სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

გ. ტაბატაძე, რ.თევზაძე,გ.მახარაძე,გბერაია, საყვარელიძე,თგაბეხაძე. . . წ. .

დ. აბზიანიძე. . . წ. .

რ. რუხაძე. . . 0წ. .

რ. გოგალაძე, შავგულიძე ა. პროგრამა AutoСAD-ის გამოყენება საინჟინრო გრაფიკის პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად. ს ტ უ. 2011წ. ISSN 978-9941-14-935-1 .

მ. დავითაია. "მრავალსართულიანი ავტოფარეხების პროექტირებისთვის ქალაქის სტრუქტურაში", . მეთოდური მითითება. 2006წ. თბ. (19 გვერდი).

Р. Гогаладзе. Методические указания-Геометрические вопросы преобразовании прикосновения для решения прикладных задач. Г Т У Тбилиси 2009. 2009წ. ISBN 978-9941-14-552-0.

ნ. მსხილაძე, ი.ქვარაია. დამხმარე სახელმძღვანელო თაბაშირმუყაოს ფილების მემონტჟეთა შეგირდებისათვის . სტუ. 2011წ. .

ნ. მსხილაძე, ი.ქვარაია. დამხმარე სახელმძღვანელო მღებავის შეგირდებისათვის. სტუ. 2011წ. .

ე. გერსამია. ელ. აპარატების წარმოების ტექნოლოგია. 621.3005(02), 14 CD 521. 2012წ. .

ე. გერსამია. ელ. მანქანების წარმოების ტექნოლოგია. 621.313(02), 68 CD 520. 2013წ. .

გ. ნაცვლიშვილი. ერთსართულიანი სამრეწველო შენობა. 'ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-483-7.

გ. ჯაფარიძე, შ.სულხანიშვილი. ტექნიკური მექანიკა (მანქანათა ნაწილები) I ნაწილი . ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2008წ. 93 გვ. ISBN 978-9941-14-137-9 .

გ. ჯაფარიძე, შ. სულხანიშვილი. ტექნიკური მექანიკა (მანქანათა ნაწილები) II ნაწილი . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 65 გვ. ISBN 978-9941-14-137-9 ..

გ. ჯაფარიძე, შ.სულხანიშვილი. ტექნიკური მექანიკა (მანქანათა ნაწილები) II ნაწილი . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 61 გვ. ISBN 978-9941-14-137-9.

გ. ჯაფარიძე, შ. სულხანიშვილი. ტვირთამწევი მანქანები I ნაწილი . . 2009წ. 97 გვ. ISBN 978-9941-14-137-9.

თ. ჩხაიძე. ტვირთამწევი მანქანები, (მაგალითები) . ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2001წ. ISSN 99928-78-74-4, უაკ 39.9 621.86.

ა. ტალიაშვილი. "ანტიკური ქვეყნების სასამართლო ორგანიზაცია და პროცესი". . 2009წ. თბილისი.

ი. გაბისონია. "გადასახადები და ბიუჯეტი საქართველოში საბჭოთ რეჟიმის პერიოდში"პროფესორ შოთა ფაფიაშვილის დაბადებიდან მე-80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომების კრებულუი. "იურისტების სამყარო". 2015წ. .

ი. გაბისონია, მინაშვილი ირაკლი. "იურიდიული პირის სისხლისსამართოლებრივი პასუხისმდევბლობის დაკისრების ასპექტები საგადასახადო და სხვა დანაშაულის სფეროში"პროფესორ შოთა ფაფიაშვილის დაბადებიდან მე-80 წლისთვისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომების კრებული". "იურისტების სამყარო". 2015წ. .

ნ. ხუნაშვილი. "კეთილსინდისიერების პრინციპიდან გამომდინარე დამატებითი ვალდებულებები სახელშეკრულებო სამართალში ". საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები . 2016წ. .