლიაძე, რედაქტორი სოფიო ბლიაძე, ავტორი მურმან ბლიაძე. საქართველოს საკურორტო-ტურისტული მეურნეობა და ეროვნული პარკის როლი ეკოტურიზმის განვითარებაში. ”უნივერსალი”. 0წ. ISBN 978-9941-22-215-3.

ვ. ხრუსტალი, თენგიზ ლილუაშვილი. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის კომენტარი. გამომცემლობა "სანი,". 2004წ. 99940-18-38-8.

თენგიზ ლილუაშვილი. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის კომენტარი. გამომცემლობა "სანი,". 2004წ. 99940-18-38-8.

ვ. ხრუსტალი, თენგიზ ლილუაშვილი. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის კომენტარი, მეორე გამოცემა,. გამომცემლობა "სამართალი.". 2007წ. 978–99940–807–3–1.

თენგიზ ლილუაშვილი. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის კომენტარი, მეორე გამოცემა,. გამომცემლობა "სამართალი.". 2007წ. 978–99940–807–3–1.

ნ. ამილახვარი, ამილახვარი გიორგი. საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო დაზღვევის კომპანიის კომპიუტერულ პროგრამულ უზრუნველყოფასთან მუშაობის სახელმძღვანელო. თბილისი. 2004წ. .

კ. აბლოთია, ლადო პაპავა, პაატა ლეიაშვილი, მიხეილ თოქმაზიშვილი. საქართველოს სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკის საფუძვლების შესახებ. პარლამენტის კვლევითი სამსახურის ბიულეტენი N2; სერია ეკონომიკა N2. 1993წ. .

ზ. მელქაძე, ავტორთა კოლექტივი. საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი). გამომცემლობა "იურისტების სამყარო". 2015წ. .

ზ. მელქაძე, ავტორთა კოლექტივი. საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი). გამომცემლობა "საუნჯე". 2013წ. .

ზ. მელქაძე, ავტორთა კოლექტივი. საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი) . საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" . 2012წ. .

ლ. ქობულაშვილი. საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. თავი მე4 პარაგრაფი მე 8, თბილისი.

ლ. წიკლაური, ჯ. გახოკიძე, მ. მამნიაშვილი, ი. გაბისონია, ჯ. გაბელია, ი. აქუბარდია, ი. იმერლიშვილი, დ. კარიაული, დ. ლეკიაშვილი, გ. ალანია, გ. აბაშიძე, თ. დოლიძე, გ. თოდრია, ლ. ქობულაშვილი, ბ. კვირიკაშვილი, პ. კობალაძე, ე. მელქაძე, დ. კუხიანიძე. საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი (კერძო ნაწილი). საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. 978-9941-20-075-5.

. საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი (კერძო ნაწილი). საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. 978-9941-20-075-5.

მ. მამნიაშვილი, null, ჯ. გახოკიძე.ი. გაბისონია. საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი (კერძო ნაწილი). "იურისტების სამყარო". 2013წ. 978–9941–9343–8–4.

ზ. მელქაძე, ავტორთა კოლექტივი. საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი (კერძო ნაწილი) . გამომცემლობა "იურისტების სამყარო". 2015წ. .