სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

გ. ტაბატაძე, რ.თევზაძე,გ.მახარაძე,გბერაია, საყვარელიძე,თგაბეხაძე. . . წ. .

დ. აბზიანიძე. . . წ. .

რ. გოგალაძე, შავგულიძე ა. პროგრამა AutoСAD-ის გამოყენება საინჟინრო გრაფიკის პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად. ს ტ უ. 2011წ. ISSN 978-9941-14-935-1 .

მ. დავითაია. "მრავალსართულიანი ავტოფარეხების პროექტირებისთვის ქალაქის სტრუქტურაში", . მეთოდური მითითება. 2006წ. თბ. (19 გვერდი).

Р. Гогаладзе. Методические указания-Геометрические вопросы преобразовании прикосновения для решения прикладных задач. Г Т У Тбилиси 2009. 2009წ. ISBN 978-9941-14-552-0.

ნ. მსხილაძე, ი.ქვარაია. დამხმარე სახელმძღვანელო თაბაშირმუყაოს ფილების მემონტჟეთა შეგირდებისათვის . სტუ. 2011წ. .

ნ. მსხილაძე, ი.ქვარაია. დამხმარე სახელმძღვანელო მღებავის შეგირდებისათვის. სტუ. 2011წ. .

გ. ნაცვლიშვილი. ერთსართულიანი სამრეწველო შენობა. 'ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-483-7.

გ. ჯაფარიძე, შ.სულხანიშვილი. ტექნიკური მექანიკა (მანქანათა ნაწილები) I ნაწილი . ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2008წ. 93 გვ. ISBN 978-9941-14-137-9 .

გ. ჯაფარიძე, შ. სულხანიშვილი. ტექნიკური მექანიკა (მანქანათა ნაწილები) II ნაწილი . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 65 გვ. ISBN 978-9941-14-137-9 ..

გ. ჯაფარიძე, შ.სულხანიშვილი. ტექნიკური მექანიკა (მანქანათა ნაწილები) II ნაწილი . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 61 გვ. ISBN 978-9941-14-137-9.

გ. ჯაფარიძე, შ. სულხანიშვილი. ტვირთამწევი მანქანები I ნაწილი . . 2009წ. 97 გვ. ISBN 978-9941-14-137-9.

თ. ჩხაიძე. ტვირთამწევი მანქანები, (მაგალითები) . ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2001წ. ISSN 99928-78-74-4, უაკ 39.9 621.86.

ვ. ჭანკოტაძე. C++-ზე დაპროგრამების საფუძვლები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2004წ. ISBN99940-14-96-X.

შ. ნემსაძე. Electric Circuit Theory (part two) . Publishing House “Technical University”, Tbilisi, p.80. 2007წ. ISBN 978-99940-956-6-7.

მ. დინუაშვილი, Al. Bezhanishvili, I. Batsikadze. Methodical Instructions -The third piece building By Two view of Details.. Publisher, "Technical University". 2007წ. ISBN 99940-57-60-X.

ლ. იტრიაშვილი. Искусственные грунты (образование и экологическая оценка). Мецниереба. 2007წ. .

ი. იორდანიშვილი. К вопросу рейтинговой оценки наукометрии АН Грузии. НИИ . 2004წ. .

გ. გავარდაშვილი. Экономика природопрользования. Грузинский институт железной дороги.. 2002წ. .

გ. გავარდაშვილი. Экономика природопрользования. Институт Грузинской железной дороги. 2000წ. .